Beslisnota bij Toestemming voor deelname van de Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan een rondetafelgesprek over de Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren