Documenten feed

Feed

Toestemming inzake ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Londen

donderdag 18 juli 2024

…datum 18 juli 2024 pagina 1 / 1 betreft Verzoek om ambtelijke on dersteuning werkbezoek Londen aan De minister van Buitenlandse Zaken Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Geachte heer Veldkamp , De vaste commissie voor Buitenlandse…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van het lid Ceder over het artikel ‘In de schulden na een erfenis: ‘Ik kreeg dit ineens op mijn bord’’

donderdag 18 juli 2024

… Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mee dat de schriftelijke vragen van het lid Ceder (ChristenUnie) over het artikel “In de schulden na een erfenis: ‘Ik kreeg dit ineens op mijn bord’”, nr. 2024Z09796, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan Jordanië, de Palestijnse Gebieden en Israël

donderdag 18 juli 2024

…Geachte heer Veldkamp, De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer is voornemens om een delegatie uit haar midden een werkbezoek te laten brengen aan Jordanië, de Palestijnse Gebieden en Israël in de week van 31 augustus tot en met 6 september 2024. De delegatie is tijdens de procedurevergadering…


Koninklijk Paar, minister-president en staatssecretaris Karremans naar Olympische Spelen in Parijs

donderdag 18 juli 2024

…Zijne Majesteit de Koning woont van donderdag 25 juli tot en met dinsdag 30 juli de Olympische Spelen in Parijs bij. Hij is als erelid uitgenodigd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hare Majesteit Koningin Máxima en Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinses van Oranje en Prinses Alexia zullen…


Aanbiedingsbrief

donderdag 18 juli 2024

… Geachte voorzitter, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden op de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld over het betrekken van de Tweede Kamer bij de budgettaire besluitvorming. Hoogachtend, De minister van Financiën E. Heinen…


Antwoord op vragen van de leden Vijlbrief en Sneller over het betrekken van deTweede Kamer bij de budgettaire besluitvorming

donderdag 18 juli 2024

……


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Vijlbrief en Sneller over het betrekken van deTweede Kamer bij de budgettaire besluitvorming

donderdag 18 juli 2024

……


Herziene convocatie commissiedebat Mkb: Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 23 oktober 2024.(VERPLAATST NAAR 23 OKTOBER 2024)

donderdag 18 juli 2024

…Den Haag, 11 juli 2024 De spreektijd is vastgesteld op maximaal 4 minuten per fractie in het eerste termijn. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Bewindsperso(o)n(en): minister van Economische Zaken, D.S. Beljaarts Activiteit: Commissiedebat Datum: woensdag 25 september 2024 Tijd:…


Uitingen van de AFM over verkeerde pensioenverwachtingen als gevolg van een ‘rentedip’ in de modelberekeningen

donderdag 18 juli 2024

…2024Z12075 (ingezonden 18 juli 2024) Vragen van de leden Joseph en Omtzigt (beiden Nieuw Sociaal Contract) aan de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitingen van de AFM over verkeerde pensioenverwachtingen als gevolg van een ‘rentedip’ in de modelberekeningen. 1. Bent u bekend met de…


Beloningsverschillen binnen de rechterlijke macht

donderdag 18 juli 2024

…2024Z12073 (ingezonden 18 juli 2024) Vragen van het lid Lahlah (GroenLinks-PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Rechtsbescherming) over beloningsverschillen binnen de rechterlijke macht. 1. Kent u de artikelen “Klacht om beloning vrouwelijke rechters naar mensenrechtencollege” en…


De Nederlandse diplomatieke betrekkingen met Afghanistan

donderdag 18 juli 2024

…2024Z12074 (ingezonden 18 juli 2024) Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Nederlandse diplomatieke betrekkingen met Afghanistan. 1. Bent u bekend met de berichtgeving dat verschillende Europese Unie (EU)-landen aangeven dat het wenselijk is om in de toekomst…


Het bericht Nederland zorgt niet goed voor kwetsbare kinderen: ‘We zakken als land door het ijs’

donderdag 18 juli 2024

…2024Z12072 (ingezonden 18 juli 2024) Vragen van het lid Dobbe (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Jeugd, Preventie en Sport) over het bericht Nederland zorgt niet goed voor kwetsbare kinderen: ‘We zakken als land door het ijs’. 1 Wat is uw reactie op het bericht Nederland…


Antwoord op vragen van het lid Van Vroonhoven over het artikel 'Hilversum verbijsterd door locatie talkshow Eva Jinek: 'Onnodig met belastinggeld smijten''

donderdag 18 juli 2024

… Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Vroonhoven (Nieuw Sociaal Contract) over het artikel ‘Hilversum verbijsterd door locatie talkshow Eva Jinek: ‘Onnodig met belastinggeld smijten’. De vragen werden ingezonden op 20 juni 2024 met kenmerk 2024Z10979. De minister van Onderwijs…


Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Vroonhoven over het artikel 'Hilversum verbijsterd door locatie talkshow Eva Jinek: 'Onnodig met belastinggeld smijten''

donderdag 18 juli 2024

…TER ONDERTEKENING Aan: MOCW Beantwoording vragen van het lid Van Vroonhoven (NSC) aan SCM over artikel 'Hilversum verbijsterd door locatie talkshow Eva Jinek 'Onnodig met belastinggeld smijten' Pagina 1 van 1 Aanleiding Het lid van Vroonhoven (NSC) heeft vragen gesteld over het bericht in het AD over…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Welzijn over het artikel 'Betaalbare krapte'

donderdag 18 juli 2024

… Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Welzijn (Nieuw Sociaal Contract) over het artikel “Betaalbare krapte” (ingezonden 28 juni 2024, kenmerk 2024Z11523) niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig…


Beslisnota bij uitstel beantwoording vragen van het lid Welzijn over het artikel 'Betaalbare krapte'

donderdag 18 juli 2024

…Aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Van dWB TER ONDERTEKENING Nota actief openbaar Ja Onze referentie 2024 - 0000547976 Datum 11 juli 2024 Opgesteld door Samengewerkt met Bijlage(n) 3 Pagina 1 van 2 0.. Nota - Uitstelbericht Kamervraag "Betaalbare krapte" van lid Welzijn (NSC)…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Dobbe over het bericht dat inspecties signaleren dat criminele netwerken de zorg hebben ontdekt

donderdag 18 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 18 juli 2024 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, De vragen van het lid Dobbe (SP) over het bericht dat inspecties signaleren dat criminele netwerken de zorg hebben…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic´over de brief 'Uitkomst overleg over misstanden inzetflexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector'

donderdag 18 juli 2024

… Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Kostić (PvdD) over de brief 'Uitkomst overleg over misstanden inzet flexkrachten en arbeidsmigranten in vleessector' met het kenmerk 2024Z11433 niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is. Zoals met uw Kamer…


Convocatie commissiedebat Verdienvermogen van Nederland op 10 oktober 2024.

donderdag 18 juli 2024

…Den Haag, 12 juli 2024 De spreektijd is vastgesteld op maximaal 4 minuten per fractie in het eerste termijn. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Bewindsperso(o)n(en): minister van Economische Zaken, D.S. Beljaarts Activiteit: Commissiedebat Datum: donderdag 10 oktober 2024 Tijd:…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Eneco kijkt over de grens bij investeren in opslag en opwek'

donderdag 18 juli 2024

… Geachte Voorzitter, De vragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) over het bericht ‘Eneco kijkt over de grens bij investeren in opslag en opwek’ (kenmerk 2024Z11985) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van uitstel is dat afstemming met de Autoriteit Consument & Markt…


Statement at the European Parliament Plenary by President Ursula von der Leyen, candidate for a second mandate 2024-2029

donderdag 18 juli 2024

…“Check against delivery” Dear President Metsola, dear Roberta, Let, me first congratulate you from the bottom of my heart for your re-nomination. Your success is a mirror of the outstanding work you have been doing in this House of European Democracy. Honourable Members, It is now five years since I…


Daily News 18 / 07 / 2024

donderdag 18 juli 2024

…L'UE accueille 8 nouveaux membres au sein du Forum du partenariat pour la sécurité des minéraux Aujourd'hui, l'UE et les États-Unis accueillent officiellement huit nouveaux pays membres au sein du Forum du partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP) , la nouvelle plateforme internationale de coopération…


Stand van zaken implementatie richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

woensdag 17 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 17 juli 2024 Betreft Stand van zaken implementatie richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten Geachte voorzitter…


Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken implementatie richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

woensdag 17 juli 2024

……


Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo

woensdag 17 juli 2024

… Het mbo vervult een cruciale rol voor de samenleving en de arbeidsmarkt. Een mbo-diploma stelt studenten in staat om zichzelf te ontplooien, waar dan ook in Nederland. Het mbo is in alle regio’s nauw verbonden met het regionale bedrijfsleven. De regionale opleidingscentra en beroepscolleges kennen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten