Documenten feed

Feed

Stand van zaken implementatie richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

woensdag 17 juli 2024

…zijn dat de Europese Commissie een zaak aanhangig maakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Dit is nog niet gebeurd, maar kan niet uitgesloten…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Besluit van 5 juli 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 2024 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs (Stb. 2024, 200)

woensdag 17 juli 2024

…Wetenschap, E.E.W. Bruins Uitgegeven de zeventiende juli 2024De Minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel stb-2024-217ISSN 0920 - 2064 TMs-Gravenhage…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

De aanpak van arbeidsuitbuiting

woensdag 17 juli 2024

…van de leden Ceder en Bikker (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Asiel en Migratie … Rutte leidde tot slappe aanpak van arbeidsuitbuiting, zegt officier van justitie', https://www.nrc.nl/nieuws/2024/07/14/veertien-jaar-vrijheid-blijheid…


Het bericht ‘Omwonenden Stampersgat: “Parkeerruzie leidde tot doodschieten Hamza (25)”’

woensdag 17 juli 2024

…(ingezonden 17 juli 2024) Vragen van het lid El Abassi (DENK)aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Omwonenden Stampersgat: “Parkeerruzie leidde … veelvuldig heeft uitgesproken op X? 4 Was de verdachte bekend bij politie en/of justitie vanwege zijn radicale politieke standpunten? Zo nee, hoe kan het dat iemand…


Besluit van houdende regels met betrekking tot het verplicht elektronisch indienen van verzoeken en mededelingen in zaken betreffende curatele, beschermingsbewind en mentorschap voor professionele wettelijke vertegenwoordigers (Besluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers)

dinsdag 16 juli 2024

…wettelijke vertegenwoordigers) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T.H.D. Struycken, van (...), directie Wetgeving en Juridische … (advies van ...); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T.H.D. Struycken, (...), directie Wetgeving en Juridische…


Voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers

dinsdag 16 juli 2024

…voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T.H.D. Struycken…


Het bericht ‘Waarschuwing en bewustwording over incident in Harskamp’

dinsdag 16 juli 2024

…(ingezonden 16 juli 2024) Vragen van het lid El Abassi (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Waarschuwing en bewustwording over incident…


Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen; Tweede verslag

dinsdag 16 juli 2024

…minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens door de minister van Justitie en Veiligheid, waaruit de fracties van GroenLinks- PvdA, D66 en Volt afleiden…


Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-31-755)

maandag 15 juli 2024

…interpretatie van het vrij verkeer van diensten door het Europese Hof van Justitie (HvJEU) in het VanderElst arrest12. Op gedetacheerde derdelanders zijn…


Lijsten in voorbereiding 1/7/2024

maandag 15 juli 2024

…vliegvelden in grensgebied Duitsland (Niederrhein); wijziging Duitsland 012965 Justitie en Veiligheid Bescherming van de rechten van omroeporganisaties WIPO (Wereldorganisatie…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Toezending algemene oriëntatie slachtofferrechtenrichtlijn (Kamerstuk 32317-883)

maandag 15 juli 2024

…32317 JBZ-Raad Verslag van een schriftelijk overleg De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd over de … 883). Bij brief van ... heeft de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Asiel en Migratie…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake Verslag JBZ-Raad 13 en 14 juni 2024 (Kamerstuk 32317-882)

maandag 15 juli 2024

…32317 JBZ-Raad Verslag van een schriftelijk overleg De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd over de … 882) Bij brief van ... hebben de ministers van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Asiel en Migratie…


Slachtoffers bangalijsten op Telegram

maandag 15 juli 2024

…Vragen van het lid Mutluer (GroenLinks-PvdA) aan de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid (Rechtsbescherming) en de minister van Onderwijs, Cultuur…


Besluit van 4 juli 2024 tot wijziging van het Besluit EU-verordeningen Wft ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/2845 (Uitvoeringsbesluit wijziging verordening centrale effectenbewaarinstellingen)

maandag 15 juli 2024

…van Financiën,E. HeinenUitgegeven de vijftiende juli 2024De Minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel stb-2024-216ISSN 0920 - 2064 TMs-Gravenhage…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije (vreemdelingen- en asielbeleid) op 15 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…Den Haag, 12 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Activiteit: Inbreng … informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel Œ 12 juli 2024 Geannoteerde Agenda informele…


Convocatie inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ Raad op 22 en 23 Juli 2024 in Hongarije op 15 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…Den Haag, 12 juli 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken Activiteit: Inbreng … informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024 Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel Œ 12 juli 2024 Geannoteerde Agenda informele…


Besluitenlijst ministerraad 12 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…de arbeidsmarkt 6 Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 juli 2024 7 Informele Justitie en Binnenlandse Zaken d. d. 22 en 23 juli 2024 8 Informele Raad We rkgelegenheid…


Benoeming secretaris-generaal bij Justitie en Veiligheid

vrijdag 12 juli 2024

…A.G. (Anneke) van Dijk wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister … directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze directeur-generaal Migratie, directeur Wetgeving…


Benoeming president gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

vrijdag 12 juli 2024

…Hertogenbosch. In Caribisch Nederland heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie deze functie. Na een hoger beroep hebben partijen de mogelijkheid in cassatie…


Agenda ministerraad 12 juli 2024

vrijdag 12 juli 2024

…Zaken ( M inister van BZ) c. Aanstelling politiek adviseur minister van Justitie en Veiligheid ( M inister van J&V) d. Aanstelling politiek adviseur minister … staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ( S taatssecretaris van J&V) r. Aanstelling politiek adviseur staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ( Rechtsbescherming…


Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272)

vrijdag 12 juli 2024

…vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 27 mei 2024 overleg gevoerd met mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, over: … 36272); - de brief van de fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid d.d. 1 februari 2024 inzake verslag van een schriftelijk…


Besluit van 21 juni 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 mei 2024, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 en wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

vrijdag 12 juli 2024

…Wetenschap, R.H. DijkgraafUitgegeven de twaalfde juli 2024De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yes ̧ilgöz-Zegerius Staatsbladvan het Koninkrijk der…


Besluit van 5 juli 2024 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking betreffende de invoering van een pyro-pass en enkele andere wijzigingen

vrijdag 12 juli 2024

…Vervoer en Milieu, C.A. JansenUitgegeven de twaalfde juli 2024De Minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel stb-2024-214ISSN 0920 - 2064 TMs-Gravenhage … kunnen zien. Parallel wordt Œ naast de pyro-pass Œ door het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van IenW, het OM, de politie en de ILT-IOD…


Rijkswet van 26 juni 2024 tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen

vrijdag 12 juli 2024

…Financiën,F.L. Idsinga Uitgegeven de twaalfde juli 2024De Minister van Justitie en Veiligheid, D.M. van Weel stb-2024-215ISSN 0920 - 2064 TMs-Gravenhage…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 mei 2024, over de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (Kamerstuk 36377)

vrijdag 12 juli 2024

…vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16 mei 2024 overleg gevoerd met mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, over: … van Justitie en Veiligheid. Aanvang 16.02 uur. De voorzitter: Goedemiddag allemaal. Ik open deze vergadering van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten