Documenten feed

Feed

Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 23 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…van de volkshuisvesting. 85. Agendapunt: 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 16 april 2024 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie - 34293-135 Voorstel: Ter bespreking: de commissie dient een besluit…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2023

woensdag 15 mei 2024

…zouden mogen zijn. Bijvoorbeeld de oplopende kosten voor de renovatie van het binnenhof. Was dat echt een verrassing? En de kosten voor asielopvang…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal

woensdag 15 mei 2024

…1 Audit Committee Tweede Kamer 13 4.1.2 Tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof De Tweede tant 14 In ons Rapport bij het jaarverslag 2023 van Vertraging…


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

woensdag 15 mei 2024

…1 Extra budget benodigd voor renovatie Binnenhof 2 16de Voorjaarsnota 2024 11e Voort -gangsrapportage Binnenhof renovatie In ons Rapport bij het Jaarverslag … Jaarverslag 2023 Ministerie van Algemene Zaken Figuur 2 Budget voor de renovatie van het Binnenhof sinds 2015 (Rijksvastgoedbedrijf, 2024) Budget sinds 2015 fors…


Staat van de rijksverantwoording 2023

woensdag 15 mei 2024

…uitpakken dan was verwacht. Bijvoorbeeld de duurder geworden renovatie van het Binnenhof, zie 52. Dit leidt tot de vraag of het budgetrecht geen gebrekkig … van de Tweede Kamer. (Algemene Rekenkamer, 2021b). Figuur 52 Kosten renovatie Binnenhof Budget sinds 2015 fors gestegenBudget2015Niet-huisvestings-kosten…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…2023 afgesloten Woondeal. Sint Eustatius heeft middelen ontvangen voor de renovatie van sociale huurwoningen.OuderenhuisvestingDe stimuleringsregeling voor … de w •zigingen van de bouwregelgeving om b• nieuwbouw en grootschalige renovatie verbl •fsvoorzieningen voor beschermde gebouwgebonden soorten te verplichten…


Aanbieding van de verantwoordingsstukken voor het jaar 2023 (ongecorrigeerd)

woensdag 15 mei 2024

…mogen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de oplopende kosten voor de renovatie van het Binnenhof. Was dat echt een verrassing? En de kosten voor asielopvang? Als…


Tweede Kamer, 72e vergadering

woensdag 15 mei 2024

…mogen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de oplopende kosten voor de renovatie van het Binnenhof. Was dat echt een verrassing? En de kosten voor asielopvang? Als…


Convocatie commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof op 29 mei 2024

vrijdag 26 april 2024

…openbaar Onderwerp: Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof Agendapunt: 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse … april 2024 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie - 34293-135 Agendapunt: Stand van zaken renovatie Binnenhof Zaak: Brief regering - minister van…


Beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders

vrijdag 26 april 2024

…33009, nr. 141). Over de onderbouwing van extra middelen voor de renovatie van het Binnenhof bent u geïnformeerd via de recent verstuurde 11de voortgangsrapportage…


Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsvoorstellen uit Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2024 met CW 3.1. kaders

vrijdag 26 april 2024

…waarin onderbouwing is te vinden (versterking ondernemingsklimaat, renovatie Binnenhof en voorstellen die gefinancierd worden vanuit het Klimaatfonds). Informatie…


Wet betaalbare huur

maandag 22 april 2024

…En ik zag in het parole een uitspraak van de minister hierover. Renovatie Binnenhof is een droom voor archeologen en een nachtmerrie voor bouwkundigen…


Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 18 april 2024

…opmerking vanuit de commissiestaf. Het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof zou ingepland worden na de ontvangst van de voortgangsrapportage…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 18 april 2024

donderdag 18 april 2024

…Midden-Oosten (TK 23432-514) do 18-04-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek Werkbezoek Binnenhof do 25-04-2024 15.00 - 18.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het … Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof in april 2024) Rondetafelgesprek…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 17 april 2024

…april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie - 34293-135 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Renovatie Binnenhof; Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de elfde voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 34 293 Renovatie Binnenhof H BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES … voortgangsrapportage van de renovatie van het Binnenhof over de periode van september 2023 tot en met februari 2024. Over het programma Binnenhof renovatie wordt uw Kamer…


Renovatie Binnenhof gaat circa € 2 miljard kosten

dinsdag 16 april 2024

…Voor de renovatie van het Binnenhof moet rekening gehouden worden met een bedrag van circa € 2 miljard. De staat van het 800 jaar oude complex is veel … aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2015 toen het kabinet besloot tot de renovatie. Minister de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde…


11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…voortgangsrapportage van de renovatie van het Binnenhof over de periode van september 2023 tot en met februari 2024. Over het programma Binnenhof renovatie wordt uw Kamer … brieven, geïnformeerd. Duidelijkheid over noodzakelijk budget renovatie Het Binnenhof is het oudste regeringscentrum ter wereld en één van de grootste…


11de Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…de Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie Datum 16 april 2024 Pagina 1 van 39 Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie | 16 april 2024 Pagina 2 … 2 van 39 Inhoud 1. Stand van zaken renovatie 1.1 Algemeen 1.2 Bevindingen onderzoeken 1.3 Bevindingen inpassen veiligheidseisen 1.4 Contractering geeft…


Beslisnota bij 11de voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

dinsdag 16 april 2024

…Elfde Voortgangrapportage Renovatie Binnenhof (VGR11) in de Ministerraad voorgelegd. Op dinsdag 16 april zal u op het Binnenhof aan de media de VGR11 presenteren … moet rekening worden gehouden met een bedrag van circa •2 miljard voor de renovatie. Huisvesting AZ Zoals toegelicht in de stand van zaken brief van 12 maart…


Memorie van toelichting

maandag 15 april 2024

…dienst nemen. Daarnaast zal, door de vertraging van de verbouwing van het Binnenhof, de Eerste Kamer langer in de tijdelijke huisvesting verblijven dan waar … Institutionele inrichting Apparaat Tweede Kamer Door de vertraging van de renovatie van het Binnenhof moeten er vervangingsinvesteringen gemaakt worden in technische…


Voorjaarsnota 2024

maandag 15 april 2024

…505000044LBV (Landel •ke be†indigingsregeling veehouder •)215 0000045Renovatie Binnenhof 00008100 46Ontmanteling Dodewaard 145 0000047Vr•val domeinoverst •gende … nodig omdat het aantal aanvragen hoger bleek dan vooraf gedacht. 45. Renovatie Binnenhof Op basis van nieuwe inzichten is de huidige prognose dat langjarig…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 18 april 2024

maandag 15 april 2024

…Midden-Oosten (TK 23432-514) do 18-04-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek Werkbezoek Binnenhof do 25-04-2024 15.00 - 18.30 Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het … Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (inplannen na ontvangst van de Elfde Voortgangsrapportage Binnenhof in april 2024) Rondetafelgesprek…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 12 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…ag enda zijn opgenomen a. Communicatiekalender b. Stand van zaken Binnenhof renovatie i.r.t. 11 e voortgangsrapportage (Minister van BZK) c. Kabinetsreactie…


Agenda ministerraad 12 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…Vergadering te houden op vrijdag 12 april 2024 in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag , aan te vangen 's morgens om 10.30 uur _______________________ … agenda zijn opgenomen a. Communicatiekalender b. Stand van zaken Binnenhof renovatie i.r.t. 11 e voortgangsrapportage ( M inister van B ZK) c. Kabinetsreactie…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten