Renovatie Binnenhof; Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de elfde voortgangsrapportage Binnenhof renovatie