Documenten feed

Feed

Validatie van GTS advies van 31 januari 2024 DNV

donderdag 11 april 2024

…zonnepanelen en windmolens . Vanwege deze toename zal de vraag naar regelbaar vermogen toenemen om langere perioden van weinig zon en/of wind te kunnen compenseren … Een groeiende elektriciteitsvraag betekent dus ook een groei van regelbaar vermogen. De inschatting van het piekverbruik is daarmee erg onzeker. Indien…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Conceptverslag Gasmarkt & leveringszekerheid

woensdag 10 april 2024

…dan hopelijk draaien op waterstof. TenneT acht 15 tot 20 gigawatt regelbaar vermogen nodig te hebben. De capaciteit van gascentrales zit daar iets boven … waterstofcapaciteit naar Nederland kunnen krijgen. Dan kom ik bij CO2-vrij regelbaar vermogen. Ik kan daarmee doorgaan, voorzitter, maar ... De voorzitter: Ik kijk…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over congestiemanagement op het elektriciteitsnet

dinsdag 9 april 2024

…de Autoriteit Consument & Markt (ACM): ‘marktpartijen die hun eigen regelbaar vermogen meenemen, moeten van netbeheerders de mogelijkheid krijgen om een … wachtlijsten voor grootverbruikers. Daarbij geldt dat marktpartijen die eigen regelbaar vermogen meenemen, recht hebben op transportcapaciteit indien gecombineerd…


Gasmarkt & leveringszekerheid

woensdag 3 april 2024

…dan draaien, hopelijk op waterstof. Ten het 8, 15 tot 20 gigawatt regelbaar vermogen nodig. De capaciteit van gascentrales zit daar iets boven. Oudere … naar Nederland toe kunnen gaan krijgen. En dan kom ik bij CO2-vrij regelbaar vermogen, dus ik kan daar even mee doorgaan. Ik kijk even rond of er interrupties…


Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over aanvullend pakket klimaatmaatregelen elektriciteitssector

donderdag 21 maart 2024

…elektriciteitssysteem te borgen, is er tot 2035 behoefte aan (koolstofdragers voor) regelbaar vermogen. Dit blijkt ook uit analyse in de TenneT Adequacy Outlook 1 . Om te … elektriciteitssysteem dient onder andere voldoende capaciteit aan 8 CO 2 -vrij regelbaar vermogen beschikbaar te zijn 6 . Deze regelbare elektriciteitscentrales zijn…


Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over aanvullend pakket klimaatmaatregelen elektriciteitssector

donderdag 21 maart 2024

…elektriciteitssysteem te borgen, is er tot 2035 behoefte aan (koolstofdragers voor) regelbaar vermogen. Dit blijkt ook uit analyse in de TenneT Adequacy Outlook 1 . Om te … elektriciteitssysteem dient onder andere voldoende capaciteit aan 8 CO 2 -vrij regelbaar vermogen beschikbaar te zijn 7 . Deze regelbare elektriciteitscentrales zijn…


Voorzienings- en leveringszekerheid energie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over aanvullend pakket klimaatmaatregelen elektriciteitssector

donderdag 21 maart 2024

…m te borgen, is er tot 2035 behoefte aan (koolstofd- ragers voor) regelbaar vermogen. Dit blijkt ook uit analyse in de TenneT Adequacy Outlook 1. Om te … vergaderjaar 2023Œ2024, 29 023, AA7 voldoende capaciteit aan CO2-vrij regelbaar vermogen beschikbaar te zijn7. Deze regelbare elektriciteitscentrales zijn…


Conceptverslag Klimaat en Energie (algemeen)

dinsdag 19 maart 2024

…Energie d.d. 29 januari 2024 inzake voortgang subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen (31239, nr. 386); • de brief van de minister voor Klimaat en Energie … energiesysteem te creëren. De beschikbaarheid van voldoende CO2-vrij regelbaar vermogen in een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem is hiervoor van belang…


Klimaat en energie (algemeen)

donderdag 14 maart 2024

…energie systeem te creëren. De beschikbaarheid van voldoende CO2-vrij regelbaar vermogen in een volledige CO2-vrij elektriciteitssysteem is hiervoor van belang … scheelt. Voorzitter, dan heb ik nog een paar vragen over CO2-vrij regelbaar vermogen. Kijk, in wezen wil je een systeem bouwen met zon en wind en opslag…


Congestiemanagement op het elektriciteitsnet

woensdag 13 maart 2024

…de Autoriteit Consument & Markt (ACM): ‘marktpartijen die hun eigen regelbaar vermogen meenemen, moeten van netbeheerders de mogelijkheid krijgen om een…


Beslisnota bij Leveringszekerheid van elektriciteit

dinsdag 12 maart 2024

…Europees en Pentalateraal verband. Verder ge eft u aan dat het borgen van regelbaar vermogen en de ontwikkeling van andere flexibiliteitsopties ook aandacht zullen…


Leveringszekerheid van elektriciteit

maandag 11 maart 2024

…aan de goede uitgangspositie door eerdere flinke investeringen in regelbaar vermogen. De deskundigen waren van mening dat er op langere termijn wel risico’s … ontstaat over de rentabiliteit van investeringen in (het behouden van) regelbaar vermogen. Een aantal deskundigen was daarbij van mening dat sporadische en…


Verslag van een schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024) (Kamerstuk 36418-129)

maandag 4 maart 2024

…maatregel jaarlijks zal bezien op de effecten op de omvang van het regelbaar vermogen binnen het Nederlandse energiesysteem, de impact op de glastuinbouw…


Definitief Programma Energiehoofdstructuur

maandag 4 maart 2024

…elektriciteitsproductie, buisleidingen, grootschalige elektrolyse, regelbaar vermogen, batterijen en ondergrondse waterstofopslag. De horizon van het PEH…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024) (Kamerstuk 36418-129)

maandag 4 maart 2024

…maatregel jaarlijks zal bezien op de effecten op de omvang van het regelbaar vermogen binnen het Nederlandse energiesysteem, de impact op de glastuinbouw…


Eindadvies basisbedragen SDE++ 2024

vrijdag 1 maart 2024

…Tabel 11.2 Verwaarding flexibiliteit elektrische boiler als vrijwillig regelbaar vermogen opregelen in Nederland, bij 3300 vollasturen Jaar Jaargemiddelde prijs…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 maart 2024

vrijdag 1 maart 2024

…elektriciteitsproductie, buisleidingen, grootschalige elektrolyse, regelbaar vermogen, batterijen en ondergrondse waterstofopslag. Aangenomen. De minister…


36318 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State inzake Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid)

donderdag 29 februari 2024

…zijn gericht op een enkele energiebron of–drager, meer algemeen om regelbaar vermogen, flexibiliteit, infrastructuur en opslag, maar ook op het totale beleid … productie- en opslagcapaciteit op momenten dat het niet waait (zogenaamd regelbaar vermogen), zoals centrales waar waterstof in elektriciteit wordt omgezet, kerncentrales…


Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

maandag 19 februari 2024

…flexibiliteit onderkent: opslag, flexibele vraag, interconnectie en regelbaar vermogen. Onder deze vier opties kan men ook technieken scharen die systeemintegratie…


36378 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 14 februari 2024

…maar ook opties (technieken) die bijdragen aan meer flexibiliteit en regelbaar vermogen, zoals interconnectoren, vraagrespons, batterijopslag en naar waterstof … de MLZ afhankelijk van de (onzekere) ontwikkeling van zon en wind, regelbaar vermogen, opslag en de flexibele en niet-flexibele vraag in binnen- en buitenland…


Convocatie commissiedebat Klimaat en Energie (algemeen) op 14 maart 2024.

woensdag 7 februari 2024

…innovatiestructuur - 32645-120 Agendapunt: Voortgang Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen Zaak: Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten … Jetten Œ 29 januari 2024 Voortgang Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen - 31239-386 Agendapunt: Resultaten SCE 2023 en openstelling SCE 2024 Zaak:…


Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 6 februari 2024

…Dan komen we bij agendapunt 20, voortgang subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen. Moet deze brief controversieel worden gesteld? Dat is niet het…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 6 februari 2024

dinsdag 6 februari 2024

…energie (algemeen). 20. Agendapunt: Voortgang Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen Zaak: Brief regering - minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten … Jetten - 29 januari 2024 Voortgang Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen - 31239-386 Besluit: Agenderen voor het te voeren commissiedebat Klimaat…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 6 februari 2024

…Rondgezonden en gepubliceerd. Voortgang Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen - 31239-386 minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten - 29 januari…


Voortgang energietransitie glastuinbouw

maandag 5 februari 2024

…ingaan op de effecten van de genoemde maatregel op de omvang van het regelbaar vermogen binnen het Nederlandse energiesysteem. Waarbij tevens aandacht zal…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten