Beslisnota bij antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Boucke over het artikel 'Lenen voor zonnepanelen levert vaak gratis geld op: 'Jammer dat mensen dit niet weten''