Documenten feed

Feed

Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 23 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…controversieel: agenderen voor het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof op 29 mei. 86. Agendapunt: Masterplannen kantoorhuisvesting 2024-2028 … controversieel: agenderen voor het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof op 29 mei. 24 87. Agendapunt: Uitkomsten Platform hypotheken 2023…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal

woensdag 15 mei 2024

…1 Audit Committee Tweede Kamer 13 4.1.2 Tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof De Tweede tant 14 In ons Rapport bij het jaarverslag 2023 van Vertraging…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

woensdag 15 mei 2024

…Rijksverantwoording 2023 ming Besluit begroting en 4.1.1 Extra budget benodigd voor renovatie Binnenhof 2 16de Voorjaarsnota 2024 11e Voort -gangsrapportage Binnenhof renovatie…


Staat van de rijksverantwoording 2023

woensdag 15 mei 2024

…van de Tweede Kamer. (Algemene Rekenkamer, 2021b). Figuur 52 Kosten renovatie Binnenhof Budget sinds 2015 fors gestegenBudget2015Niet-huisvestings-kosten…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…Kamerbrief Beantwoording Schriftel •k Overleg R•ksvastgoed en de Renovatie Binnenhof d.d. 13 —december 2022 (Kamerstuk II 2022/23, 34293, nr. 128 )In behandeling … Kamerbrief Beantwoording Schriftel •k Overleg R•ksvastgoed en de Renovatie Binnenhof d.d. 13 —december 2022 (Kamerstuk II 2022/23, 34293, nr. 128 )Afgedaan…


Convocatie commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof op 29 mei 2024

vrijdag 26 april 2024

…21.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Agendapunt: 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie Zaak: Brief … voortgangsrapportage Binnenhof renovatie - 34293-135 Agendapunt: Stand van zaken renovatie Binnenhof Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsvoorstellen uit Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders

vrijdag 26 april 2024

…waarin onderbouwing is te vinden (versterking ondernemingsklimaat, renovatie Binnenhof en voorstellen die gefinancierd worden vanuit het Klimaatfonds). Informatie…


Wet betaalbare huur

maandag 22 april 2024

…En ik zag in het parole een uitspraak van de minister hierover. Renovatie Binnenhof is een droom voor archeologen en een nachtmerrie voor bouwkundigen…


Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 18 april 2024

…opmerking vanuit de commissiestaf. Het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof zou ingepland worden na de ontvangst van de voortgangsrapportage…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 18 april 2024

donderdag 18 april 2024

…informatie) Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof…


Renovatie Binnenhof; Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de elfde voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 34 293 Renovatie Binnenhof H BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES … instandhouding opgepakt en vallen daarmee buiten de scope van het project renovatie Binnenhof. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de…


Renovatie Binnenhof gaat circa € 2 miljard kosten

dinsdag 16 april 2024

…Voor de renovatie van het Binnenhof moet rekening gehouden worden met een bedrag van circa € 2 miljard. De staat van het 800 jaar oude complex is veel slechter dan waar bij de start van het renovatieproces van uit is gegaan. Ook is er veel meer asbest aangetroffen in de gebouwen en zijn de loonkosten…


11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…instandhouding opgepakt en vallen daarmee buiten de scope van het project renovatie Binnenhof. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hugo de…


11de Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…2 Doorlopend gebruik van het Binnenhof hindert de voorgang van de renovatie Binnenhof 3 RVB en opdrachtnemers bereiken geen overeenstemming over de aanbieding … kosten en doorlooptijd van het ontwerpproces 8 Integraliteit van de renovatie Binnenhof is onvoldoende geborgd (veiligheidsrisico, onderhoudsrisico, bedrijfsvoeringrisico)…


Beslisnota bij 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…3 Aanleiding Op vrijdag 12 april is de Elfde Voortgangrapportage Renovatie Binnenhof (VGR11) in de Ministerraad voorgelegd. Op dinsdag 16 april zal u op … Kamer 2 Aanbiedingsbrief aan Eerste Kamer 3 Voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof Bij beide brieven als bijlage toevoegen. Pagina 3 van 3 Onze referentie…


Voorjaarsnota 2024

maandag 15 april 2024

…nodig omdat het aantal aanvragen hoger bleek dan vooraf gedacht. 45. Renovatie Binnenhof Op basis van nieuwe inzichten is de huidige prognose dat langjarig … (7–miljoen euro), en het beheer van monumenten (circa 4–miljoen euro).Renovatie Binnenhof In 2024 z•n geactualiseerde ontwerpen van de Tweede Kamer, Algemene…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 18 april 2024

maandag 15 april 2024

…informatie) Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof…


36528 Verslag inzake Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

donderdag 11 april 2024

…Toekomstbestendige Kamerorganisatie 7 5. Integrale veiligheid 8 6. Renovatie Binnenhof 8 7. Overig 9 1. Inleiding De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie … aanscherping van de huisregels van de Tweede Kamer op dit punt. 6. Renovatie Binnenhof De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie zijn benieuwd naar wat de…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 4 april 2024

vrijdag 29 maart 2024

…informatie) Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof…


Functielijst ambtelijke organisatie

woensdag 27 maart 2024

…wetgevingsadviseur Programma Renovatie programma secretaris projectmanager renovatie binnenhof projectondersteuner renovatie Gri ̃er gri ̃er bva-adviseur Projectteam…


Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

woensdag 27 maart 2024

…nodig voor o.a. extra kosten voor onderzoeken en adviesopdrachten renovatie Binnenhof (€ 0,1 mln.), groen in de Kamer (€ 0,07 mln.) en beheer en onderhoud…


Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

woensdag 27 maart 2024

…de samenwerking met politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Renovatie Binnenhof Als gebruiker van het Binnenhof is de Tweede Kamer nauw betrokken…


Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 21 maart 2024

… 27. Stand van zaken renovatie Binnenhof. Te agenderen voor het ongeplande commissiedebat Rijksvastgoed en renovatie Binnenhof. Dat is besloten. Agenda…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 21 maart 2024

donderdag 21 maart 2024

…2024. Volgcommissie(s): I&W, LNV 28. Agendapunt: Stand van zaken renovatie Binnenhof Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 12 maart 2024 Stand van zaken renovatie Binnenhof - 34293-134 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen…


Verslag BBC-vergadering van 19 maart 2024 zoals vastgesteld op 18 april 2024

dinsdag 19 maart 2024

…Bestuur en Onderwijs Bouwbegeleidingscommissie M. Burger pagina 2 / 2 Renovatie Binnenhof en publieksentree De projectmanager renovatie van de Tweede Kamer…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten