Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Van der Lee en Piri over de invulling van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van activiteiten in bezette Palestijnse gebieden in de praktijk