Documenten feed

Feed

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week

vrijdag 16 februari 2024

…(Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van … conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)) Te agenderen debatten 1. Debat over het rapport van de Raad voor…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Aangenomen wetten en maatregelen die nog niet in werking zijn getreden bij Koninklijk Besluit (KB)

vrijdag 16 februari 2024

…rentestop voor de naheffingsaanslagen ter zake van de loonbelasting, dividendbelasting, bronbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, belasting van…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verdienvermogen van Nederland

donderdag 15 februari 2024

…technisch ingewikkelde exercitie is. Het gaat over een vrijstelling op dividendbelasting voor de inkoop van eigen aandelen voor beursgenoteerde vredeschappen…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024

donderdag 15 februari 2024

…(Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van … conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)) Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order…


Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief van de minister van SZW over marktscan en onderzoek over de financiering van de kinderopvang

donderdag 15 februari 2024

…door dividend, (management)fees, sale-en-leasebackconstructies en rentebetalingen. Uit de marktscan van SEO blijkt dat er geen dividenduitkeringen plaatsvinden … uniformering van jaarrekeningen, beperking van financieringsvormen, winst- en dividendnormering, normering van topinkomens en een verruiming van de CAO. De uitkomst…


Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

woensdag 14 februari 2024

…om daar nu al, gelijktijdig met dat andere pad van het inzetten van die dividenden et cetera, met spoed naar te kijken. Minister Bruins Slot: Daar wordt…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de budgettaire gevolgen van de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

woensdag 14 februari 2024

…de versobering van de 30%-regeling, 2) de afschaffing van de dividendbelastingvrijstelling bij inkoop van eigen aandelen, 3) de verhoging van het tarief…


Antwoord op vragen van de leden Tjeerd de Groot en Sneller over het bericht 'Werkgevers: bedrijven verplaatsen nieuwe investeringen naar het buitenland'

woensdag 14 februari 2024

…2024 zijn ingevoerd. De afschaffing van de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting en de versobering van de 30%-regeling hebben een negatief effect op…


Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

woensdag 14 februari 2024

…de versobering van de 30%-regeling, 2) de afschaffing van de dividendbelastingvrijstelling bij inkoop van eigen aandelen, 3) de verhoging van het tarief…


Tweede Kamer, 42e vergadering

woensdag 14 februari 2024

…om daar nu al, gelijktijdig met dat andere pad van het inzetten van die dividenden et cetera, met spoed naar te kijken. Minister Bruins Slot : Daar wordt…


Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht dat Pfizersgigawinsten in Nederland nog verder zijn gestegen naar 20 miljard euro

dinsdag 13 februari 2024

…ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 is de bronbelasting ook gaan gelden voor dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties. Ook de strenge vormgeving van de generieke … internationale focus. Zo heeft het kabinet per 2024 de aanpak van dividendstripping versterkt. Verder wil het kabinet het opknippen van activiteiten over…


Belastingontwijking door bedrijven zoals Chemours

dinsdag 13 februari 2024

…in het buitenland levert, terwijl tegelijkertijd een grote stijging uit dividend uit datzelfde land te zien is? Zo ja, hoe zou de Belastingdienst hierop…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024

maandag 12 februari 2024

…(Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van … conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)) Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order…


Evaluatiekalender fiscale regelingen

maandag 12 februari 2024

…minimumbelasting Onderzoek (fiscale) obstakels winstdeling Aanvullend onderzoek dividendstripping 2025 Evaluatie fiscale regelingen speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)…


Fichebundel beleidsopties Belastingen in maatschappelijk perspectief

maandag 12 februari 2024

…vennootschap. Belasting heffing in box 2 vindt pas plaats bij de uitdeling van dividend of vervreemding van de aandelen. Door middel van het aangaan van een lening … is per 2024 het geval . Per 2024 is een tariefopstap ingevoerd om dividenduitdelingen te stimuleren. Vanaf dan bedraagt het box 2 -tarief 24,5% tot een…


Aanbiedingsbrief

maandag 12 februari 2024

…van de Hoge Raad van 19 januari 2024 en de toekomstige aanpak van dividendstripping (2024Z00776). Hoogachtend, de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit…


Antwoord op vragen van het lid Idsinga over het artikel ‘Hoge Raad oordeelt in nadeel van de fiscus, boetes dividendstrippen onzeker’

maandag 12 februari 2024

…over het artikel ‘Hoge Raad oordeelt in nadeel van de fiscus, boetes dividendstrippen onzeker’ Vraag 1 Bent u het met mij eens dat het harde oordeel van … van de Hoge Raad een forse tegenslag is in de strijd tegen dividendstripping?1 Antwoord vraag 1 In het arrest van 19 januari 20242 oordeelt de Hoge Raad over…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Idsinga over het artikel ‘Hoge Raad oordeelt in nadeel van de fiscus, boetes dividendstrippen onzeker’

maandag 12 februari 2024

……


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 7

vrijdag 9 februari 2024

…(Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van … conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)) Te agenderen debatten 1. Debat over het rapport van de Raad voor…


Kartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen op het terrein van Financiën, februari 2024

vrijdag 9 februari 2024

…betreft een voorstel om de verminderingsprocedures van bronbelastingen op dividenden uitgekeerd door beursgenoteerde aandelen te harmoniseren. Tegelijkertijd…


Rapport “Naar een Europese kapitaalmarktunie; barrières voor de verdere ontwikkeling van de Europese kapitaalmarkten”

donderdag 8 februari 2024

…de aanbodzijde bieden kapitaal aan in ruil voor rendement, bijvoorbeeld dividend of rente. Voorbeelden zijn banken, fondsbeheerders en (particuliere) beleg-…


Onderzoek naar toepasbaarheid van een winstcriterium op crisisregelingen

donderdag 8 februari 2024

…zelf. Afhankelijk van het beleid kan de winst worden uitgekeerd door dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van de vennootschap. Als laatste is er een groep…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 8 februari 2024

donderdag 8 februari 2024

…(Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van … conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)) Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order…


Onderzoek Lustenverdeling Mijnbouw

woensdag 7 februari 2024

…diverse specifieke mijnbouwbelastingen (alleen voor gas en olie) en via dividenden (alle mijnbouw behalve zoutwinning) een deel van de baten . Deze huidige … partijen, zoals een investeringsmaatschappij, aandeelhouder zijn en daaruit dividenden ontvangen . Naast de financiële baten voor mijnbouwbedrijven en het Rijk…


Appreciatie onderzoeksrapport lustenverdeling mijnbouw

woensdag 7 februari 2024

…ontvangt het Rijk vervolgens via diverse specifieke mijnbouwbelastingen en dividenden een deel van de baten. Daarnaast bestaan er generieke belastingen, zoals…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten