Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Kops over voorrang geven aan de Nederlanders bij de toewijzing van woonruimte