Documenten feed

Feed

Klimaat & energie (algemeen)

woensdag 27 september 2023

…van algemene zaken bij ons komt in huizen tijdens de verbouwing van het binnenhof. Dus we hebben ook te maken met een hele hoop ingewikkelde veiligheidseisen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 28 september 2023

maandag 25 september 2023

…Commissiedebat Bouwregelgeving Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (tot nader order uitgesteld) Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar)…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Het bericht 'Stress en zenuwen maken eigenaar haringkraam Binnenhof kapot: ‘Met herseninfarct in ziekenhuis’'

maandag 25 september 2023

…Koninkrijksrelaties over het bericht «Stress en zenuwen maken eigenaar haringkraam Binnenhof kapot: «Met herseninfarct in ziekenhuis»» (ingezonden 25 september 2023) … bekend met het bericht «Stress en zenuwen maken eigenaar haring- kraam Binnenhof kapot: «Met herseninfarct in ziekenhuis»»? 1 Vraag 2 Wat is er tot nu toe…


Agenda ministerraad 22 september 2023

vrijdag 22 september 2023

…Vergadering te houden op vrijdag 22 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 11 .00 uur _______________________…


Tweede Kamer, 2e vergadering

woensdag 20 september 2023

…pauze kunnen. Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Voorzitter, dank u wel. Het Binnenhof: wat een prachtplek. Ik was er afgelopen week. Het is een plek waar ontmoeting … lofzang gaat niet over het Binnenhof hier, binnen, in Den Haag, maar over de samenleving, buiten. Denk aan wijkcentrum Binnenhof in Nunspeet, het dorp van…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…huisvesting van de binnenhofgebruikers. De kosten van de renovatie van het Binnenhof z•n in de begrotingsreeks vanaf 2026 opgenomen. Conform de 9e Voort⁄ gangsrapportage … is er extra huisvesting nodig voor de gebruiker Tweede Kamer rond het Binnenhof en worden de huidige dependances gerenoveerd. Vanaf 2027 z•n hier structureel…


Prinsjesdag 2023 van start

dinsdag 19 september 2023

…Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dit komt omdat de gebouwen op en rond het Binnenhof gesloten zijn vanwege grootschalige onderhoudswerkzaamheden. De Troonrede…


Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

dinsdag 19 september 2023

…6‡miljoen euro incidenteel op wegens de geplande terugverhuizing naar het Binnenhof. IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT 202320242025202620272028totaal uitgaven…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 september 2023

vrijdag 15 september 2023

…tot nader order uitgestelde commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof. 77. Agendapunt: Presentatie voorlopig ontwerp Publieksentree Zaak: Brief … tot nader order uitgestelde commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof. 78. Agendapunt: Voortgang aanpak woondiscriminatie en aanbieding derde…


Agenda ministerraad 15 september 2023

vrijdag 15 september 2023

…Vergadering te houden op vrijdag 15 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 1 1.00 uur _______________________…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer Samsom

donderdag 14 september 2023

…bij u. Uw partij van de arbeid, collega's. Binnen. Welke wijze kamer die binnenhof. Hoe zoals media bij je binnenkomt. Ik bedoel meer van is, wordt dat besproken…


Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 14 september 2023

…aldus amendement vierenzeventig de starten voorbereidende werkzaamheden binnenhof renovatie en het voorstel is om dat te agenderen voor het commissiedebat … voorstel bij om het geplande commissiedebat, rijksvastgoed en renovatie binnenhof tot nader orde uit te stellen en de heer de groot heeft daar een opmerking…


Mededelingen

dinsdag 12 september 2023

…gebouw en gebruiken. Vanwege de verkiezingen maar ook de renovatie van het Binnenhof moest de eerste druk uit 2019 grondig worden herzien. Het is opnieuw een…


Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Praag Tsjechische Republiek, 24 en 25 april 2023

maandag 11 september 2023

…Oostenrijk de renovatie van haar parlement vorige winter afrondde, en het Binnenhof momenteel gerenoveerd wordt. Daarnaast bracht Sobotka zijn inspanningen…


Conferentie van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie; Verslag van een bijeenkomst; Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Praag Tsjechische Republiek, 24 en 25 april 2023

maandag 11 september 2023

…Oostenrijk de renovatie van haar parlement vorige winter afrondde, en het Binnenhof momenteel gerenoveerd wordt. Daarnaast bracht Sobotka zijn inspanningen…


Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 14 september 2023 (i.v.m. wijziging behandelvoorstel van agendapunten 15, 27 en 39 naar 'ter bespreking', en toevoeging agendapunt 49)

maandag 11 september 2023

…Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof op 16 november 2023. 74. Agendapunt: Presentatie voorlopig ontwerp Publieksentree … voorgesteld deze te agenderen voor het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof op 16 november 2023. 75. Agendapunt: Voortgang aanpak woondiscriminatie…


Agenda ministerraad 8 september 2023

vrijdag 8 september 2023

…Vergadering te houden op vrijdag 8 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.30 uur _______________________…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023

donderdag 7 september 2023

…92. Agendapunt: Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof staat gepland voor 16 november 2023. Voor dit…


Extra procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

woensdag 6 september 2023

…gewoon attenderen. Agendapunt tweeënnegentig, rijksvastgoed en renovatie binnenhof dat oké. Dus de datum wordt nog eventjes. Dat is nog niet helemaal zeker…


Initiatiefnota

dinsdag 5 september 2023

…vraagt om onderhoud” Nr. 2 INITIATIEFNOTA Samenvatting Het eeuwenoude Binnenhof staat momenteel in de steigers. Elk huis moet eens in de zoveel tijd worden … democratie vraagt om onderhoud Al eeuwenlang vergaderen politici aan het Binnenhof, de plek met de oudste parlementaire vergaderzaal ter wereld die nog steeds…


Planningsoverzicht 2023 en voorziene wetgeving 2024

dinsdag 5 september 2023

…WNT Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof 2023 Q3 Ontwikkeling agentschap RBL Q4 10e Voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof Kamerbrief systematiek grondexploitaties … in relatie tot rijksgronden 2024 Q1 11e Voortgangsrapportage Renovatie Binnenhof Q2 - Inlichtingen en Veiligheid 2023 Q3 Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv…


Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de parlementaire BBQ

maandag 4 september 2023

…in 2004 de naam van de BBQ is veranderd van «parlementaire BBQ» naar «Binnenhof BBQ» om de connectie tussen de lobbyorganisaties van de vleessector en … de vlees-, vis- en zuivelsector is? Zo nee, waarom niet? 1NLvoedt, «VAN BINNENHOF BBQ NAAR NLVOEDT», https://www.nlvoedt.nl/. ah-tk-20222023-3514ISSN 0921…


Presentatie voorlopig ontwerp Publieksentree

maandag 4 september 2023

…Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2022Œ2023 34 293Renovatie Binnenhof Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTE- LIJKE ORDENING … Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2023 In de negende voortgangsrapportage Binnenhof renovatie (Kamerstuk 34 293, nr. 129) heb ik u geïnformeerd dat het herziene…


Agenda ministerraad 1 september 2023

vrijdag 1 september 2023

…Vergadering te houden op vrijdag 1 september 2023 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10 .30 uur _______________________…


Actieplan Open Overheid 2023-2027 (uitgebreide versie)

donderdag 31 augustus 2023

…-Bezoekerscentrum . Het bezoekerscentrum van ProDemos, gevestigd naast het Binnenhof in Den Haag, biedt rondleidingen, educatieve programmaTMs en andere activiteiten … Rijksvastgoedbedrijf in om de binnenstad levendig te houden tijdens de renovatie van het Binnenhof. Hun doel is dat zoveel mogelijk mensen politiek Den Haag blijven bezoeken…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten