Agenda feed

Feed

Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis
29
feb

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake energiehulp Oekraïne)

donderdag 29 februari 2024


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

29
feb

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Landenbeleid Afghanistan (19637-3198)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (36178)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen (36489)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het...

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Gesprek Eilandsraad Sint Eustatius d.d. 7 maart 2024 10.00-11.00 uur

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie (formeel) d.d. 7 maart 2024

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Rapport van de Algemene Rekenkamer inzake onderzoek naar de totale kosten die de overheid in den brede heeft gemaakt sinds het neerhalen van burgervliegtuig MH17 op 17 juli 2014

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren

donderdag 29 februari 2024


29
feb

JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (algemeen) (is omgezet in een schriftelijk overleg op 26 februari 2024)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Procedurevergadering Financiën

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Procedurevergadering

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Rathenau Instituut over factsheet 'Internationalisering in perspectief: studentenaantallen, studiekeuzes en arbeidsmarkt'

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Procedurevergadering (Let op: tijdstip is gewijzigd)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Taskforce verbetering financieel beheer

donderdag 29 februari 2024


29
feb

JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Procedurevergadering (Tijdstip wordt gewijzigd)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Kennismaking ministerie Defensie (extern gesprek)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Energieraad (Formeel) d.d. 4 maart 2024 (OMGEZET IN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Gesprek met de Nationale ombudsman over zijn bevindingen ten aanzien van de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Procedurevergadering

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Strategische procedurevergadering

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Besloten gesprek met de Oudercommissie Kinderopvangtoeslag

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Wapenexportbeleid

donderdag 29 februari 2024


29
feb

Technische briefing Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het advies ‘De uitvoering aan zet: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving'

donderdag 29 februari 2024


1
mrt

Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

vrijdag 1 maart 2024


1
mrt

Verplaatsen rondetafelgesprek Geopolitieke ontwikkelingen in het Koninkrijk

vrijdag 1 maart 2024


1
mrt

Benelux Parlement - Commissiedag

vrijdag 1 maart 2024


4
mrt

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

maandag 4 maart 2024


4
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

maandag 4 maart 2024


4
mrt

Toekomstverkenning vervolgonderwijs

maandag 4 maart 2024


4
mrt

Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)

maandag 4 maart 2024


4
mrt

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren

maandag 4 maart 2024


5
mrt

Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid te Brugge

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Minister-president Aruba

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa'

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Afschaffen Eigen Risico

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Stop de genocide en erken de mensenrechten van de Palestijnen

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Kennismakingsgesprek met de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

NATO New Force Model

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Gesprek Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

dinsdag 5 maart 2024


5
mrt

Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie (formeel) d.d. 7 maart 2024(OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

dinsdag 5 maart 2024


6
mrt

Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Monitoring Committee

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa – Monitoring Committee

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Delegatie Litouwen VWS en SZW

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Seksueel geweld en kindermisbruik

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Mijnbouw/Groningen

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart - omgezet naar schriftelijk overleg op 29 februari 2024

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Voorbereidingsgroep Verantwoordingsactiviteiten

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Vrouwen bij de Krijgsmacht

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

EU-regelgeving circulaire economie door commissiestaf

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Vrouwen bij de krijgsmacht

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Mestbeleid

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Vrouwen bij de krijgsmacht

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Technische briefing door het Instituut Publieke Economie over het rapport "Naar een Europese kapitaalmarktunie"

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Inkomensbeleid en koopkracht - tot nader order uitgesteld

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Inburgering en integratie

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Algemene Rekenkamer rapport Nederlandse bijdrage aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Procedures en brieven

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Participatiewet

woensdag 6 maart 2024


6
mrt

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid

woensdag 6 maart 2024


7
mrt

Wet herimplementatie Europees strafrecht (36491)

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Reactie op Brandbrief “Neem de onafhankelijke wetenschap serieus bij het besluit over glyfosaat van Natuur en Milieu namens 159 onafhankelijke wetenschappers”

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Kansspelen

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Eurogroep/Ecofinraad

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

RES-Maatwerkafspraken

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraïne

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Procedurevergadering

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Procedurevergadering

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Voortgangsrapportage Grensverleggende IT

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Pensioenonderwerpen - commissiedebat verplaatst naar 4 april 2024

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Spoor

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Vreemdelingen- en asielbeleid

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

Stand van en werk aan uitvoering

donderdag 7 maart 2024


7
mrt

deel 1 militaire dreiging Europa

donderdag 7 maart 2024


11
mrt

NAVO PA - DSCFC Visit

maandag 11 maart 2024


11
mrt

NAVO PA - STC Committee

maandag 11 maart 2024


11
mrt

Kennismakingslunch op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

maandag 11 maart 2024


11
mrt

Kennismakingslunch op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

maandag 11 maart 2024


11
mrt

Naturalis Biodiversity Center

maandag 11 maart 2024


11
mrt

Begrotingsbijeenkomst voor Kamerleden

maandag 11 maart 2024


12
mrt

Stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie

dinsdag 12 maart 2024


12
mrt

Procedures en brieven SZW

dinsdag 12 maart 2024


12
mrt

Derde voortgangsrapportage GrIT

dinsdag 12 maart 2024


12
mrt

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2024

dinsdag 12 maart 2024


12
mrt

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 12 maart 2024


12
mrt

Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024

dinsdag 12 maart 2024


13
mrt

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Jaarrapportage Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Toezicht en handhaving.

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Strategische procedurevergadering commissie Digitale Zaken

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Procedurevergadering VWS

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Procedurevergadering IenW

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Procedurevergadering

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Procedurevergadering commissie LNV

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Lunchsessie Staat van LNV

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

CAVV-adviezen inzake de berechting van de misdaad van agressie en de consequenties van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Verzameldebat BES

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Halfgeleiderecosysteem

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Delegatievergadering werkbezoek meireces

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Wadden

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Bestuurlijke organisatie en democratie

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie verplaatst naar 9 april

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Technische briefing Verzamelbrief Digitalisering (Kamerstuk 26643-1112).

woensdag 13 maart 2024


13
mrt

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

woensdag 13 maart 2024


14
mrt

Eilandsraad Bonaire

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Procedurevergadering Financiën

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Klompézaal)

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

SER - Balans in maatschappelijk verlof

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Procedurevergadering

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

SER - Gezond opgroeien, wonen en werken

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Klimaat en Energie (algemeen)

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Procedurevergadering

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Procedurevergadering

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Duurzaamheid en digitalisering

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Juridische beroepen (verplaatst naar 4 april 2024)

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Circulair bouwen

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Militaire steun aan Oekraïne

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Eindpresentatie HCSS Taiwan onderzoek

donderdag 14 maart 2024


14
mrt

Wetenschapstoets Wijzigingswet Accountancysector

donderdag 14 maart 2024


15
mrt

Benelux Parlement - Plenair

vrijdag 15 maart 2024


17
mrt

NAVO en Europese Defensiesamenwerking

zondag 17 maart 2024


18
mrt

Notaoverleg Digitalisering

maandag 18 maart 2024


18
mrt

IPC Taalunie - Plenair

maandag 18 maart 2024


18
mrt

Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg (TK 36396)

maandag 18 maart 2024


19
mrt

Brieven inzake begroten en verantwoorden

dinsdag 19 maart 2024


19
mrt

Aanbieden petitie m.b.t. nachttrein Arnhem-Zutphen door Jongerenraad Zutphen

dinsdag 19 maart 2024


19
mrt

Strategische procedurevergadering

dinsdag 19 maart 2024


19
mrt

Milieuraad op 25 maart 2024

dinsdag 19 maart 2024


19
mrt

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie

dinsdag 19 maart 2024


19
mrt

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

dinsdag 19 maart 2024


20
mrt

Rapport enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening 'Blind voor mens en recht'

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

EU-Klimaatdoel 2040

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Openbaar vervoer en taxi

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Strategische procedurevergadering commissie LNV

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Arbeidsongeschiktheid

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Procedurevergadering

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

AIV advies ODA-systematiek

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Strategische procedurevergadering

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Procedures en brieven

woensdag 20 maart 2024


20
mrt

Informatiegestuurd optreden, Multi Domain Operations, en Defensie Strategie Data Science en AI

woensdag 20 maart 2024


21
mrt

Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Drugsbeleid

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Bewind

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Procedurevergadering

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Strategische procedurevergadering

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Externe veiligheid

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Woningbouwopgave en koopsector

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Duurzaamheid en digitalisering

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Mondiale gezondheidsstrategie

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Vereenvoudiging sociale zekerheid

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

donderdag 21 maart 2024


21
mrt

Vergadering commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

donderdag 21 maart 2024


22
mrt

Informele Transportraad

vrijdag 22 maart 2024


22
mrt

Reactie op verzoek commissie over een brief die naar het mensenrechtencomité van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de Backpay-regeling uit 2015

vrijdag 22 maart 2024


22
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

vrijdag 22 maart 2024


22
mrt

Koninklijke Landmacht en Defensie Cyber Commando

vrijdag 22 maart 2024


22
mrt

Nedersaksenlijn en de spoorverbinding Emmen-Rheine

vrijdag 22 maart 2024


24
mrt

IPU - Vergadering 12 Plus Groep

zondag 24 maart 2024


24
mrt

IPU - 148th Assembly and related meetings

zondag 24 maart 2024


24
mrt

Spring Standing Committee Meeting

zondag 24 maart 2024


24
mrt

Plenaire COSAC-Conferentie

zondag 24 maart 2024


25
mrt

Sociaal ontwikkelbedrijf Stroomopwaarts

maandag 25 maart 2024


26
mrt

Voortgang en evaluatie missies

dinsdag 26 maart 2024


26
mrt

Agenda natuurinclusief 2.0.

dinsdag 26 maart 2024


26
mrt

Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid

dinsdag 26 maart 2024


26
mrt

Procedures en brieven SZW

dinsdag 26 maart 2024


26
mrt

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 26 maart 2024


27
mrt

Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie

woensdag 27 maart 2024


27
mrt

NAVO Ministeriële 3-4 april 2024

woensdag 27 maart 2024


27
mrt

Procedurevergadering VWS

woensdag 27 maart 2024


Filters

Periode