Besluit van 27 mei 2024, houdende wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met modulaire bekostiging van ziekenhuisopleidingen en een technische wijziging