Documenten feed

Feed

Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

vrijdag 16 februari 2024

…woningmarkt. Met deze brief kom ik tegemoet aan de motie van het lid Welzijn (NSC)1 die verzoekt om samen met marktpartijen in beeld te brengen welke ontwikkelingen … gebruik worden genomen ná inwerkingtreding van de wet en waarvan de bouw vóór 1 januari 2026 is gestart. Ook verhoog ik de maximale huurverhoging in de middenhuur…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI) (Kamerstuk 26643-1125)

vrijdag 16 februari 2024

…hun opmerkingen en vragen per hoofdstuk benoemen, te beginnen met hoofdstuk 1. Hierin wordt verwezen naar het wettelijk kader dat de AI-verordening schept … zonder bias opereren, maar dit is moeilijk te controleren wegens het ‘black box’-effect van generatieve AI. Hoe dwingt u AI-ontwikkelaars tot transparantie…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verdienvermogen van Nederland

donderdag 15 februari 2024

…eventjes een rijtje, namelijk de Dutch Venture Initiatives, de Innovatie Box, Innovatie Krediet, MKV Innovatie Stimulering in de regio- en topsectoren … zoeken naar de balans hierin. Maar als ik nu eens die ronde uitstel naar 1 juni, dan hebben we in ieder geval even tijd gekocht de eerlijkheid die gebied…


Belastingdienst

donderdag 15 februari 2024

…ook koersen we, denken wij af, op een volgende hersteloperatie tijdelijke box 3 naar de uitspraak van de Hoge Raad die we maart verwachten. En hoe kunnen … Dus ook ik ga er maar een paar uitlichten. Allereerst wil ik beginnen met box drie. In maart volgt mogelijk de uitspraak van de Hoge Raad. En de Belastingdienst…


Circulaire economie

donderdag 15 februari 2024

…mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de UPV voor de kledingindustrie. Die sinds 1 juli 2023 geldt. Bijvoorbeeld door te bevorderen dat de tarieven voor niet-duurzame … En niet verwacht, maar toch gekomen. De inwerkingstreding per afgelopen 1 januari. Vandaar mijn vraag. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Dan…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024

donderdag 15 februari 2024

…procedurevergadering van donderdag 15 februari 2024 Regeling van werkzaamheden 1. Agendapunt: Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden Zaak: Verzoek bij … minister van Financiën 7. Agendapunt: Verslag Financieel Stabiliteitscomité 1 december 2023 Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.P.R.A. van…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de budgettaire gevolgen van de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

woensdag 14 februari 2024

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 36 418 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024) AJ … 2023 is in de Tweede Kamer gestemd over het gehele pakket Belastingplan 2024 1 alsmede de Wet minimumbelasting 2024 2 en de Fiscale verzamelwet 2024 3 . Deze…


36378 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 14 februari 2024

…wetgevingspakketten die indirect ook relevant zijn voor het wetsvoorstel voor de Energiewet. 1. Het Decarbonisatiepakket – In het ‘Hydrogen and gas market decarbonisation … wijzigingen betreffen wetstechnische wijzigingen die in twee delen uiteenvallen: 1. Correcties van verschrijvingen of foutieve nummeringen, alsmede kleine (tekst-)reparaties…


Antwoord op vragen van het lid Dijk over het WEF ende belasting voor miljonairs en miljardairs

woensdag 14 februari 2024

…Dijk (SP) over het WEF en de belasting voor miljonairs en miljardairs Vraag 1 Staat u achter de uitspraak vanuit een kabinetsbron over deelname aan het World … jezelf met alle inzichten van de mensen die er op de wereld het meest toe doen”?1 Zo nee, wat is dan wel de reden om hierheen te gaan? Zo ja, waarom vindt u…


Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

woensdag 14 februari 2024

…Doorbouwen in een veranderende woningmarktONDERZOEK 1 DECEMBER 2023Een onderzoek van Capital Value in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken … Doorbouwen in een veranderende woningmarkt Œ Capital Value 2023 4KOOPMARKT 1. Actualisatie opkoopfonds c.q. afbouwgarantie In 2020 is in opdracht van het…


Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

woensdag 14 februari 2024

…van de nieuwe verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken uit te stellen tot 1 januari 2025. Uitvoering van deze motie zou leiden tot een budgettaire derving … daarom niet mogelijk op basis van een motie van de Eerste Kamer de wet vóór 1 januari 2024 aan te passen. Op 20 december is de Eerste Kamer geïnformeerd…


Designation of Digital Services Coordinator in light of theestablishment of the European Board for Digital Services

dinsdag 13 februari 2024

…> P.O. Box 20401 2500 EK The Haque The Netherlands Mr Roberto Viola Directorate -General for Communications Networks, Content and Technology European Commission … light of the establishment of the European Board for Digital Services Page 1 of 2 Directorate -General for Economy and Digitization Directorate of Digital…


Antwoord op vragen van het lid Dijk over het WEF en de belasting voor miljonairs en miljardairs

dinsdag 13 februari 2024

…Dijk (SP) over het WEF en de belasting voor miljonairs en miljardairs Vraag 1 Staat u achter de uitspraak vanuit een kabinetsbron over deelname aan het World … jezelf met alle inzichten van de mensen die er op de wereld het meest toe doen”?1 Zo nee, wat is dan wel de reden om hierheen te gaan? Zo ja, waarom vindt u…


External implications of the circular economy transition

dinsdag 13 februari 2024

…............................ ................................ ........ ii 1. Introduction ................................ ........................... … ............... ................................ ........................ 1 2. Implications for low - and middle - income countries ..................…


Position paper Caring Farmers t.b.v. rondetafelgesprek Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren d.d. 29 februari 2024

dinsdag 13 februari 2024

…in de koplopers , en minder in de hekkenslui te rs . Hoe komen we verder ? 1) Wees helder: d e enige toekomstbestendige veehouderij is een dierwaardige … grootschalige technische oplossingen naar integrale duurzame (& out of the box) projecten. Beoordelingscommissies hierop inrichten 7) Maak aan k op lope…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024

maandag 12 februari 2024

…openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Financiën Regeling van werkzaamheden 1. Agendapunt: Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden Noot: Verzoeken voor … minister van Financiën 7. Agendapunt: Verslag Financieel Stabiliteitscomité 1 december 2023 Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.P.R.A. van…


Evaluatiekalender fiscale regelingen

maandag 12 februari 2024

…aangifte bpm Onderzoek teruggaaf bpm bij export Nadere analyse tarieven box 2 en box 3 Drempels belastingstelsel in kaart brengen Onderzoek grenswerkers 2026 … Evaluatie werkkostenregeling Evaluatie heffingskortingen/tariefsstructuur box 1 Monitoring aandelenopties startups Evaluatie giftenaftrek Evaluatie faciliteiten…


Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de gebrekkige concurrentie in de Nederlandse bankensector en achterblijvende spaarrentes

maandag 12 februari 2024

…concurrentie onder banken en achterblijvende stijging van spaarrente Vraag 1 Wat is uw reactie op het feit dat de stijging van de spaarrente nog altijd … marges maken terwijl ze spaargeld risicovrij stallen bij de ECB? Antwoord 1 De gemiddelde spaarrente in Nederland is de afgelopen periode meer gestegen…


Fichebundel beleidsopties Belastingen in maatschappelijk perspectief

maandag 12 februari 2024

1 Bijlage 6 Bundel fichemaatregelen 2 Inhoudsopgave Bestaanszekerheid en werken moet lonen 5 A01 Afschaffen afbouw algemene heffingskorting (AHK) door … vermogensbelasting invoeren als alternatief voor belasten werkelijk rendement in box 3 72 D03 Robuuster maken van schenk - en erfbelasting tegen belastingontwijking…


Sleuteltabel belastingen 2025 inclusief uitvoeringsimpact

maandag 12 februari 2024

…btw Impact IV Belastingdienst Box 1 Tarief Basistarief (gecombineerd) 37,05% 1%-punt 4657 Parameter plus Toptarief 49,50% 1%-punt 407 Parameter plus Aftrektarief … Aftrektarief tariefmaatregel verhogen 37,05% 1%-punt -159 Parameter plus Schijflengtes (eindpunt hogere schijfgrenzen blijven hetzelfde) Verlengen grens premie…


Beslisnota bij Kamerbrief inzake Known Traveller Digital Identity (KTDI) documenten

vrijdag 9 februari 2024

…Pagina 1 van 2 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Beslisnota bij Kamerbrief inzake het openbaar maken van kerndocumenten m.b.t. de KTDI pilot … pilot 1. Gevraagd besluit Het toezenden aan de Tweede Kamer (en daarmee openbaar maken) van 28 kerndocumenten. Deze documenten geven de verschillende fasen…


Uitgewerkte beleidsopties

vrijdag 9 februari 2024

…Bijlage 2. Uitgewerkte beleidsopties Generieke opties 1. Integrale vereenvoudiging voor belasting en toeslagen 2. Uitkeerbare heffingskorting Huurtoeslag … 18. Vastgesteld inkomen op basis van T-2 met vangnet bij Dienst Toeslagen 1. - Integrale vereenvoudiging voor belastingen en toeslagen Toeslag Generiek…


Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel

vrijdag 9 februari 2024

… Bijlage 1. Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel Het toeslagenstelsel biedt inkomensondersteuning om de vitale voorzieningen op het … feitelijke huur en de samenstelling van het huishouden. De huurtoeslag heeft (sinds 1 januari 2020) geen vaste inkomensgrens waarboven het recht op huurtoeslag vervalt…


Eindrapport 'Toekomst Toeslagenstelsel'

vrijdag 9 februari 2024

…Eindrapport Toekomst Toeslagenstelsel Februari 2024 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 4 1. Inleiding 10 2. Problematiek van het toeslagenstelsel 13 2.1 Beschrijving … Vormgeving 54 5.2 Beschrijving van de drie combinaties 54 Bijlage(n) bijlage 1 Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel bijlage 2 Uitwerking…


Wegingen op de hand van Dienst Toeslagen en de Belastingdienst

vrijdag 9 februari 2024

…Integrale vereenvoudiging voor belastingen en toeslagen (beleidsoptie nr. 1) Voorstel Beoordeling Conclusie Korte beschrijving variant Het toeslagenstelsel … kinderbijslag) wordt afgeschaft en daarnaast wordt het belastingstelsel (box 1) sterk vereenvoudigd, door alle aftrekposten en heffingskortingen af te schaffen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten