Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over een brief met betrekking tot problemen op site van mijnpensioenoverzicht.nl