Documenten feed

Feed

Hoofdrapport plan MER verkenning A50 EBP

maandag 27 mei 2024

…vleermuis, broedvogels, amfibieën en reptielen . Tevens is het nodig om enkele bomen te kappen. De alternatieven zijn niet onderscheidend in de genoemde effecten … verstoring beschermde soorten 0 - - - - Biodiversiteit 0 - - Omvang kappen van bomen 0 - - Geluidverstoring ganzenrustgebied 0 - - Projectgerelateerd 1 mei 2024…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

maandag 27 mei 2024

… van groen/bomen; uit oogpunt van bu ̃erwerking (privacy/inkijk en geluid, ̊jnstof) en natuur (ˆora en fauna, groen); Ł plaats extra bomen en struiken … ecologische verbinding tussen Herperduin en Keent en voor verdere compensatie van bomen langs de verbrede snelweg. Een nieuwe ecologische verbinding tussen Herperduin…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven 'Voorkeursbeslissing A50 EBP'

maandag 27 mei 2024

…vanwege onder andere obstakels binnen de obstakelvrije zone (bijvoorbeeld bomen), het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de vluchtstrook, onveilige ingerichte … mln. (5+10) voor Paalgraven gereserveerd. 39 5. Kans om ter compensatie bomen te planten langs de verbrede snelweg, ook ten behoeve van andere projecten…


Risicoprofilering in het handhavingsbeleid

donderdag 23 mei 2024

…hoeveel toetsen er op AI-gebied al liggen, dan is het soms wel licht door de bomen en het bos niet meer zien, maar de basis is wel dat het ons kan helpen om…


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst gebruik hoogwaardig bosplantsoen

donderdag 23 mei 2024

…schatting gaat het voor het Nederlandse bos en landschap om circa 160 miljoen bomen en struiken. Voor de binnenlandse vraag betekent dit al een schaalvergroting…


Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

donderdag 23 mei 2024

…dan heel laagdrempelig allerlei tekorten aan gaat geven, zodat door de bomen het bos weer niet meer te zien is. Dus dat is dan wel weer een probleem … Er zijn firma's die hun hele portfolio melden. Daardoor zien wij door de bomen het bos niet meer. U vroeg ook of we eerder een tekortenbesluit konden afgeven…


Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV): Toepassingsbereik metingen en berekeningen van vliegtuiggeluid

dinsdag 21 mei 2024

…verschillende vliegtuig en de waarnemer elevatiehoekeisen op het (gebouwen, bomen etc.) aantal beschikbare wordt verstoord (ISO - metingen dat aan deze 20906/TC…


Rapport 'Overlastprofielen' van CCV, december 2023

vrijdag 17 mei 2024

…Soms gaat het om een heel praktisch conflict over bijvoorbeeld de erfgrens, bomen of struiken. Er is hier ook vaak sprake van een 1 - op - 1 - melding: alleen…


NS Jaarverantwoording 2023

vrijdag 17 mei 2024

…aangericht, o.a. afgebroken takken en omgevallen bomen. Vanwege de vele meldingen van takken en bomen op het spoor is besloten het treinverkeer grotendeels…


ProRail jaarrapportage 2023 deel A

vrijdag 17 mei 2024

…n het treinverkeer in Noord-Nederland stilgelegd a.g.v.storm Poly. Veel bomen en takken waaiden op het spoor en de bovenleiding. Door goede voorbereiding … in het kader van BKN Spoor (basis kwaliteitsniveau). Kap en herplantvan bomen ŁOm jaarlijks te kunnen rapporteren over de wettelijke herplantplicht, willen…


Raad voor Ouderen advies Ruimte voor Ouderen

donderdag 16 mei 2024

…Ontmoetingsplekken met straatmeubilair: bankjes Openbaar groen: een parkje, een wijktuin, bomen Basisvoorzieningen zijn naast een wijkcentrum: een winkel voor de dagelijkse…


Conceptverslag Veiligheid op scholen

donderdag 16 mei 2024

…handelingsverlegenheid en soms een veelheid aan problemen waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien. Dan moet je zorgen dat al die instanties die kunnen…


Tweede Halfjaarrapportage 2023 Zuidasdok; 1 juli t/m 31 december 2023

donderdag 16 mei 2024

…gevraagde aanpas sing. Tot slot is gestart met de aanb esteding van bijna 3000 bomen die worden geplant na de reconstructie van de knooppunten De Nieuwe Meer … sonderingen en bodemonderzoek. In september is gestart met het verwijderen van bomen zodat op de vrijgekomen plekken proefsleuven kunnen worden gegraven en onderzoek…


Factsheets Arcadis ZE VZPs in Nederland

woensdag 15 mei 2024

…een combinatie van gras en groen met meer kwaliteit zoals bomen die ook schaduw geven. Bomen en met name struiken zijn hoofdzakelijk aanwezig aan de randen … VZP. Op het merendeel van de VZPTMs zijn ook bomen midden op de VZP aanwezig. Hoewel op alle VZPTMs bomen aanwezig zijn, bieden deze op enkele VZPTMs vanwege…


Rapport Spoorwegongeval Voorschoten

woensdag 15 mei 2024

…trein-object uit systeem of omgeving, zoals stootjuk aanrijdingen en omgewaaide bomen. 284 ProRail onderkent de mogelijkheid dat een railgebonden voertuig een…


Staat van de rijksverantwoording 2023

woensdag 15 mei 2024

…beleidsproductie, die grotendeels vorm wordt gegeven in de kokers, door de bomen het bos niet meer zien.TM Het jaarverslag van de Raad van State, de knelpuntenbrief…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…om: •in de eerste plaats zorg te dragen dat de bronlocaties van autochtone bomen en struiken, vastgelegd in de Atlas landschappel •k groen erfgoed, een beschermingsstatus…


Beslisnota bij Kamerbrief Lange-termijnonderzoeksagenda PMJ: aanbieding onderzoeksrapport “Voorspellen voor de justitiële ketens”

woensdag 15 mei 2024

…doorgaans het belangrijkst. minder variantie maar een hogere bias. Diepe bomen hebben een lage bias maar een hoge variantie. Beslisbomen hebben een aantal…


Gewasbeschermingsmiddelen

dinsdag 14 mei 2024

…dat vooral de hobby-telers en vooral de kersentelers die met hoogstamfrui-bomen werken. En als we kijken naar de professionele kersentelers, die hebben…


Voortgang van de verduurzaming van het mkb

dinsdag 14 mei 2024

…overlappende en soms tegenstrijdige, informatie. Mkb-ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Het doel is dat de ondernemer snel bij de informatie kan…


Rapport PBL 2024 klimaatrisico's in Nederland

dinsdag 14 mei 2024

…adaptatiemaatregelen worden toegepast om de temperatuur te verlagen. Parken met bomen en openbaar groen zorgen voor loka al lagere temperaturen, waarbij het van … aantasting van ontwerpstructuren. Er zijn voorbeelden van schade aan monumentale bomen, karakteristieke heestergroepen, historische lanen en aantasting van zichtlijnen…


Rapport Bedreiging en bescherming

dinsdag 14 mei 2024

…bijbehorende instrumentarium niet zo omvattend wordt dat de doelgroep door de bomen het bos niet meer ziet? Om het goede gesprek over weerbaarheid en een Netwerk … NWB-site te vinden is. Verschillende respondenten meldden nu dat zij door de bomen het bos niet meer zien als zij via de site proberen te achterhalen wat het…


KNMI'23-klimaatscenario’s en doorwerking in Rijksbeleid

woensdag 8 mei 2024

…klimaatakkoord is afgesproken dat 0,4 tot 0,8 Mton CO2 wordt vastgelegd in bomen, bos en natte natuur (mitigatie). Daarnaast dragen bossen bij aan het verbeteren…


Position paper t.b.v. rondetafelgesprek Zero-emissiezones d.d. 15 mei 2024

dinsdag 7 mei 2024

…alle betrokkenen. Ondernemers die l andelijk opereren z ien anders door de bomen het bos niet meer. Oproep 1 : houd vast aan de huidige afspraken van de Uitvoeringsagenda…


IOB-evaluatie 'Een goed klimaat voor ontwikkeling'

maandag 6 mei 2024

…Ms te verlagen.Hoofdstuk ̊, Bevindingen Beleidsreconstructie: © Canva. Bomen worden aangeplant om verdere verwoestijning in de Kubuqi-woestijn van Binnen-Mongolië…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten