Documenten feed

Feed

Cahier 2024-10 'Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2029

dinsdag 11 juni 2024

…verschillende leeftijdscategorieën en geslacht , het aantal immigranten en de asielinstroom . Wetenschappelijk Onderzoek - en Datacentrum Cahier 2024 - 10 | 9 De … Deze toevoegingen zijn gerelateerd aan de verwachte toe name van de asielinstroom . De dienstverlening van het juridisch loket neemt naar verwachting toe…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

De asielinstroom van week 23 bedroeg ongeveer 800

maandag 10 juni 2024

…De asielinstroom van week 23, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 2

vrijdag 7 juni 2024

…werking gesteld die in de weg staan om de acute noodsituatie, voor de asielinstroom in het algemeen en de asielopvang in Ter Apel en de overige asielcentra … direct een tijdelijke Asielcrisiswet met crisismaatregelen om de acute asielinstroom en -opvangcrisis voor de komende tijd te bestrijden, onder meer door…


Productiviteit in perspectief

woensdag 5 juni 2024

…middelen per verleende dienst toenamen. Het COA had te maken met een lagere asielinstroom vanwege het beperktere interna- tionale reisverkeer, waardoor de productie…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld

dinsdag 4 juni 2024

…2023-1), die bij Voorjaarsnota 2023 incidenteel is verwerkt, een hogere asielinstroom en -bezetting raamde voor 2023 dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven … het jaar 2023 is er circa 600 mln. euro meer uitgegeven door de hogere asielinstroom en -bezetting uit de MPP 2023-1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid In…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1)

dinsdag 4 juni 2024

…afgegeven toevoegingen in 2023 hoger was dan in 2022, door verhoogde asielinstroom? Is er ook een andere oorzaak te wijten aan de verhoging van het aantal … in 2023 ten opzichte van 2022 is deels te verklaren door de verhoogde asielinstroom. Daarnaast hebben andere rechtsgebieden zoals woonrecht en strafrecht…


De asielinstroom van week 22 bedroeg ongeveer 700

maandag 3 juni 2024

…De asielinstroom van week 22, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer…


Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

vrijdag 31 mei 2024

…Ten eerste, de eerste asielinstroomraming waarbij de verwachte eerste asielinstroom wordt geraamd. Op basis van de asielinstroomraming wordt een productieraming … van de asielinstroom en de doorvertaling daarvan in productiegegevens gaat met enkele onzekerheden gepaard. Dit komt met name omdat de asielinstroom sterk…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XVII)

vrijdag 31 mei 2024

…diverse oorzaken, die niet altijd direct een op een leiden tot een hoge asielinstroom in Europa en Nederland. 8 Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-VI)

donderdag 30 mei 2024

…afgehandeld, nog verder op kan lopen? Antwoord: Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen … 2015 tot nu Antwoord: De totale asielinstroom van 2015 tot en met 2023 is weergegeven in onderstaande tabel. Asielinstroom (1e aanvragen, herhaalde aanvragen…


Verantwoordingsdebat over het jaar 2023 (ongecorrigeerd)

woensdag 29 mei 2024

…aan kon doen. Ik noem een oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, een asielinstroom die veel hoger is dan voorzien. Dat brengt kosten met zich mee. Ik vind…


Beantwoording aanvullende vragen commissie over het Centraal Economisch Plan (CEP) 2024 door het Centraal Planbureau (CPB)

woensdag 29 mei 2024

…Voorjaarsnota 2024 zijn naar aanleiding van de meest recente prognose van asielinstroom intensiveringen op asieluitgaven aangekondigd. Deze prognose loopt tot…


Tweede Kamer, 78e vergadering

woensdag 29 mei 2024

…aan kon doen. Ik noem een oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, een asielinstroom die veel hoger is dan voorzien. Dat brengt kosten met zich mee. Ik vind…


De asielinstroom van week 21 bedroeg ongeveer 900

maandag 27 mei 2024

…De asielinstroom van week 21, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer…


Antwoord op vragen van het lid Keijzer over het bericht 'Ruimere asielmogelijkheden voor Eritreeërs metciviele dienstplicht'

donderdag 23 mei 2024

…regeringsgezinde Eritreeërs in Nederland niet afkomstig zijn uit de recente asielinstroom. Vraag 20 Hoe moeten burgers en gemeenten uw gedragen en emotionele oproepen…


Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1)

donderdag 23 mei 2024

…afgegeven toevoegingen in 2023 hoger was dan in 2022, door verhoogde asielinstroom? Is er ook een andere oorzaak te wijten aan de verhoging van het aantal … het aandeel jonge mannen (tussen de 18 en 35 jaar), in de Nederlandse asielinstroom? Hoe verhoudt zich dat tot de rest van de Europese Unie? 94 Hoeveel asielzoekers…


Tweede Kamer, 75e vergadering

woensdag 22 mei 2024

…Wij vechten ervoor om prachtige, stevige maatregelen te nemen om de asielinstroom te beperken. Eindelijk is het gelukt in een akkoord. En dan zegt de heer … Ik ben zelf bijzonder blij met de afspraken over het beperken van de asielinstroom. Die zijn voor Nederlandse begrippen ongekend stevig. Het is echt het…


Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37) (ongecorrigeerd)

woensdag 22 mei 2024

…Wij vechten ervoor om prachtige, stevige maatregelen te nemen om de asielinstroom te beperken. Eindelijk is het gelukt in een akkoord. En dan zegt de heer … Ik ben zelf bijzonder blij met de afspraken over het beperken van de asielinstroom. Die zijn voor Nederlandse begrippen ongekend stevig. Het is echt het…


Analyse hoofdlijnenakkoord 2025-2028

dinsdag 21 mei 2024

…(bijstandsuitkeringen) (HLA_136_b) Er worden maatregelen genomen om de asielinstroom te beperken, zie HLA_136_a. Dit zorgt voor minder aanspraak op bijstandsuitkeringen … maatregelen (COA, IND, Nidos) (HLA_136_a) Er worden maatregelen genomen om de asielinstroom te beperken, zoals het versoberen van opvangomstandigheden in de asielopvangketen…


De asielinstroom van week 20 bedroeg ongeveer 1.000

dinsdag 21 mei 2024

…De asielinstroom van week 20, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer…


Kabinetsformatie

donderdag 16 mei 2024

…forse lastenverlichting voor de burgers. Asiel, de acute noodsituatie, asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken. De invoering van een…


Coalitieakkoord 2024-2028 HOOP, LEF EN TROTS

donderdag 16 mei 2024

…werking gesteld die in de weg staan om de acute noodsituatie, voor de asielinstroom in het algemeen en de asielopvang in Ter Apel en de overige asielcentra … direct een tijdelijke Asielcrisiswet met crisismaatregelen om de acute asielinstroom en -opvangcrisis voor de komende tijd te bestrijden, onder meer door…


Budgettaire bijlage coalitieakkoord 15 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

… noodremafspraak korting alle begrotingen -1.600 -1.600 37 Beperken asielinstroom -500 -1.000 -1.000 38 Nullijn rijksambtenaren voor 1 jaar incl. ambtsdragers … -288 -292 -308 52 w.v. Budgetverlaging bijstand in relatie tot beperken asielinstroom -100 -100 -100 Totaal -1.877 -5.788 -10.851 -13.907 -14.685 C. Structurele…


HGIS jaarverslag 2023

woensdag 15 mei 2024

…op de taakstelling, waardoor ook de uitstroom stagneerde. De totale asielinstroom in Nederland (eerste asielaanvragen, relocatie en hervestiging, 2e en…


Financieel jaarverslag van het Rijk 2023

woensdag 15 mei 2024

…Prognose (MPP) een hogere asielinstroom dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Een hogere geraamde asielinstroom heeft consequenties voor onder…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten