Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen