Documenten feed

Feed

Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp

donderdag 21 december 2023

…gekomen in het kamerdebat. Naar aanleiding van het rapport van de commissie oosting is dat aan de orde gekomen en dat nederland een groot veiligheids probleem … aanleiding van het rapport van de commissie onderzoek vuurwerkramp de commissie oosting staatssecretaris van hoof antwoord heeft gegeven over vragen rond de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Position paper UT t.b.v. technische briefing Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp d.d. 21 december 2023

dinsdag 5 december 2023

…milliseconden later zou het gehele bunkercomplex exploderen. 22 De Commissie Oosting stelt dat de massa -explosie van het bunker complex plaatsvindt tegelijkertijd … vuurwerkramp De Commissie onderzoek vuurwerkramp (ook wel genoemd: de Commissie -Oosting) was ingesteld als een onafhankelijke onderzoekscommissie. In paragraaf…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Rapport universiteit Twente over onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede

woensdag 29 november 2023

…milliseconden later zou het gehele bunkercomplex exploderen. 22 De Commissie Oosting stelt dat de massa -explosie van het bunker complex plaatsvindt tegelijkertijd … vuurwerkramp De Commissie onderzoek vuurwerkramp (ook wel genoemd: de Commissie -Oosting) was ingesteld als een onafhankelijke onderzoekscommissie. In paragraaf…


Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014; Nota naar aanleiding van het tweede verslag

dinsdag 21 november 2023

…Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen, beter bekend als de Commissie Oosting, pleitte 1 in 2008 voor minder specifiek toezicht en voor meer generiek…


Voorstel onderzoek vuurwerkramp Enschede voor openbaarmaking

donderdag 8 december 2022

…uitgevoerde onderzoeken naar de vuurwerkramp, zoals het onderzoek van de commissie - Oosting. Focus op vuurwerk regelgeving en brandbestrijding : De voorbereidingsgroep … 26 mei 2000 de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. De commissie - Oosting kreeg tot taak onderzoek te doen naar de oorzaak, de toedracht en…


Onderzoeksleidraad onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp

donderdag 8 december 2022

…uitgevoerde onderzoeke n naar de vuurwerkramp, zoals het onderzoek van de commissie - Oosting. Focus op vuurwerkregelgeving en brandbestrijding : De voorbereidingsgroep … 26 mei 2000 de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. De commissie - Oosting kreeg tot taak onderzoek te doen naar de oorzaak, de toedracht en…


Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp Enschede

donderdag 8 december 2022

…Journal of Contingencies and Crisis Management 28: 169 172. 12 De commissie Oosting constateert in haar rapport dat dit het leren van de vuurwerkramp in…


Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp Enschede

donderdag 8 december 2022

…Journal of Contingencies and Crisis Management 28: 169 172. 12 De commissie Oosting constateert in haar rapport dat dit het leren van de vuurwerkramp in…


Onderzoeksleidraad onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp

donderdag 8 december 2022

…uitgevoerde onderzoeke n naar de vuurwerkramp, zoals het onderzoek van de commissie - Oosting. Focus op vuurwerkregelgeving en brandbestrijding : De voorbereidingsgroep … 26 mei 2000 de Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd. De commissie - Oosting kreeg tot taak onderzoek te doen naar de oorzaak, de toedracht en…


Procedurevergadering commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

woensdag 7 september 2022

…geagendeerd als commissiedebat dieren in de veehouderij en agenderen van de commissie oosting dierziekte en het te zijner tijd worden commissiedebat, dierenwelzijn…


Advies Raad van State inzake Wijziging Spoorwegwet overwegveiligheid

dinsdag 7 juni 2022

…de commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtsarrangementen (commissie -Oosting) ten grondslag. 22 Kamerstukken II 2009/10, 32389, nr. 3, blz. 3.…


Advies Raad van State inzake Wijziging Spoorwegwet overwegveiligheid

dinsdag 7 juni 2022

…de commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtsarrangementen (commissie -Oosting) ten grondslag. 22 Kamerstukken II 2009/10, 32389, nr. 3, blz. 3.…


Advies Raad voor de Rechtspraak Wet toekomst pensioenen

woensdag 30 maart 2022

…de Dexia -zaken lukte het - na een mislukte eerste poging door de Commissie Oosting - om tot een akkoord te komen (de Duisenberg -regeling), waar 165.000…


Advies Raad voor de Rechtspraak Wet toekomst pensioenen

woensdag 30 maart 2022

…de Dexia -zaken lukte het - na een mislukte eerste poging door de Commissie Oosting - om tot een akkoord te komen (de Duisenberg -regeling), waar 165.000…


Adviesrapport COELO: Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten

vrijdag 25 maart 2022

…de c ommissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (Commissie -Oosting) is in 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht aangenomen. Specifiek…


Adviesrapport COELO: Advies over het uitkeringsstelsel tussen Rijk en provincies en gemeenten

vrijdag 25 maart 2022

…de c ommissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (Commissie -Oosting) is in 2012 de Wet revitalisering generiek toezicht aangenomen. Specifiek…


Rapport Evaluatiecommissie Conservatrix

dinsdag 14 december 2021

…Zorgautoriteit (commissie- Borstlap), de zogeheten Teeven-deal met Cees H. (commissie-Oosting), de zaak-Bart van U. naar aanleiding van de moord op minister van…


Rapport Evaluatiecommissie Conservatrix

dinsdag 14 december 2021

…Zorgautoriteit (commissie- Borstlap), de zogeheten Teeven-deal met Cees H. (commissie-Oosting), de zaak-Bart van U. naar aanleiding van de moord op minister van…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 december 2021, over Criminaliteitsbestrijding

woensdag 1 december 2021

…in rustig vaarwater gekomen na alles wat we hebben meegemaakt: de commissie-Oosting, de bonnetjes die zoek zijn, toestanden, doofpotten, al uw voorgangers…


Conceptverslag Criminaliteitsbestrijding

woensdag 1 december 2021

…in rustig vaarwater gekomen na alles wat we hebben meegemaakt: de commissie-Oosting, de bonnetjes die zoek zijn, toestanden, doofpotten, al uw voorgangers…


Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

vrijdag 17 september 2021

…als gevolg van de modernisering van het interbestuurlijk toezicht ( commissie Oosting ) . 28 De indeplaatsstelling moet gebeure n met toepassing van een … Commissie doorlichting inte r b estuurlijke toe z i chta r rangementen (Commissie Oosting) een advies gegeven voor de herijking van het interbestuurlijk toezicht…


Juridisch onderzoek aanbevelingen Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

vrijdag 17 september 2021

…als gevolg van de modernisering van het interbestuurlijk toezicht ( commissie Oosting ) . 28 De indeplaatsstelling moet gebeure n met toepassing van een … Commissie doorlichting inte r b estuurlijke toe z i chta r rangementen (Commissie Oosting) een advies gegeven voor de herijking van het interbestuurlijk toezicht…


Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

maandag 8 februari 2021

…particuliere bemiddelaars blijven prikkels tot misstanden intact. Ook de commissie Oosting stelt in haar rapport dat de mogelijkheden van de Nederlandse bemiddelende…


Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

maandag 8 februari 2021

…particuliere bemiddelaars blijven prikkels tot misstanden intact. Ook de commissie Oosting stelt in haar rapport dat de mogelijkheden van de Nederlandse bemiddelende…


Adoptie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over ouderschap en adoptie

maandag 23 november 2020

…2007 onderzoek gedaan door de toenmalige Inspectie Jeugdzorg en de Commissie-Oosting, en is geconcludeerd dat vergunninghouder Meiling noch het ministerie…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten