Documenten feed

Feed

Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4) (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…kabinet? De voorzitter: Merci, dank u wel. Meneer Grinwis van de ChristenUnie, het woord is aan u. De heer Grinwis (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Ik … Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis en Inge van Dijk. Zij krijgt nr. 191 (32140). De heer Grinwis (ChristenUnie): Voorzitter, tot zover mijn…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…Ellian, Ergin, Erkens, Esser, Faber-van de Klashorst, Flach, Gabriëls, Grinwis, Peter de Groot, Van Haasen, Heinen, Helder, Hermans, Hertzberger, Heutink … De voorzitter : Merci, dank u wel. Meneer Grinwis van de ChristenUnie, het woord is aan u. De heer Grinwis (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Ik…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over geblokkeerde bankrekeningen van Nederlandse burgers, onder wie veel jongeren

woensdag 20 maart 2024

…antwoorden aan op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door het lid Grinwis (ChristenUnie) over geblokkeerde bankrekeningen van Nederlandse burgers … minister van Financiën S.P.R.A. van Weyenberg 2023Z19637 Vragen van het lid Grinwis (ChristenUnie) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid…


Fichebundel beleidsopties Belastingen in maatschappelijk perspectief

maandag 12 februari 2024

…moeten worden gelezen vanuit de situatie dat de amendementen Omtzigt c.s en Grinwis c.s. al zijn aangenomen. De voorgestelde alternatieven zijn niet als uitputtend … Budgettair Uitvoering 1 Terugdraaien amendement Grinwis c.s. ++ - - -/+ 2 Terugdraaien amendement Grinwis c.s. onber gelijktijdige beperking werking tot…


Besluit van 24 november 2023, nr. 2023000277 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit financiële markten BES en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2023)

dinsdag 30 januari 2024

…cliëntauthenticatie indien: a. een betaler zich via het internet toegang tot zijn betaalrekening verschaft;b. een betaler een elektronische betalingstransactie initieert; … 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 32 545, nr. 171) en de motie Van Weyenberg/Grinwis van 4 oktober 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 32 545, nr. 179). Staatsblad…


Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de digitale euro; Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche Digitale Euro

donderdag 18 januari 2024

…voorstel voldoende mogelijkheden bestaan voor mensen zonder reguliere betaalrekening om toegang te krijgen tot basisbetaaldiensten voor een digitale euro … voldoende mogelijkheden moeten bestaan voor mensen zonder reguliere betaalrekening om toegang te krijgen tot digitale-euro- basisbetaaldiensten. In het…


Tweede Kamer, 11e vergadering

woensdag 11 oktober 2023

…Van Esch, Fritsma, Van Ginneken, De Graaf, Van der Graaf, Graus, Grevink, Grinwis, Peter de Groot, Tjeerd de Groot, Den Haan, Van Haga, Hagen, Hammelburg … bijstandsfraude. Een moeilijk verhaal. Wegens stortingen op haar eigen betaalrekening, voor het leeuwendeel juist die verantwoorde subsidies, beschuldigt…


Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747)

vrijdag 15 september 2023

…het betalings- verkeer, specifiek met het openen of behouden van een betaalrekening. Toegang verkrijgen is soms lastig vanwege mogelijke witwasrisicoTMs … witwassen zijn waardoor sommige sectoren moeite hebben met toegang tot een betaalrekening. Hierbij kan gedacht worden aan, onder andere, commerciële overwe-…


Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747)

vrijdag 15 september 2023

…tot het betalingsverkeer, specifiek met het openen of behouden van een betaalrekening. Toegang verkrijgen is soms lastig vanwege mogelijke witwasrisicoTMs … witwassen zijn waardoor sommige sectoren moeite hebben met toegang tot een betaalrekening. Hierbij kan gedacht worden aan, onder andere, commerciële overwegingen…


Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747)

dinsdag 12 september 2023

…tot het betalingsverkeer, specifiek met het openen of behouden van een betaalrekening. Toegang verkrijgen is soms lastig vanwege mogelijke witwasrisico’s … witwassen zijn waardoor sommige sectoren moeite hebben met toegang tot een betaalrekening. Hierbij kan gedacht worden aan, onder andere, commerciële overwegingen…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro

dinsdag 29 augustus 2023

…leden van de SP-fractie lezen in de verordening dat voor mensen die geen betaalrekening hebben en die ook niet een rekening willen openen bij een commerciële … laatste wijzen de leden van de ChristenUnie-fractie op de aangenomen motie-Grinwis/Heinen (Kamerstuk 27 863, nr. 114) die de regering verzoekt om de voorkeur…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro

dinsdag 29 augustus 2023

…leden van de SP-fractie lezen in de verordening dat voor mensen die geen betaalrekening hebben en die ook niet een rekening willen openen bij een commerciële … laatste wijzen de leden van de ChristenUnie-fractie op de aangenomen motie-Grinwis/Heinen (Kamerstuk 27 863, nr. 114) die de regering verzoekt om de voorkeur…


Fiche: Digitale Euro

vrijdag 18 augustus 2023

…voorstel voldoende mogelijkheden bestaan voor mensen zonder reguliere betaalrekening om toegang te krijgen tot basisbetaaldiensten voor een digitale euro … voldoende mogelijkheden moeten bestaan voor mensen zonder reguliere betaalrekening om toegang te krijgen tot digitale-euro-basisbetaaldiensten. In het…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV)

vrijdag 28 juli 2023

…is te vergelijken met de overboeking van een spaarrekening naar een betaalrekening. Dat is geen bezuiniging. Waar STAP het wel is, is dit geen bezuiniging … jonggehandicaptenkorting. Hij heeft toen, volgens mij op vragen van de heer Grinwis, gezegd dat dit gewoon onderdeel is van de discussie rondom augustus. Ik…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(36350-XV)

woensdag 28 juni 2023

…vullen. Dus de vergelijking met een overboeking van een spaarrekening en betaalrekening. Dat is geen bezuiniging. Maar stap dat wel eens. Is dit geen bezuiniging … gehandicapten korting heeft toen gezegd volgens mij vragen van de heer grinwis van dit is gewoon onderdeel van de discussie rondom augustus en ik ga daar…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV)

woensdag 28 juni 2023

…is te vergelijken met de overboeking van een spaarrekening naar een betaalrekening. Dat is geen bezuiniging. Waar STAP het wel is, is dit geen bezuiniging … jonggehandicaptenkorting. Hij heeft toen, volgens mij op vragen van de heer Grinwis, gezegd dat dit gewoon onderdeel is van de discussie rondom augustus. Ik…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) (ongecorrigeerd)

woensdag 28 juni 2023

…is te vergelijken met de overboeking van een spaarrekening naar een betaalrekening. Dat is geen bezuiniging. Waar STAP het wel is, is dit geen bezuiniging … jonggehandicaptenkorting. Hij heeft toen, volgens mij op vragen van de heer Grinwis, gezegd dat dit gewoon onderdeel is van de discussie rondom augustus. Ik…


Eindverslag van de rapporteurs over de digitale euro

vrijdag 23 juni 2023

…wettelijke procedures volgen di e al zijn vastgesteld voor het openen van een betaalrekening . Betaaldiensteverleners, in de zin van de PSD2, zouden verantwoordelijk … Eppink (JA21) Voor: 48 Niet van toepassing 27863 - 116 Motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over uiteenzetten welke maatschappelijke meerwaarde de…


Eindverslag van de rapporteurs over de digitale euro

vrijdag 23 juni 2023

…wettelijke procedures volgen di e al zijn vastgesteld voor het openen van een betaalrekening . Betaaldiensteverleners, in de zin van de PSD2, zouden verantwoordelijk … Eppink (JA21) Voor: 48 Niet van toepassing 27863 - 116 Motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over uiteenzetten welke maatschappelijke meerwaarde de…


Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

woensdag 17 mei 2023

…toezeggingen terecht aandacht voor gevraagd. Met deze brief doe ik de motie Grinwis (ChristenUnie) c.s. en de motie Van Haga (Groep van Haga) c.s. af.6 In de … wat een burger kan doen als deze problemen ervaart met toegang tot een betaalrekening. Ik heb ten slotte ook kennisgenomen van de recente signalen dat de…


Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

woensdag 17 mei 2023

…zorgden we ervoor, samen met de banken en DNB, dat zij in Nederland een betaalrekening konden openen. Tevens hebben we een wetswijziging voorgesteld om aanspraak … (Kamerstukken II, 36202, nr. 6 ).2021/2022Motie van de leden Hammelburg en Grinwis over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtariefKamerstukken…


Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

woensdag 17 mei 2023

…toezeggingen terecht aandacht voor gevraagd. Met deze brief doe ik de motie Grinwis (ChristenUnie) c.s. en de motie Van Haga (Groep van Haga) c.s. af. 7 In … -van-witwassen-moet-gerichter/. 6 Kamerstuk 31 477, nr. 79. 7 De motie Grinwis c.s. (Kamerstuk 32 545, nr. 176) verzoekt de regering om ‚te zorgen voor…


Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

woensdag 17 mei 2023

…terecht aandacht voor gevraagd. Met deze brief doe ik de motie van het lid Grinwis (ChristenUnie) c.s. en de motie van het lid Van Haga (Groep van Haga) c … ssen-moet- gerichter/.5Kamerstuk 31 477, nr. 79. 6De motie van het lid Grinwis c.s. (Kamerstuk 32 545, nr. 176) verzoekt de regering om «te zorgen voor…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap

dinsdag 18 april 2023

…der Kamer, te weten: Alkaya, Amhaouch, Dekker, Tony van Dijck, Ephraim, Grinwis, Gündoğan, Heinen, Van der Lee, Nijboer, Slootweg, Teunissen en Van Weyenberg … houd toch even de volgorde aan. De heer Alkaya was wel eerder dan de heer Grinwis. Ik houd de volgorde van binnenkomst aan, dus dan is het woord aan de heer…


Eindrapport 'Een btw-nultarief voor groente en fruit'

woensdag 29 maart 2023

…en fruit naar 0% kan worden verlaagd . 63 Op 30 maart 2022 is de motie Grinwis aangenomen 64 waarin de tweede kamer de regering verzoekt : zich maximaal … (bijvoorbeeld een zaak omtrent een automatische incasso op een verkeerde betaalrekening) en daarom niet meegenomen in dit onderzoek. Indien een rechtszaak aan…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten