Documenten feed

Feed

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…Chinese economische model. Dit biedt een gelegenheid om de perceptie van de Nederlandse regering over de invloed van China binnen de Wereldbank te verkennen. … economische model? Deze leden zoeken verheldering over het standpunt van de Nederlandse regering hieromtrent. Graag een toelichting van de minister. 2. Antwoord…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod. CAVV advies nr 41

donderdag 11 april 2024

…is ontstaan als gevolg van de schending, en (3) de verplichting om geen steun of assistentie te geven aan het in stand houden van die situatie. algemeen … dwingend recht tot een einde te brengen op voldoende steun van staten kan rekenen. Ondanks voldoende steun voor het bestaan van een dergelijke verplichting…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Kinderopvang

donderdag 11 april 2024

…eens duidelijk dat het echt anders moet. Maar juist nu lijkt de politieke steun wankel. En ik hoop daar vandaag wat duidelijkheid over te kunnen krijgen … manier weer. Ik was heel blij met het aannemen van de motie, met hele brede steun in de Kamer, om te zeggen we gaan dat risico niet bij ouders neerleggen…


Humanitaire Hulp en Diplomatie 2024

donderdag 11 april 2024

…leed wordt verlicht en voorkomen, en veerkracht wordt versterkt. Deze Nederlandse inzet komt voort uit een duidelijke noodzaak voor een krachtig en effectief … voort op het Nederlandse beleid van de afgelopen jaren, dat recent in positieve zin werd geëvalueerd.2 Hoewel een groot deel van de Nederlandse inzet meerjarig…


Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio ŁVertrouwelijke technische briefing steun activisten 6. Agendapunt: … Agendapunt: Aanbod minister BuHa-OS vertrouwelijke technische briefing steun activisten Noot: Tijdens het commissiedebat Mondiale Gezondheidsstrategie…


Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

donderdag 11 april 2024

…de minister van BuurAOS voor een vertrouwelijke technische briefing over steun aan activisten. Dit is eerder ter sprake gekomen in het debat en een toezegging … grondoorzaken van migratie en opvang in de regio met aandacht voor het Nederlandse OS-beleid. Ja, dan gaan we dat organiseren. Beslispunt twee, het organiseren…


Deel 2 Militaire dreiging Europa: Economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogseconomie in Europa

donderdag 4 april 2024

…is de heer Voelmans van de Universiteit Leiden, de heer Knops van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Ik moet even kijken, want het … altijd uit worden gegaan van Europees en internationaal recht, naast het Nederlandse recht, waar mijn collega Wim Voormans over zal spreken. Ik zal even wat…


National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023

woensdag 3 april 2024

…Assets Regulation MIVD Militaire Inlichtingen - en Veiligheidsdienst NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding … Organisatie NOvA Nederlandse Orde van Advocaten NRA National Risk Assessment NVB Nederlandse Vereniging van Banken NVGTK Nederlandse Vereniging Geld Transactie…


Taiwan

donderdag 28 maart 2024

…eenwording met China. Dit allemaal heeft nu al impact op ons, op Nederland. Nederlandse bedrijven die last hebben van de spanningen in dat zakenklimaat, die … vooral als een omgevingsfactor. En als je dan advies moet geven aan de Nederlandse overheid, dan richten wij ons eigenlijk veel meer op de dingen waar je…


Besluitenlijst procedurevergadering

donderdag 28 maart 2024

…briefing over de stand van zaken van IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië ŁGesprek met Evgenia Kara-Murza (tweede helft van mei) ŁBesloten technische … (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri) ŁDertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van…


Eindrapport Synthesestudie resultaten beleid gericht op integratie en maatschap-pelijke samenhang

maandag 25 maart 2024

…inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren en vol- waardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen. De belangrijkste onderdelen van de nieuwe … integratie migranten (SIM) is ook gekeken naar de mate van beheersing van de Nederlandse taal van mensen met een eerste generatie migratieachtergrond (Risbo, 2023)…


Agenda procedurevergadering

maandag 25 maart 2024

…briefing over de stand van zaken van IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië ŁGesprek met Evgenia Kara-Murza (tweede helft van mei) ŁBesloten technische … (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri) ŁDertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van…


Beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt 2015-2021

vrijdag 22 maart 2024

…hoofddoelstelling van begrotingsartikel 3 Woningmarkt is: vraaggerichte woningmarkt met steun voor d De deeldoelstellingen zijn: betaalbaarheid , toegankelijkheid en vraaggerichtheid … migratie 9 is lastig te voorspellen vanwege exogene schokken, zoals de Syrische Burger oorlog in 2015 , de oorlog in Oekraï ne in 2022 of een toename…


Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

woensdag 20 maart 2024

…in Nederland worden besneden. Er zijn wel schattingen over het aantal Nederlandse vrouwen dat is besneden. Zo wordt geschat dat 43% van de vrouwen die afkomstig … Putters de SER Scorecard 202411. Dit document brengt de genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven in beeld. De cijfers in de scorecard zijn gebaseerd op de…


Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de

woensdag 20 maart 2024

…Nederlanders", dan is dat wel een heel moeilijke vergelijking. In de Nederlandse situatie zitten beide partners soms in één huishouden, maar in ieder … kunnen ze op eigen benen staan en kunnen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Ondertussen kunnen hun kinderen zich ontwikkelen, andere…


Tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (31322-522) (ongecorrigeerd)

woensdag 20 maart 2024

…Nederlanders", dan is dat wel een heel moeilijke vergelijking. In de Nederlandse situatie zitten beide partners soms in één huishouden, maar in ieder … kunnen ze op eigen benen staan en kunnen ze een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Ondertussen kunnen hun kinderen zich ontwikkelen, andere…


Tweede Kamer, 54e vergadering

woensdag 20 maart 2024

…minister-president worden. Niet vandaag, niet morgen, maar ik zal het worden met de steun van u, al die miljoenen mensen thuis die in de toekomst de PVV nog groter … decennialang onrechtsstatelijke zaken roept in dit huis en meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims wil discrimineren? Waar ligt het nou aan dat andere politieke…


Bi+ mensen en werk. Volledig rapport

woensdag 20 maart 2024

…beperkt. Dat geldt nog sterker voor hun ervaringen op het werk. Uit enkele Nederlandse onderzoeken, zoals de LHBT -monitor van het Sociaal Cultureel Planbureau … niet open hierover te zijn. Openheid is vaak een afweging tussen sociale steun en vergroot welzijn enerzijds, maar angst voor discriminatie en andere negatieve…


Debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 19 maart 2024

…dat bedrag nu bijna zes keer zo groot is. Naast de import steeg ook de Nederlandse export naar landen als Kazachstan, Kirgizië en Oezbekistan. De sancties … van afgelopen vrijdag en zijn er nu nog indirect, via andere landen, Nederlandse F-35-onderdelen in Israël terechtgekomen? Kan de premier dat met honderd…


Tweede Kamer, 53e vergadering

dinsdag 19 maart 2024

…samenleving. Zij hebben aangegeven, op wetenschappelijke basis, dat zij in de Nederlandse context relatief weinig effect verwachten van dwang- en drangmaatregelen … overwegen. Maar ik kijk wel naar wat werkt en wat niet werkt, juist in de Nederlandse context. Ik verwijs naar nog een ander wetenschappelijk onderzoek dat…


Militaire steun aan Oekraïne

donderdag 14 maart 2024

…militaire steun aan Oekraïne. Nou, beter hadden we het niet kunnen plannen, want aansluitend hebben we een plenaire debat hier ook over. Rond de tafel … met u in gesprek te gaan over een zo belangrijk en urgent thema als de steun aan Oekraïne. Want het gaat wel ergens om. Oekraïne staat er slecht voor…


Besluitenlijst procedurevergadering cie. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d 14 maart 2024

donderdag 14 maart 2024

… Agendapunt: Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio (2016 Œ 2021) Zaak: Brief regering - minister … 11 maart 2024 Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio (2016 Œ 2021) - 36410-XVII-53 Besluit: Niet…


Besluitenlijst procedurevergadering cie Buza d.d. 14 maart 2024

donderdag 14 maart 2024

…briefing over de stand van zaken van IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië Overzicht (nog te plannen) plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse … (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri) 3 ŁDertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van…


Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

donderdag 14 maart 2024

…om er een S over te maken. Wat vinden de collega's daarvan? Ik steun dat wel. Steun voorzitter. Of er moet iets heel spannends op de grens staan, dat … dat we hem dan weer terug kunnen zetten naar een debat. Maar voorlopig is steun. Ja, dan zetten we het over naar een schriftelijk overleg. Daar kan nog…


CAVV-adviezen inzake de berechting van de misdaad van agressie en de consequenties van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten

woensdag 13 maart 2024

…internationaal recht uiteindelijk teweeg zal brengen. De CFV adviseerde de Nederlandse regering om, als ze deze rechtsontwikkeling willen om dan wel in te zetten … de steun hebben van de internationale gemeenschap. En wij denken dat daar, als je immuniteit opzij wilt zetten, dat het vooral gaat om die steun van…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten