Motie van de leden Karabulut en Van Ojik over een banenplan voor jongeren met een niet-westerse achtergrond

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN VAN OJIK Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de werkloosheid onder jongeren met een niet-westerse achtergrond bijna drie keer zo snel groeit als onder autochtone jongeren; verzoekt de regering, een banenplan op te stellen voor jongeren met een niet-westerse achtergrond, en gaat over tot de orde van de dag. Karabulut Van Ojik kst-…