Documenten feed

Feed

Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie

woensdag 12 juni 2024

…langetermijn investeringszekerheid, die langetermijn zekerheid op je bedrijfsvoering, dat dat cruciaal is ook voor ons. Dank u wel, dan ga ik nu naar mijn…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

woensdag 12 juni 2024

…het ontbreken van de integrale evaluatie van de effecten. Wanneer de bedrijfsvoering met de focus op de veranderingen sinds 2022 een belangrijke ontwikkeling … besproken wordt in het rapport, is er een positief oordeel over de bedrijfsvoering, waarbij de meest onderzochte onderdelen aan de eisen voldeden. SSOCN…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tussenrapport. Zicht op raads- en statenondersteuning. Driejarig onderzoek naar de budgetten voor de ondersteuning van gemeenteraden en provinciale staten

woensdag 12 juni 2024

… bijvoorbeeld de kosten voor onderzoek , loonkosten en kosten voor bedrijfsvoering . Om een eenduidig inzicht te krijgen in de hoogte van deze budgetten … kosten of overheadskosten en beslaan in ieder geval de kosten voor bedrijfsvoering, ter ondersteuning van het primaire proces en huisvestingskosten. Meer…


Monitor Betaaltermijnen Overheid 2023

woensdag 12 juni 2024

…zijn, op grond van artikel 124 lid 1 van de Grondwet, autonoom in hun bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid voor het betaalgedrag van de provincies berust … 4 Gemeenten Gemeenten zijn, net als de provincies, autonoom in hun bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid voor het betaalgedrag van de gemeenten ligt…


Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie. Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII. Eindrapport

woensdag 12 juni 2024

…evaluatie onderworpen. De evaluatie laat zien dat de OGS een sobere bedrijfsvoering kent en een efficiënte werkwijze op het gebied van onderhoud en vervanging…


Actuele ontwikkelingen spoorveiligheid

woensdag 12 juni 2024

…Op diverse emplacementen zijn de afgelopen maanden beperkingen in de bedrijfsvoering opgetreden door vervuiling en lekkages in blusleidingen. ProRail werkt…


Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De stand van zaken van de opvolging van aanbevelingen bij spoorwegongevallen, rapportage 2023

woensdag 12 juni 2024

…rond de bijzondere oversteek zijn herzien om dit proces beter in de bedrijfsvoering in te bedden. ProRail informeert overweggebruikers over deze procedure…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

dinsdag 11 juni 2024

…verplichtingmutaties niet meer ontstaan. Dan over de kosten. In de jaarrapportage Bedrijfsvoering lezen we dat het ministerie van VWS in 2023 in totaal 870 miljoen uitgaf…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…verplichtingmutaties niet meer ontstaan? Dan over de kosten. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk lezen we dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport…


Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…......... .............................. 9 1.4 Duurzaamheid van de bedrijfsvoering ................................ ................................ . … .... 52 5 Bedrijfsvoering ................................ ................................ ............... 54 5.1 Duurzame bedrijfsvoering ..........…


Stand van de Uitvoering IND

dinsdag 11 juni 2024

…ver-groot de voorspelbaarheid en planbaarheid van ons werk. Voor de interne bedrijfsvoering is dit van belang. Maar nog belangrijker: de IND is ook een belangrijke…


Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs

maandag 10 juni 2024

…regelgeving? Nou ja, zegt de Rijnkamer. Is het betrouwbaar? Ja. Ook de bedrijfsvoering. Het aantal onvoorkomenheden neemt al jaren af. Van 4 naar 3 naar … eenvoudig nakijkwerk. Hiervoor dienden we eerder een motie in om de bedrijfsvoering in het onderwijs te onderzoeken. De motie is betrokken in het onderzoek…


Ontwikkelingen in vastgoed en ruimtelijk domein

maandag 10 juni 2024

…toegevoegd. Na het onderkennen van deze omissie heeft Defensie haar bedrijfsvoering ten aanzien van het gebruik van helikopterlandingsplaatsen zo aangepast…


Defensiebasis van de toekomst. Eenheid in verscheidenheid

maandag 10 juni 2024

…omgevingGebruikswaardeDe kazerne, vliegbasis en haven van de toekomst ondersteunt de bedrijfsvoering optimaal. Dit kan dankzij een heldere en eenduidige opzet van het terrein … ondersteunend maar ook randvoorwaardelijk voor het primaire proces en de bedrijfsvoering van Defensie. Zonder kazernes, vliegbases, havens, oefenterreinen en…


Eindrapport Venezuela-claim Curacao (28 maart 2024)

maandag 10 juni 2024

…gebouw, als de eisen die gesteld moeten worden aan het regime en de bedrijfsvoering. Ook het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) , COA en DTenV haakte n incidenteel … noodzakelijke kennis van huisvesting en vreemdelingregime (en daarbij behorende bedrijfsvoering): fiToen de werkgroep er eenmaal was , hebben we dit gremium heel goed…


Eindrapport Covid-steunprogramma Caribisch Nederland (3 april 2024)

maandag 10 juni 2024

…regeling te treffen voor gewezen werknemers . Afwijkende kenmerken bedrijfsvoering Binnen het onderzoek wordt breed gesteld dat bedrijven in Caribisch … deel aangifte gedaan hoeft te worden) . De kenmerken van de lokale bedrijfsvoering bracht voor de implementatie van het generieke steunpakket een dilemma…


Bestuursakkoord Bonaire en Rijk 2024-2027

maandag 10 juni 2024

…ingericht onder coördinatie van de Eilandsecretaris en de directeur Bedrijfsvoering en Organisatie. In deze werkgroep zitten beleidsmedewerkers uit de beleidsdirecties…


Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag

maandag 10 juni 2024

…jaren. Ik begin mijn inbreng met nog meer technische punten over de bedrijfsvoering en vervolgens meer inhoudelijke punten om te bespreken. De Algemene … op twee onderwerpen belangrijke onvolkomenheden te zien zijn in de bedrijfsvoering. Ten eerste op het gebied van autorisatiebeheer van het financiële…


Factsheets ‘Rode draden Koninkrijksrelaties’

maandag 10 juni 2024

…jaarlijks in haar verantwoordings-onderzoek de financiële informatie, bedrijfsvoering en het gevoerde beleid over Koninkrijksrelaties. Naast onze bevindingen … coördinatie van rijksbeleid in Caribisch Nederland; • Problemen in de bedrijfsvoering van Rijksdienst Caribisch Nederland; • Hardnekkige schuldenproblematiek…


Problemen in de bedrijfsvoering van Rijksdienst Caribisch Nederland

maandag 10 juni 2024

…Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de RCN. De bedrijfsvoering van RCN wordt uitgevoerd door de Shared service organisatie … -zaken. In ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoek onderzoeken we de bedrijfsvoering van RCN. Informatiebeveliging/IT-beheerFinancieel beheer unit-SZWOn…


Reactie en besluit op adviezen verlenging Regeringscommissaris Informatiehuishouding

maandag 10 juni 2024

…voor het bevorderen van de eenheid, kwaliteit en efficiënte van de bedrijfsvoering en van de informatiesystemen van de ministeries en heb ik de bevoegdheid … bevoegdheid om op grond van het Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst hiervoor kaders vaststellen. 6 Vanuit deze…


Analyse van toekomstopties voor de Volksbank

maandag 10 juni 2024

…gebied van wetgeving en toezicht alsmede op het gebied van IT en interne bedrijfsvoering. 4 Zie bijlage II voor een uitgebreidere beschrijving 8 van 27 - 8 -- … operationele risico (met betrekking tot de tijdelijke instandhouding van de bedrijfsvoering) overnemen. Belangrijke succesfactoren voor het welslagen van een onderhandse…


Slotwet, Jaarverslag 2023 en de Staat van het Onderwijs (ongecorrigeerd)

maandag 10 juni 2024

…regelgeving? Ja, zegt de Rekenkamer. Is het betrouwbaar? Ja. Ook in de bedrijfsvoering neemt het aantal onvolkomenheden al jaren af, van vier naar drie naar … eenvoudig nakijkwerk. Hiervoor dienden we eerder een motie in, om de bedrijfsvoering in het onderwijs te onderzoeken. De motie is betrokken in het onderzoek…


Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023 (ongecorrigeerd)

maandag 10 juni 2024

…komende jaren. Ik begin mijn inbreng met wat meer technische punten over bedrijfsvoering. Vervolgens heb ik meer inhoudelijke punten om te bespreken. De Algemene … op twee onderwerpen belangrijke onvolkomenheden te zien zijn in de bedrijfsvoering, ten eerste op het gebied van autorisatiebeheer van het financiële…


Adviesnotitie ‘marktordening (economisch perspectief)’ voor het Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050

vrijdag 7 juni 2024

…Behaalt een hogere security of supply, en een verbeterde mogelijkheid tot bedrijfsvoering, doordat er minder correctieve maatregelen nodig zijn vanuit de netbeheerder(s)…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten