Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat de regering de koppeling tussen het minimumloon en de AOW nooit moet verbreken