Documenten feed

Feed

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

woensdag 17 mei 2023

…nemings‡nanciering (GO-c), Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB-c), Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), Kleine Kredieten Corona garan— tieregeling (KKC),…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

woensdag 17 mei 2023

…nemings‡nanciering (GO-c), Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB-c), Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), Kleine Kredieten Corona garan— tieregeling (KKC),…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 september 2022, over de Wet Hersteloperatie Toeslagen

dinsdag 11 oktober 2022

…ook bij de beoordeling van staatssteun ten opzichte van de baangerelateerde investeringskorting? Dat was het, voorzitter. De voorzitter: Dank, meneer Edgar…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 september 2022, over de Wet Hersteloperatie Toeslagen

dinsdag 27 september 2022

…ook bij de beoordeling van staatssteun ten opzichte van de baangerelateerde investeringskorting? Dat was het, voorzitter. De voorzitter: Dank, meneer Edgar…


Tweede Kamer, 90e vergadering

donderdag 9 juni 2022

…afschaffing van de dividendbelasting en de invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting. Er zijn allemaal van dat soort zaken die vanwege de politieke … worden doorgedrukt. Ik heb een aantal maatregelen genoemd: de baangerelateerde investeringskorting. Onmogelijk! Wij hebben hiervoor gewaarschuwd, maar die moest…


Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

woensdag 18 mei 2022

…vanaf 2022 naar ‹ 395.000. Het kabinet heeft de aangekondigde baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken…


Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

woensdag 18 mei 2022

…van amendement Nijboer zijn de uitvoeringskosten voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) alternatief ingezet voor de lerarenbeurs. Dit gaat…


Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

woensdag 18 mei 2022

…nemings†nanciering (GO-c), Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB-c), Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), Kleine Kredieten Corona garan... tieregeling (KKC)…


Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021

woensdag 18 mei 2022

…vanaf 2022 naar ‹ 395.000. Het kabinet heeft de aangekondigde baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken…


Financieel jaarverslag van het Rijk 2021

woensdag 18 mei 2022

…van amendement Nijboer zijn de uitvoeringskosten voor de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) alternatief ingezet voor de lerarenbeurs. Dit gaat…


Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

woensdag 18 mei 2022

…nemings†nanciering (GO-c), Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB-c), Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), Kleine Kredieten Corona garan... tieregeling (KKC)…


CPB Notitie Analyse coalitieakkoord 2022-2025

dinsdag 11 januari 2022

…verlichting van de werkgeverslasten die voortvloeide uit de baangerelateerde investeringskorting (de BIK) komt te vervallen. Dit is een lastenverzwaring voor…


CPB Notitie Analyse coalitieakkoord 2022-2025

dinsdag 11 januari 2022

…verlichting van de werkgeverslasten die voortvloeide uit de baangerelateerde investeringskorting (de BIK) komt te vervallen. Dit is een lastenverzwaring voor…


Wet van 22 december 2021, houdende wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

maandag 27 december 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden … verloop van de discussie met de Europese Commissie over de Baangerelateerde Investeringskorting wenselijk is deze in te trekken; Zo is het, dat Wij, de…


Stemming Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

dinsdag 21 december 2021

…9 Stemming Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vermindering … volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting ( 35873 ) . (Zie vergadering van 14 december 2021.)…


Agenda van de vergadering van 21 december 2021

donderdag 16 december 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting 35 927 Wijziging van enkele belastingwetten…


Pakket Belastingplan 2022

dinsdag 14 december 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting ( 35873 ). De voorzitter : Aan de orde … volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting. Wenst een van de leden stemming over dit wetsvoorstel? Dat…


Pakket Belastingplan 2022

dinsdag 14 december 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting ( 35873 ). (Zie vergadering van 13 december 2021 … toepassing zakelijkheidsbeginsel) en 35873 (intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting). We zijn toe aan het antwoord van de regering in eerste…


Pakket Belastingplan 2022

maandag 13 december 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting ( 35873 ). De voorzitter : Thans is aan … toepassing zakelijkheidsbeginsel; en 35873, Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting. Ik meld u voor de goede orde dat de behandeling van wetsvoorstel…


Agenda van de vergadering van 13 en 14 december 2021

donderdag 9 december 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting 35 932 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt…


Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting; Eindverslag

dinsdag 30 november 2021

……


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 23 november 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35873); c. het voorbereidend onderzoek van het volgende … volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35873); Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de…


Agenda van de vergadering van 23 november 2021

donderdag 18 november 2021

…volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting 2. Door de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten