Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op toezegging gedaan tijdens het commissiedebat van 27 maart 2024, over staatsdeelnemingen betreffende effecten toekomstvariant NLO