Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken ; Motie; Motie van de leden Verhoeven en Sjoerdsma over openbaarmaking van het CETA-mandaat

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de onderhandelingsmandaten voor handelsverdragen, die vervolgens door de Europese Commissie uitonderhandeld worden, worden opgesteld door de Europese lidstaten; constaterende dat alleen de Europese lidstaten bevoegd zijn om een onderhandelingsmandaat openbaar te maken; constaterende dat onlangs het TTIP-mandaat openbaar is gemaakt; constaterende dat het CETA-mandaat nooit openbaar is gemaakt, terwijl de verdragstekst wel is gepubliceerd; verzoekt de regering, zich binnen de Raad van de Europese Unie in te zetten voor openbaarmaking van …