Documenten feed

Feed

12e Herziene convocatie commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 5 september 2024

donderdag 4 juli 2024

…Tijd: 14.00 - 17.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit Agendapunt: Publicatie…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 4 juli 2024

donderdag 4 juli 2024

…criminaliteit - 29911-437 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 5 september 2024 … (LIEC) - 29911-439 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 5 september 2024…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

donderdag 4 juli 2024

…voorstel is om de brief te agenderen voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijningen en georganiseerde criminaliteit op 5 september … Het voorstel is om de brief te agenderen voor het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 5 september.…


Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 4 juli 2024

maandag 1 juli 2024

…voorstel om de brief te agenderen voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 5 september 2024 … voorstel om de brief te agenderen voor het commissiedebat over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit op 5 september 2024…


Beslisnota bij Beleidsreactie rapport Nationaal Rapporteur 'Brede blik op daderschap’

vrijdag 28 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 … Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsha ndhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Datum 3 juni 2024 Onze referentie 5522175 Pagina…


Integrale aanpak Cybercrime

vrijdag 28 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 … Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Datum 28 juni 2024 Onze referentie 5397428…


Beslisnota bij Kamerbrief integrale aanpak cybercrime

vrijdag 28 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 … Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Datum 27 juni 2024 Onze referentie 5547557…


Voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online Fraude

vrijdag 28 juni 2024

…Rechtshandhaving en Rechtspleging Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Programma Integrale Aanpak Online Fraude Turfmarkt 147 2511 DP … Rechtshandhaving en Rechtspleging Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Programma Integrale Aanpak Online Fraude Datum 28 juni 2024 Onze…


Jaarbericht 2023 integrale aanpak online fraude

vrijdag 28 juni 2024

…elkaar verder komen Lisette de Bie (directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding) en Jan Dobbelaar (afdelingshoofd Fraude en Bijzonder Strafrecht)…


Antwoord op vragen van de leden Faber-van de Klashorst en Meetelen over de rellen en racistische leuzen gericht naar kermisexploitanten in Emmeloord

vrijdag 28 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding CZ Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag … Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding CZ Datum 28 juni 2024 Ons kenmerk 5478456 Pagina 2 van 4 Vragen…


Beslisnota bij Kamerbrief Rapport ‘Verslag kennistafels beoordelen en monitoren van de psychische gesteldheid van particuliere wapenbezitters´

vrijdag 28 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www … Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Datum 27 juni 2024 Onze referentie 5503130 Pagina 2 van 2 4. Toelichting…


Rapport ‘Verslag kennistafels beoordelen en monitoren van de psychische gesteldheid van particuliere wapenbezitters´

vrijdag 28 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www…


Beslisnota bij Kamerbrief over jaarbericht Openbaar Ministerie 2023

woensdag 26 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Strafrechtelijke handhaving Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus…


Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

woensdag 26 juni 2024

…vanuit de regering willen... ...voorafgaand aan het commissiedebat criminaliteitsbestrijding van 5 september. En de vraag is of jullie daarmee in kunnen stemmen…


Verzoek om reactie op de brief van de Driehoek West-Friesland over het tegengaan van ondermijning in kleinere havens en registratieplicht

woensdag 26 juni 2024

…commissie verzoek ik u deze reactie voorafgaand aan het commissiedebat Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit, gepland op 5 september…


Voortgang moties en toezeggingen

dinsdag 25 juni 2024

…motie is in de communicatie aan gemeenten via het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid aandacht besteed aan de mogelijkheid dat (illegaal)…


Verslag van een schriftelijk overleg over drugsbeleid (o.a. Kamerstuk 24077-533)

vrijdag 21 juni 2024

…van voorlichting, preventie, harm reduction, verslavingszorg en criminaliteitsbestrijding. De leden van de D66-fractie constateren dat de afgelopen decennia…


Drugbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over drugsbeleid (o.a. Kamerstuk 24077-533)

vrijdag 21 juni 2024

…van voorlichting, preventie, harm reduction , verslavingszorg en criminaliteitsbestrijding. De leden van de D66-fractie constateren dat de afgelopen decennia…


FIOD Jaarverslag 2023

donderdag 20 juni 2024

…Specialistische kennis als basis Specialistische kennis is de basis van criminaliteitsbestrijding. Bij de FIOD werken daarom mensen met uiteenlopende disciplines…


Een scherpe blik op steekwapenproblematiek. Literatuuronderzoek naar het dragen, bezitten en gebruiken van steekwapens door jongeren, hun risicofactoren en motieven, (e?ecten van) interventies en kansen voor beleid en aanpak

woensdag 19 juni 2024

…Moerings, L. M., & Calster, P. J. V. van (2010). Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. Muula, A. S., Rudatsikira…


Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak seksueel geweld

woensdag 19 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Afdeling Cybercrime en zeden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus … Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Afdeling Cybercrime en zeden Datum 18 juni 2024 Onze referentie…


Beslisnota bij Kamerbrief Actieplan Samen tegen mensenhandel

maandag 17 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 … Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Cybercrime en zeden Datum 17 juni 2024 Ons kenmerk 5552554 Pagina…


Beslisnota bij Kamerbrief Evaluatierapport Nederland inzake implementatie Richtlijn Europees onderzoeksbevel

vrijdag 14 juni 2024

…Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Strafrechtelijke handhaving Turfmarkt 147 2511 D P Den Haag Postbus…


Explosies

donderdag 13 juni 2024

…andere geweldsmiddelen, een centralere rol moeten geven in de criminaliteitsbestrijding. Op dit moment, en dat hebben we eerder ook al gehoord, is de…


Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen; Nota naar aanleiding van het verslag

donderdag 13 juni 2024

…worden belemmerd, zonder dat daarvoor vanuit het oogpunt van de criminaliteitsbestrijding een klemmende reden is, omdat de huidige wetgeving volgens de partners…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten