Documenten feed

Feed

Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

woensdag 22 mei 2024

…onze vacatureteksten, zodat bijvoorbeeld ook lhbti-personen met een arbeidsbeperking zich welkom voelen bij de Rijksoverheid. Die open houding zorgt er…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Besluit van 16 mei 2024 tot vaststelling van regels voor een experiment met de inspanningsplicht in de WW (Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW)

woensdag 22 mei 2024

…loonkostensubsidie heeft ontvangen (hierna: LKSTMers).Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het wettelijk minimumloon (hierna: WML) verdienen … is dan een werknemer zonder een handicap. Als een werknemer met een arbeidsbeperking een lagere productiviteit per uur heeft, kan op grond van de Participatiewet…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

36449 Nota van wijziging inzake Wet banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als … partijen in De Werkkamer (sociale partners en gemeenten), mensen met een arbeidsbeperking en op basis van het manifest ‘niet (on)beperkt genoeg’ (een initiatief…


UWV Uitvoeringstoets NvW beperkte verbreding doelgroep banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) betreft een uitbreiding van de doelgroep banenafspraak … vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) . In voorliggende uitvoeringstoets beoordeelt UWV…


36449 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG I Algemeen … belang dat iedereen mee kan doen. Dat betekent dat ook mensen met een arbeidsbeperking onbelemmerd mee moeten kunnen doen op de arbeidsmarkt en toekomstperspectief…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht. 2. Kamerstuk…


UWV Uitvoeringstoets NvW beperkte verbreding doelgroep banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) betreft een uitbreiding van de doelgroep banenafspraak … vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) . In voorliggende uitvoeringstoets beoordeelt UWV…


Agenda procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht. 2. Kamerstuk…


Conceptverslag Participatiewet

donderdag 16 mei 2024

…en Pensioenen d.d. 14 februari 2024 inzake werk voor mensen met een arbeidsbeperking (34352, nr. 310); • de brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie … maakt zich zorgen of de inzet op 10.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking voldoende is voor de komende tien jaar. Ik denk dat ze een punt hebben…


Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024

woensdag 15 mei 2024

…loonkostensubsidie kunnen 32 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (en een arbeidsbeperking) blijven werken of aan een baan worden geholpen. Het leer -werktraject…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…pensioenen, de ambtel •ke rechtspositie en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit draagt b • aan het bevorderen van de aantrekkel •kheid van de…


Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 (Publieksvriendelijke versie)

woensdag 15 mei 2024

…̇Personeelsomvang Rijk In ̃eTMsVacatures In aantallenMedewerkers met een arbeidsbeperking Aantal gerealiseerde banen voor medewerkers onder de Wet banenafspraak…


Participatiewet

dinsdag 14 mei 2024

…heeft zorgen of inzetten op 10.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking de komende tien jaar voldoende is. En ik denk dat ze een punt hebben … in te zetten, de beste manier om te laten zien dat mensen met een arbeidsbeperking een ongelooflijk waardevolle bijdrage kunnen leveren, is door die…


UWV jaarverslag 2023, deel 2

dinsdag 14 mei 2024

…gevonden 331 482 1.3. *2023 *2022 Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking 12.032 12.596 Mensen met recht op Wajong - uitkering 7.055 7.715 waarvan…


Eindrapport Evaluatie Tijdelijke Regeling Aanvullende Dienstverlening

maandag 29 april 2024

…uit het breed offensief, namelijk bur gers in de bijstand en met een arbeidsbeperking. Mede naar aanleiding van bovenstaande moties zijn de wijzigingen op…


Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

maandag 29 april 2024

…een kwetsbare positie onderscheiden we in ieder geval mensen met een arbeidsbeperking, mensen met een migratieachtergrond (statushouders, Oekraïners), jongeren…


SER bijdrage Nationaal HervormingsProgramma 2024

vrijdag 26 april 2024

…diversiteit en (in iets mindere mate) in aannemen van mensen me t een arbeidsbeperking. Opvallend is dat de aandacht verschuift van diversitei t naar inclusie:…


Stichting van de Arbeid voor NHP 2024

vrijdag 26 april 2024

…kabinet afgesproken om in 2026 125.000 extra ba- nen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar te stellen (waarvan 100.000 in het bedrijfsleven en 25…


Monitor Arbeidsparticipatie 2023

donderdag 25 april 2024

…Periodiek doet UWV onderzoek naar de participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Monitor ‘Arbeidsparticipatie Arbeidsbeperkten 2023’ In de monitor … UWV de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking over de periode 2008 tot en met 2022. Op ons verzoek brengt UWV deze…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie SZW op 24 april 2024

woensdag 24 april 2024

…Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht. 2. Kamerstuk…


36545 Memorie van toelichting inzake Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie

woensdag 24 april 2024

…achterliggende gedachte hierbij is dat het voor een deel van de mensen met een arbeidsbeperking moeilijk is om met geld om te gaan en daarbij verantwoorde keuzes te … is hier dan ook niet aan de orde. Voor deze groep werknemers met een arbeidsbeperking gelden enkele afwijkingen ten opzichte van de hierboven beschreven…


Herziene convocatie agenda procedurevergadering commissie SZW op 24 april 2024 - LET OP: datum en tijd gewijzigd i.v.m. samenloop plenair en agendapunt toegevoegd

vrijdag 19 april 2024

…Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht. 2. Kamerstuk…


Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie

donderdag 18 april 2024

…onbenut potentieel. Zouden we kunnen inzetten? Ook mensen met een arbeidsbeperking, en dan kijk ik ook naar de overheid. Het bedrijfsleven haalt al die…


Agenda procedurevergadering commissie SZW op 23 april 2024

donderdag 18 april 2024

…Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak). 20 december 2023 verslag uitgebracht. 2. Kamerstuk…


Kabinet investeert de komende jaren 1 miljard in sociaal ontwikkelbedrijven

maandag 15 april 2024

…richten zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidsbeperking die niet direct bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Sinds … zij meer ruimte hebben om banen te realiseren voor werknemers met een arbeidsbeperking. “ ”, aldus minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten