Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap); Amendement; Amendement van het lid Peter de Groot over het niet eerder eisen van een verhuurvergunning dan na klacht bij het meldpunt