Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang snel internet en uitvoering van de motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Leijten over de Universele Dienst (Kamerstuk 26643-1054)