Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Tuinman en Stoffer over proactief verkennen om samen met de Verenigde Staten op te trekken voor de verdediging van Israel tegen luchtaanvallen