Documenten feed

Feed

Achtergrondnotitie C: Analyse focusgroepen met belangenorganisaties en moslima’s

dinsdag 4 juni 2024

…Europese landen plaatsvonden Œ zoals de invoering van een hoofddoeken - en boerkaverbod in België en Frankrijk en de opkomst (en succes) van diverse radicaal…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Vragenuur (ongecorrigeerd)

dinsdag 14 mei 2024

…vastgesteld die een verbod betreft op gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod. Ik heb heel wat hun gezicht bedekkende actievoerders, relschoppers,…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…vastgesteld die een verbod betreft op gezichtsbedekkende kleding, het boerkaverbod. Ik heb heel wat hun gezicht bedekkende actievoerders, relschoppers,…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023

donderdag 7 september 2023

…verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 12 juli … verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108 Besluit: Niet controversieel verklaren. 20. Agendapunt: Voorstel…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023

donderdag 7 september 2023

…verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 12 juli … verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108 Besluit: Niet controversieel verklaren. 20. Agendapunt: Voorstel…


Agenda extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023

donderdag 7 september 2023

…verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 12 juli … verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108 Voorstel: Ter bespreking (controversieel / niet-controversieel)…


Agenda extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023

woensdag 30 augustus 2023

…verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 12 juli … verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108 Voorstel: Ter bespreking (controversieel / niet-controversieel)…


Advies Afdeling Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen

vrijdag 22 april 2022

…Algemeen, Overwegingen bij het wetsvoorste l. 10 "Overwegingen bij een boerkaverbod, Zienswijze van de deskundigen inzake een verbod op gezichtsbedekke n … Uitzonderingen op het verbod a. Algemeen Zoals de Raad in zijn advies over het boerkaverbod heeft benadrukt, is het niet alleen de boerka die herkenning en identificatie…


Advies Afdeling Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen

vrijdag 22 april 2022

…Algemeen, Overwegingen bij het wetsvoorste l. 10 "Overwegingen bij een boerkaverbod, Zienswijze van de deskundigen inzake een verbod op gezichtsbedekke n … Uitzonderingen op het verbod a. Algemeen Zoals de Raad in zijn advies over het boerkaverbod heeft benadrukt, is het niet alleen de boerka die herkenning en identificatie…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 februari 2022, over Discriminatie, racisme en mensenrechten

donderdag 17 maart 2022

…antidiscriminatiebeleid doen. Voorzitter. Ik kom bij de antimoslimwet: het boerkaverbod. DENK was al vanaf het begin tegen deze wet. Toen de wet behandeld werd…


Discriminatie, racisme en mensenrechten

donderdag 24 februari 2022

…antidiscriminatiebeleid doen. Voorzitter, ik kom bij de anti moslim website boerkaverbod en denk wel zo vanaf het begin tegen deze wet denk waarschuwde toen de…


Conceptverslag Discriminatie, racisme en mensenrechten

donderdag 24 februari 2022

…antidiscriminatiebeleid doen. Voorzitter. Ik kom bij de antimoslimwet: het boerkaverbod. DENK was al vanaf het begin tegen deze wet. Toen de wet behandeld werd…


Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken

dinsdag 14 december 2021

…gering aantal vrouwen een boerka of niqaab dragen en het effect van een boerkaverbod mogelijk negatief is voor vrouw en. Doo r druk van familie en de moslimgemeenschap … moslimgemeenschap is het namelijk mogelijk dat moslimvrouwen door het boerkaverbod thuisblijven en zichzelf beperken van contacten met andere vrouwen. Het…


Antwoorden op recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken

dinsdag 14 december 2021

…gering aantal vrouwen een boerka of niqaab dragen en het effect van een boerkaverbod mogelijk negatief is voor vrouw en. Doo r druk van familie en de moslimgemeenschap … moslimgemeenschap is het namelijk mogelijk dat moslimvrouwen door het boerkaverbod thuisblijven en zichzelf beperken van contacten met andere vrouwen. Het…


WODC-onderzoeksrapport “Van Ouder op Kind”, een verkennende studie naar de intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext

woensdag 30 juni 2021

…samen op te gaan in dat radicaliseringsproces dan respondenten dragen het boerkaverbod aan als een vorm van uitsluiting , die sociale isolatie en frustratie…


WODC-onderzoeksrapport “Van Ouder op Kind”, een verkennende studie naar de intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext

woensdag 30 juni 2021

…samen op te gaan in dat radicaliseringsproces dan respondenten dragen het boerkaverbod aan als een vorm van uitsluiting , die sociale isolatie en frustratie…


Rapport `Discriminatiecijfers in 2020`

donderdag 24 juni 2021

…gezichtssluier dragen. Stichting Meld Islamofobie roept in het Zwartboek boerkaverbod op tot versnelde evaluatie en heroverweging van de wet Gedeeltelijk verbod…


Rapport `Discriminatiecijfers in 2020`

donderdag 24 juni 2021

…gezichtssluier dragen. Stichting Meld Islamofobie roept in het Zwartboek boerkaverbod op tot versnelde evaluatie en heroverweging van de wet Gedeeltelijk verbod…


Zwitsers stemmen in met boerkaverbod

zondag 7 maart 2021

…Zwitsers hebben vandaag in een referendum 'ja' gezegd tegen een boerkaverbod. 51 procent van de kiezers heeft zich voor het verbod uitgesproken. De regering … referendum. In onder meer Nederland, Frankrijk en Oostenrijk is al een boerkaverbod van kracht. Het verbod moet nu in de grondwet worden opgenomen en geldt…


Meerderheid Zwitsers zou via referendum voor boerkaverbod hebben gestemd

zondag 7 maart 2021

…Een kleine meerderheid in Zwitserland heeft zich zondag in een referendum achter een verbod op gezichtsbedekkende kleding geschaard, schrijven Zwitserse media op basis van de eerste resultaten. De term boerka kwam officieel niet op de stembiljetten voor, maar voor iedereen is het duidelijk dat het om…


Verkiezingsprogramma: Waar staat DENK voor?

dinsdag 23 februari 2021

…kindermisbruik. Grote investeringen in jongerenwerk om ontsporing tegen te gaan. Boerkaverbod intrekken. Drugs Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd…


Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 28 januari 2021

donderdag 28 januari 2021

…verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)Zaak:Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 12 juli … verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108Besluit:Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.Noot:Niet…


Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 28 januari 2021

donderdag 28 januari 2021

…en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108 Voorstel: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. Noot:…


Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 28 januari 2021

donderdag 28 januari 2021

…verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)Zaak:Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 12 juli … verbod op het dragen van boerkaTMs of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108Besluit:Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.Noot:Niet…


Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 28 januari 2021

maandag 25 januari 2021

…en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van op een openbare plaats (boerkaverbod) - 31108 Voorstel: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. Noot:…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten