Documenten feed

Feed

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…behandeling. De Tweede Kamer wordt begin 2025 ge‹nformeerd.De motie van het lid Arib c.s.; Verzoekt de Minister om in de komende Wet op de politieke part •en…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

36528 Verslag inzake Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

donderdag 11 april 2024

…Overig Eind 2023 is er een onderzoek uitgevoerd naar oud-Kamervoorzitter Arib. Het Kamerbestuur heeft geconcludeerd dat de oud-voorzitter zich schuldig … zich af hoeveel geld er besteed is aan het onderzoek naar oud-voorzitter Arib. De leden van de D66-fractie merken op dat niet alle werkruimtes geluidsdicht…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (36346) 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 27 maart 2024

…of geen Kamerlid of staatssecretaris kon zijn met twee paspoorten. Khadija Arib — daar heb ik later mee gesproken — was een van de mensen die daarop werd…


Tweede Kamer, 57e vergadering

woensdag 27 maart 2024

…of geen Kamerlid of staatssecretaris kon zijn met twee paspoorten. Khadija Arib — daar heb ik later mee gesproken — was een van de mensen die daarop werd…


Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

vrijdag 16 februari 2024

…benoemd kon worden. Via deze brief wordt u geïnformeerd dat mevrouw Khadija Arib bereid is gevonden om het voorzitterschap van de MRS op zich te nemen. Na … van de MRS, het MRS-bureau en de Raad van Toezicht van de MRS, is mevrouw Arib unaniem voorgedragen door de sollicitatiecommissie. Haar benoeming gaat in…


Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie)

woensdag 7 februari 2024

…Naar aanleiding van de Kinderopvangtoeslagaffaire heeft het Tweede Kamerlid Arib, toenmalig Voorzitter van de Tweede Kamer, een brief gestuurd waarin zij…


Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Vroonhoven en Dassen over minister Van Nieuwenhuizen die zich met energiebedrijven en honderden miljoenen subsidies bemoeide, nadat ze wist dat ze voorzitter van Energie Nederland zou worden

dinsdag 16 januari 2024

…zoals ik reeds uiteen heb gezet in antwoord op de Kamervragen van de leden Arib en De Hoop (beiden PvdA), de leden Marijnissen en Leijten (beiden SP) de…


Antwoord op vragen van de leden Sneller en Bromet over het artikel 'Gelekte documenten bewijzen tot nu toe onbekende connecties tussen Rusland en de PVV'

vrijdag 29 december 2023

…van State, is gekozen voor deze laatste optie. Dit is in lijn met de motie-Arib c.s.5 die oproept tot het opnemen van een onafhankelijke toezichthouder in…


Debat over de verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer (ongecorrigeerd)

donderdag 14 december 2023

…klachten uit de ambtelijke organisatie richting onze oud-Voorzitter, mevrouw Arib? Dan mijn tweede punt: de Voorzitter als boegbeeld van ons instituut. Het … één punt noemen dat ons als een steen op de maag ligt. Dat is de kwestie-Arib. In onze ogen hebben de vorige Kamervoorzitter maar ook het toenmalig Presidium…


Tweede Kamer, 25e vergadering

donderdag 14 december 2023

…klachten uit de ambtelijke organisatie richting onze oud-Voorzitter, mevrouw Arib? Dan mijn tweede punt: de Voorzitter als boegbeeld van ons instituut. Het … één punt noemen dat ons als een steen op de maag ligt. Dat is de kwestie-Arib. In onze ogen hebben de vorige Kamervoorzitter maar ook het toenmalig Presidium…


Tweede Kamer, 24e vergadering

woensdag 13 december 2023

…in de Kamer te hebben, want de oud-collega van de heer Timmermans, mevrouw Arib heeft een motie ingediend om jaarlijks in de Kamer over de staat van de rechtsstaat … want dat is al meer dan een jaar niet gebeurd en dit was ook wat de motie-Arib vroeg. Maar het lijkt mij verstandig om het op deze manier te doen. Ik hoop…


Debat over de verkiezingsuitslag (debat met de verkenner) (ongecorrigeerd)

woensdag 13 december 2023

…in de Kamer te hebben, want de oud-collega van de heer Timmermans, mevrouw Arib heeft een motie ingediend om jaarlijks in de Kamer over de staat van de rechtsstaat … want dat is al meer dan een jaar niet gebeurd en dit was ook wat de motie-Arib vroeg. Maar het lijkt mij verstandig om het op deze manier te doen. Ik hoop…


Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…andaard een Kamervoorzitter hebt zoals bij de vorige regeerperiode, Khadija Arib, van de Partij van de Arbeid, van een partij die op dat moment niet in de…


Antwoord op vragen van het lid Kathmann over recherchebureaus die zonder vergunning onderzoek doen

donderdag 19 oktober 2023

…bericht 'Recherchebureaus doen onderzoek zonder vergunning – ook naar Khadija Arib – met goedkeuring van Justitie'? Antwoord op vraag 1 Ja. Vraag 2 Hoeveel…


Wooncoöperaties

woensdag 11 oktober 2023

…daar haal je ook al die sociale voordelen uit zoals die eerder genoemd zijn. Arib noemde al de kennisinfrastructuur en ik denk dat het faciliteren en het verspreiden … nu nog steeds met pallets bezig zijn. Dat vind ik eigenlijk treurig. Maar arib noemde het geloof ik ook al van grond geld en groep en geld hebben we het…


Recherchebureaus die zonder vergunning onderzoek doen

woensdag 27 september 2023

…bericht «Recherchebureaus doen onderzoek zonder vergunning Œ ook naar Khadija Arib Œ met goedkeuring van Justitie»?1 Vraag 2 Hoeveel recherchebureaus hebben … 2023, «Recherchebureaus doen onderzoek zonder vergunning Œ ook naar Khadija Arib Œ met goedkeuring van Justitie». kv-tk-2023Z16051TMs-Gravenhage 2023 Tweede…


Recherchebureaus die zonder vergunning onderzoek doen

woensdag 27 september 2023

…bericht «Recherchebureaus doen onderzoek zonder vergunning Œ ook naar Khadija Arib Œ met goedkeuring van Justitie»?1 Vraag 2 Hoeveel recherchebureaus hebben … 2023, «Recherchebureaus doen onderzoek zonder vergunning Œ ook naar Khadija Arib Œ met goedkeuring van Justitie». kv-tk-2023Z16051TMs-Gravenhage 2023 Tweede…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…De Tweede Kamer wordt in voorjaar 2024 ge‰nformeerd. De motie van het lid Arib c.s.; Verzoekt de Minister om in de komende Wet op de politieke part •en…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.2022/2023Motie van de leden Grinwis en Arib (CU/PvdA) over kosten voor een letselschade-expert vergoeden aan gedupeerde…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.2022/2023Motie van de leden Grinwis en Arib (CU/PvdA) over kosten voor een letselschade-expert vergoeden aan gedupeerde…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…De Tweede Kamer wordt in voorjaar 2024 ge‰nformeerd. De motie van het lid Arib c.s.; Verzoekt de Minister om in de komende Wet op de politieke part •en…


Interactieve tijdlijn Beschikbaarheid geneesmiddelen maart 2020 tot en met februari 2021

donderdag 14 september 2023

…[verslag]. URL: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/ detail?id=2021D08134.79 K. Arib (2021, 11 februari). Tweede Kamer, 56e vergadering [plenair verslag]. URL:…


Interactieve tijdlijn Innovatieve behandelingen maart 2020 tot en met februari 2021

donderdag 14 september 2023

…[Kamerbrief]. URL: zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25295-249.html .9 K. Arib (2020, 8 april). Tweede Kamer, 67e verslag [plenair verslag]. URL: https://www … Innovatieve Behandelingen COVID-19 (1740632-209795-PG) [nota ter beslissing].65 K. Arib (2020, 12 augustus). Tweede Kamer, 93e vergadering [plenair verslag]. URL:…


Interactieve tijdlijn Innovatieve behandelingen maart 2020 tot en met februari 2021

donderdag 14 september 2023

…[Kamerbrief]. URL: zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25295-249.html .9 K. Arib (2020, 8 april). Tweede Kamer, 67e verslag [plenair verslag]. URL: https://www … Innovatieve Behandelingen COVID-19 (1740632-209795-PG) [nota ter beslissing].65 K. Arib (2020, 12 augustus). Tweede Kamer, 93e vergadering [plenair verslag]. URL:…


Interactieve tijdlijn Beschikbaarheid geneesmiddelen maart 2020 tot en met februari 2021

donderdag 14 september 2023

…[verslag]. URL: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/ detail?id=2021D08134.79 K. Arib (2021, 11 februari). Tweede Kamer, 56e vergadering [plenair verslag]. URL:…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten