Documenten feed

Feed

Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

vrijdag 28 juni 2024

…Remkes, bestuurder en voormalig voorzitter van de Staatscommissie parlementair stelsel 31.Michiel Scheltema, fenomeen 32.Jonathan Soeharno, advocaat bij … ervaring met de opvo lging van de adviezen van de Staatscommissie parlementair stelsel waren en zijn in dat opzicht kenmerkend en teleurstellend. 4 Samengevat…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

maandag 17 juni 2024

…voor stemmingen. Maar goed, meer fundamenteel. De staatscommissie parlementair stelsel noemt de vaste kamercommissies, en de heer Van Nispen had het hier…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie. Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII. Eindrapport

woensdag 12 juni 2024

…ministerie naar aanleiding van het advies van d e Staatscommissie Parlementair Stelsel een begin gemaakt met de voorbereiding van een wetsvoorstel o m het…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 2

vrijdag 7 juni 2024

…toetsing ter hand, in lijn met het advies van de staatscommissie Parlementair stelsel, waarbij we kijken welke vormgeving het best aansluit bij het Nederlandse … toetsing ter hand, in lijn met het advies van de staatscommissie Parlementair stelsel, waarbij we kijken welke vormgeving het best aansluit bij het Nederlandse…


Nationale Extremismestrategie 2024-2029

vrijdag 17 mei 2024

…buitenstaanders en gevestigdenTM, december 2021 en Staatscommissie Parlementair Stelsel, 12 ‚Lage drempels, hoge dijkenTM, 2018. Analistennetwerk Nationale…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…Kamers voorgelegde voorstellen ter uitvoering van de Staatscommissie Parlementair stelsel (commissie- Remkes), werden in 2023 (verder) in behandeling genomen…


Conceptverslag Verkiezingen

woensdag 24 april 2024

…uit het rapport Lage drempels, hoge dijken, van de staatscommissie parlementair stelsel: "Diverse internationale studies laten zien dat zo'n 90% van de Nederlanders…


Verkiezingen

donderdag 18 april 2024

…insteek. En ik citeer ook uit de rapportage van de staatscommissie parlementair stelsel Lage Drempels Hoge Dijken diverse internationale studies laten zien…


Conceptverslag EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie

donderdag 11 april 2024

…een aantal vragen: een competente overheid die levert, een robuust parlementair stelsel, een transparant verkiezingsproces en geïnformeerde en betrokken…


EU-voorstellen inzake het pakket ter verdediging van de democratie

woensdag 3 april 2024

…aantal zaken. Een verder competente overheid die levert, een robuust parlementair stelsel, een transparant verkiezingsproces en geïnformeerde en betrokken…


Toetsingskader constitutionele toetsing

dinsdag 2 april 2024

…wetsvoorstel Halsema/Van Tongeren2, waarnaar ook de staatscommissie parlementair stelsel in haar advies (2018) verwees. Ter duiding van het toetsingskader…


Staatscommissie Parlementair Stelsel; Brief van de minister van BZK en de minister voor Rechtsbescherming over constitutionele toetsing

dinsdag 2 april 2024

…der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel 36 344 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter…


Conceptverslag Bestuurlijke organisatie en democratie

woensdag 20 maart 2024

…het rapport wordt verwezen naar conclusies van de Staatscommissie parlementair stelsel, waaruit zou blijken dat 90% van de Nederlanders het principe van … de politieke partijen. Al sinds het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel wordt er gewerkt aan de wet op de politieke partijen; D66 had het…


Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau); Nota naar aanleiding

woensdag 20 maart 2024

…uitvoering van overheidstaken door burgers." 45 De staatscommissie parlementair stelsel wees eerder in haar advies ook op de ‚doe-democratieTM als een vorm … Democratie en rechtsstaat in balans (Eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel), Amsterdam: Boom 2018, p. 156. 47 ‚Uitdaagrecht wettelijk verankerdTM…


Eindverslag van de informateur dhr. K. Putters over zijn informatiewerkzaamheden

donderdag 14 maart 2024

…ervaren (rapport “Lage drempels, hoge dijken” van de staatscommissie parlementair stelsel (commissie-Remkes), 2018). Daarnaast ervaren veel mensen de `grip’…


Besluitenlijst strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 maart 2024

donderdag 7 maart 2024

…kennisagenda het onderwerp "Uitvoering aanbevelingen staatscommissie Parlementair Stelsel" toe te voegen. De leden Erkens (VVD), Palmen (NSC) en Sneller (D66)…


Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

maandag 26 februari 2024

…moeilijk van de grond komt. In aanvulling op wat de staatscommissie parlementair stelsel al gezegd heeft — dat waren allerlei ideeën om het functioneren…


Rapport “Blind voor mens en recht”

maandag 26 februari 2024

…Kamerstuk II 2018/19, 34430, nr. 9. Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel - Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans…


36468 Verslag inzake Voorstel van wet van het lid Dijk houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

vrijdag 2 februari 2024

…verzoek kunnen vragen om een referendum te houden. De Staatscommissie parlementair stelsel heeft daartoe geadviseerd om het aantal verzoeken om te komen tot…


Wetsvoorstel Met één stem meer keus opnieuw in consultatie

dinsdag 16 januari 2024

…vertegenwoordigd voelen door de gekozen kandidaten.” Zowel de Staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, als het Burgerforum kiesstelsel adviseerde … andere onderdelen die voortkomen uit het advies van de staatscommissie parlementair stelsel: het aantal ondersteuningsverklaringen dat nieuwe partijen moeten…


Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau); Verslag

dinsdag 12 december 2023

…uitvoering van overheidstaken door burgers. " 15 De staatscommissie parlementair stelsel wees eerder in haar advies ook op de ‚doe-democratieTM als een vorm … Democratie en rechtsstaat in balans (eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel), Amsterdam: Boom 2018, p. 156. 17 ‚Uitdaagrecht wettelijk verankerdTM…


Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau); Verslag

dinsdag 12 december 2023

…uitvoering van overheidstaken door burgers.»15 De staatscommissie parlementair stelsel wees eerder in haar advies ook op de «doe-democratie» als een vorm … Democratie en rechtsstaat in balans (eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel), Amsterdam: Boom 2018, p. 156.17«Uitdaagrecht wettelijk verankerd»…


Persconferentie verkenner Van Strien

vrijdag 24 november 2023

…alle vertrouwen in het nederlandse parlement en in het nederlandse parlementair stelsel punt. Dus u neemt die woorden terug. Ik hou het bij mijn uitspraak…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36410-VII) voor het jaar 2024 - Overige beleidsartikelen (inclusief gemeentefonds (36410-B) en provinciefonds (36410-C) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

donderdag 19 oktober 2023

…drempels en hoge dijken, om het advies te citeren van de staatscommissie parlementair stelsel: hoge dijken om de democratie te beschermen tegen ondermijning in…


Tweede Kamer, 15e vergadering

donderdag 19 oktober 2023

…drempels en hoge dijken, om het advies te citeren van de staatscommissie parlementair stelsel: hoge dijken om de democratie te beschermen tegen ondermijning in…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten