Documenten feed

Feed

Duurzamer door digitalisering. Bijdrage van digitalisering aan emissiereductie

dinsdag 28 november 2023

…spits . Beleid: thuiswerken raakt het mobiliteitsbeleid bij IenW en arbeidsmarktbeleid bij SZW. Thuiswerken wordt niet expliciet gestimuleerd. Digitale technologie:…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over (deels) openstaande toezeggingen op het gebied van cultuur en media

dinsdag 28 november 2023

…geïnformeerd. Vervolgens is de Eerste Kamer met de voortgangsbrief arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector (Kamerstukken I 2022/23, 36200 VIII…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…raadt de Commissie aan om bij- en omscholing te bevorderen, en actief arbeidsmarktbeleid te voeren om tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden aan te pakken…


Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…raadt de Commissie aan om bij- en omscholing te bevorderen, en actief arbeidsmarktbeleid te voeren om tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden aan te pakken…


Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het bericht 'Minder personeel dreigt in ouderenzorg door geldruzie met zorgkantoren'

donderdag 23 november 2023

…derde ondersteun ik de zorgaanbieders met het programma TAZ in hun arbeidsmarktbeleid. Ten vierde heb ik besloten om de in het Coalitieakkoord opgenomen … ondersteun ik met het programma TAZ de organisaties in de zorg in hun arbeidsmarktbeleid. Daarnaast heb ik het advies van de NZa gevolgd om het budgettair…


Eindrapportage Fair Pay dichterbij

maandag 20 november 2023

…2023). Daar- naast heeft de staatssecretaris in de Voortgangsbrief arbeidsmarktbeleid culturele en creatieve sector (ministerie van OCW 2023) benadruk t…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 17 november 2023

…volledige arbeidskorting voor AOW-ers. Wel beschrijft het CPB in Kansrijk arbeidsmarktbeleid update uittreedleeftijd en AOW 106 wat het effect is van het herinvoeren … Kamerstukken II 2020/21, 32140, nr 86, blg-981726. 106 Zie Kansrijk arbeidsmarktbeleid update uittreedleeftijd en AOW 2020 | CPB.nl . 107 Jongen (2016) vindt…


Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726)

vrijdag 17 november 2023

…generaties wordt verbeterd dankzij de Wet toekomst pensioenen, maar passend arbeidsmarktbeleid kan breder zijn dan dat volgens deze leden. Hoe zorgt het kabinet…


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726)

donderdag 16 november 2023

…generaties wordt verbeterd dankzij de Wet toekomst pensioenen, maar passend arbeidsmarktbeleid kan breder zijn dan dat volgens deze leden. Hoe zorgt het kabinet…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726)

dinsdag 14 november 2023

…generaties wordt verbeterd dankzij de Wet toekomst pensioenen, maar passend arbeidsmarktbeleid kan breder zijn dan dat volgens deze leden. Hoe zorgt het kabinet…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 41

dinsdag 14 november 2023

…Œ Tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5) Œ Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 27/9) 24, 25 en 26 oktober (week 43) Œ Belastingplan…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 oktober 2024, over Pakket Belastingplan 2024

woensdag 8 november 2023

…formatietafel ligt. Er is al eens eerder een vrij uitgebreide brief over het arbeidsmarktbeleid geweest, waarin we de vijf, zes varianten hebben aangegeven die je…


Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 23 en 24 november 2023

woensdag 8 november 2023

…kunstenaars en creatieve professionals wordt aangesloten bij het bredere arbeidsmarktbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het pakket…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40

dinsdag 7 november 2023

…18 september 2023 (21 501-31, nrs. 1575 en 1577) Œ Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 27/9) Œ Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD…


Uitvoeringsrapportage Curaçao no3 2023

maandag 6 november 2023

…integrale analyse van het huidige arbeidsmarktbeleid, wet - en regelgeving worden uitgevoerd op basis waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt geactualiseerd en gemoderniseerd … worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd. E.1.1 Onderzoek arbeidsmarktbeleid en wet - en regelgeving. 6. Implementatieagenda opgesteld. Q1/Q 2…


Uitvoeringsrapportage Aruba no3 2023

maandag 6 november 2023

…integrale analyse van het huidige arbeidsmarktbeleid, wet - en regelgeving worden uitgevoerd op basis waarvan het arbeidsmarktbeleid wordt geactualiseerd en gemoderniseerd … worden voorstellen ontwikkeld en geïmplementeerd. E.1.1 Analyse van arbeidsmarktbeleid en wet - en regelgeving. 11. Implementatie PvA Bijstand ambte lijk…


Regio Deal Arnhem Nijmegen

woensdag 1 november 2023

…omgeving) van IenW, het onderwijs - en onderzoeksbeleid van OCW, het arbeidsmarktbeleid van SZW (stimuleren van overgang v an werk -naar -werk en van uitkering…


Arbeidsmarktbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de arbeidskorting en een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Kamerstuk 29544-1219)

vrijdag 27 oktober 2023

…29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1224 Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 27 oktober 2023 De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal…


Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

donderdag 26 oktober 2023

…27, de stemmingen over de motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg, wil ik de motie op stuk nr. 542 graag intrekken, met het…


Definitieve stemmingslijst donderdag 26 oktober 2023, eerste stemmingsrond bij aanvang van de middagvergadering

donderdag 26 oktober 2023

…Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg 29 282, nr. 542 - de motie - Van den Berg c.s. over zonder … Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 5 juli 2023 29 282, nr. 527 - de m otie - Van den…


Tweede Kamer, 18e vergadering

donderdag 26 oktober 2023

…27, de stemmingen over de motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg, wil ik de motie op stuk nr. 542 graag intrekken, met het … motie Arbeidsmarktbeleid in de zorg Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie , ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de…


Einde vergadering: STEMMINGEN

donderdag 26 oktober 2023

…motie Arbeidsmarktbeleid in de zorg Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de … moties Arbeidsmarktbeleid in de zorg Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de…


Definitieve stemmingslijst donderdag 26 oktober, tweede stemmingsrond bij einde vergadering

donderdag 26 oktober 2023

…Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij h et 37 tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg 29 282, nr. 540 - de m otie - Dijk ov er het in publieke…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie VWS d.d. 25 oktober 2023

woensdag 25 oktober 2023

…Agendapunt: Antwoorden op doorgeleiden vragen, gesteld tijdens het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg op 27 september 2023 Zaak: Brief regering - minister van … oktober 2023 Antwoorden op doorgeleiden vragen, gesteld tijdens het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg op 27 september 2023 - 29282-548 Besluit: Niet controversieel…


Procedures en brieven commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dinsdag 24 oktober 2023

…voorstel om dit te agenderen voor te zijn, tijd voor de commissie arbeidsmarktbeleid. De commissie kan ermee instemmen agendapunt vijftien voortgang maatregelen … geval, dan is het voorstel om te agenderen voor te voeren. Commissie, arbeidsmarktbeleid, de commissie kan daarmee instemmen agendapunt twintig voortgang verbeteren…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten