Lijst van vragen over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk 28165-407)