Gewijzigde motie van de leden Ypma en Straus (t.v.v. 34000-VIII, nr. 32) over een innovatiefonds voor leerkrachten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN STRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32 Voorgesteld 11 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er een tekort aan leerwerkplekken is; van mening dat individuele docenten die bij willen dragen aan onderwijs-vernieuwing onze steun verdienen; constaterende dat hiervoor een innovatiefonds voor leerkrachten beschikbaar moet zijn dat ec…