Documenten feed

Feed

Lijst van vragen inzake Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstuk 32140-184)

vrijdag 17 mei 2024

…digitaliseren van de BPM aangifte en hoeveel FTE vraagt deze gewenste aanpassing? 2 10 Wordt bij het onderzoek naar de digitale BPM aangifte, om het proces…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

woensdag 15 mei 2024

…dat die zo u zijn geweest zonder deze regeling. D it leidt ook tot hogere bpm ) en de motorrijtuigenbelasting. De omvang van deze extra inkomsten is echter … grootteklasse, brandstoftype, CO 2 - uitstoot, etc.), aangezien de tarieven van de bpm en mrb zijn gedifferentieerd naar deze para - meters. Omdat we geen inzicht…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Jaarverslag van de Koning 2023

woensdag 15 mei 2024

…36410-I-12). De passage op de website van het Koninkl •k Huis over MRB en BPM zal worden aangepast.Kamerstukken II 2023/24, 36410-I, Begrotingsbehandeling … Koninkl •k Huis als de Dienst van het Koninkl •k Huis belasting betaald en BPM niet teruggevorderd, zie https:// www.koninkl •khuis.nl/onderwerpen/‡nanc…


Uitvoeringstoetsen aangenomen amendementen BPP24

maandag 13 mei 2024

…CJIB ) worden verlaagd net zoals voor procedures tegen een WOZ -beschikking, bpm -aangifte of - naheffings aanslag. Verder regelt dit amendement, in lijn met…


Position paper RAI Vereniging t.b.v. rondetafelgesprek Zero-emissiezones d.d. 15 mei 2024

dinsdag 7 mei 2024

…van de vrijstelling bpm op bestelwagens met dieselmotor per 1 januari 2025 . Veel ondernemers bestellen nog voor a fschaffing bpm een bestelwagen die veelal…


Nationaal Hervormingsprogramma 2024

vrijdag 26 april 2024

…49 naar €26,43 per vertrek per passagier. Daarnaast wordt de vrijstelling BPM voor bestelauto’s voor ondernemers die rijden op fossiele brandstoffen afgeschaft…


Tabel voortgang HVP

vrijdag 26 april 2024

…force of a law phasing out the motor vehicle and motorcycle purchase tax (BPM) exemption for commercial vans Q1/2025 31 - 3 - 2025 On track Energiewet 9…


Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda

dinsdag 16 april 2024

…Motorrijwielen (bpm) op een PHEV uitgegeven ná 1 januari 2025 hoger zijn dan bij een PHEV uitgegeven vóór 1 januari 2025, en fors hoger dan de bpm op een benzineauto … kabinetsperiode is de nationale CO2-heffing industrie aangescherpt, wordt de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers afgeschaft, wordt met een nieuw…


Overzicht van fiscale regelingen die in de pakketten Belastingplan 2023 en 2024 zijn versoberd of afgeschaft

dinsdag 16 april 2024

…schenkingsvrijstelling eigen woning 164 Afschaffen middelingsregeling 175 Afschaffen bpm-vrijstelling bestelauto ondernemer 111 Versneld afbouwen zelfstandigenaftrek … oldtimers vanaf 2028 naar vrijstelling voor auto's met bouwjaar tot 1988 76 BPM: Afschaffen teruggave geldtransport per 1/1/26 0 MRB: Afschaffen nihiltarief…


Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel Belastingplan 2025, zelfstandige wetsvoorstellen, belastingverdragen en Europese trajecten

dinsdag 16 april 2024

…voertuigdefinities stroomlijnen met het kentekenregister De autobelastingen (bpm, mrb) hanteren voertuigdefinities die afwijken van de officiële registratie … vanaf 2025 de officiële voertuigregistraties te volgen. 3 Aanpassen tabel bpm voor hybride aangedreven personenauto’s - a.g.v. nieuwe (Europese) normen…


Herziening Belastingstelsel; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2024

dinsdag 16 april 2024

…Belastingdienst onlangs gestart met een onderzoek naar het digitaliseren van de BPM-aangifte met een rol voor de RDW 4 Kamerstukken II 2023-2024, 31066-1145 3 … Motorrijwielen (bpm) op een PHEV uitgegeven ná 1 januari 2025 hoger zijn dan bij een PHEV uitgegeven vóór 1 januari 2025, en fors hoger dan de bpm op een benzineauto…


Conceptverslag Belastingdienst

maandag 15 april 2024

…zo -- krijg je met alle facetten van de Belastingdienst te maken, van de bpm tot grote ondernemingen en het mkb -- noem zo maar op -- maar ook met het…


Conceptverslag Juridische beroepen

maandag 15 april 2024

…beroep in bezwaar: Werkwijze en verdienmodel "no cure no pay" bedrijven WOZ en BPM (29279, nr. 734); - de brief van de minister van Justitie en Veiligheid d…


Overzicht klimaatmaatregelen Voorjaarsnota 2023 en 2024

maandag 15 april 2024

…via verhoging vaste voet bpm) Middelen s ubsidieregeling wordt ingezet voor gewichtscorrectie MRB M2b Verhoging vaste voet bpm met 200 euro (in prijspeil…


Wetgevingsprogramma voorjaar 2024

maandag 15 april 2024

…9999 53 Belastingplan 2023 Mobiliteit FIN Coalitieakkoord Rutte IV Afbouw bpm - vrijstelling bestelauto ondernemer . Gepubliceerd 1 - 1 - 2025 1 - 1 - 2025 … Belastingplan 2024 Mobiliteit FIN Voorjaarspakket klimaat Wet De vaste voet in de bpm wordt per 2025 met 200 euro per personenauto verhoogd. De budgettaire opbrengst…


Memorie van toelichting

maandag 15 april 2024

…steeds kleiner of zelfs negatief wordt. Vorig jaar is namelijk besloten dat de BPM-vrijstelling voor fossiel aangedreven bestelauto’s vervalt per 1 januari 2025 … steeds kleiner of zelfs negatief wordt. Vorig jaar is namelijk besloten dat de BPM-vrijstelling voor fossiel aangedreven bestelauto’s vervalt per 1 januari 2025…


Voorjaarsnota 2024

maandag 15 april 2024

…uit een aanpassing van de Belasting van personenauto‹s en motorr •wielen (Bpm), de resterende envelop grondslagerosie en de middelen voor de aanschafsubsidie … mobiliteit8Tariefkorting mrb personenauto−s 00 319 337 377 342 361 107 9Aanpassen bpm voor plug-in hybride personenauto‹s naar aanleiding van nieuwe Europese testmethode…


Lijst van vragen over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

vrijdag 29 maart 2024

…als in combinatie met de onderzochte verdubbeling van de aanschafbelasting (bpm)? 173 159 Kan per individueel voorgesteld nationaal afbouwpad duidelijk gemaakt … Kunt u onderbouwen waarom een verdubbeling van de BPM-tarieven leiden tot herstel van de oorspronkelijke BPM-druk van 2010? 192 165 Welke overwegingen liggen…


Onderzoeksrapport APPM Toekomstbeeld stedelijke zonering

vrijdag 22 maart 2024

…elektrische persone n- en met 2024 een vrijstelling van de aankoopbelasting (BPM) en tot en met 2025 een vrijstelling van de wegenbelasting (MRB). Daar bovenop…


Verzamelbrief opvang Oekraïne

vrijdag 15 maart 2024

…motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Om eventuele risico’s voor de verkeersveiligheid en criminaliteit te verkleinen…


De energietransitie en het risico op vervoersarmoede

woensdag 13 maart 2024

…fossiele brandstoffen of een hogere aanschafbelasting voor brandstofautoTMs (BPM, Belasting voor Personenauto's en Motorrijtuigen). Maar ook het eventueel…


Nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren - Uitwerking beleidsinstrument als borging van klimaatdoelen

maandag 11 maart 2024

…Brandstofa ccijnzen Vrachtwagenheffing Betalen naar Gebruik Voertuigbelastingen (BPM, MRB) Bijtelling Subsidie SEBA AanZET 96 230329 - Nationaal emissieplafond…


Herziening Belastingstelsel; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen

woensdag 6 maart 2024

…bouwjaar tot 1988 0 0 0 0 76 11. Belasting personenauto's en motorrijwielen (BPM): afschaffen teruggave geldtransport per 1/1/26 0 0 0 0 0 12. MRB: afschaffen … motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting personenautoTMs en motorrijwielen (BPM) heeft van een aantal bijzondere regelingen uitgewezen dat deze ondoeltreffend…


Verslag van een schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024) (Kamerstuk 36418-129)

maandag 4 maart 2024

…maatregelen in het pakket Belastingplan 2024 zoals het verhogen van de vaste voet bpm, het versoberen van de oldtimersregeling mrb en enkele BOR maatregelen kregen…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 (januari 2024) (Kamerstuk 36418-129)

maandag 4 maart 2024

…maatregelen in het pakket Belastingplan 2024 zoals het verhogen van de vaste voet bpm, het versoberen van de oldtimersregeling mrb en enkele BOR maatregelen kregen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten