Documenten feed

Feed

Reactie op onderzoek deel II naar de werkwijze van het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators

donderdag 27 juni 2024

…KPMG naar de werkwijze van het voormalige Combiteam Aanpak Facilitators (CAF-team), dat ik met deze brief aan uw Kamer stuur, doet niets af aan de rol … Desalniettemin kan op basis van het KPMG-onderzoek geconcludeerd worden dat het CAF-team in het politieke en maatschappelijke debat een onevenredig aandeel toegewezen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Onderzoek CAF-dossiers naar Tweede Kamer

donderdag 27 juni 2024

…van KPMG naar de dossiers van het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) is vandaag aan de Tweede Kamer verzonden. Het 1e deel is vorig jaar naar … praktische aanpak in de CAF-dossiers door KPMG onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat bij het overgrote deel van de getoetste CAF-dossiers KPMG geen opmerkingen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweeminutendebat Openbaar vervoer en Taxi (CD 17/4) (ongecorrigeerd)

woensdag 5 juni 2024

…constaterende dat verschillende gemeenten en provincies zakendoen met bedrijven zoals CAF en EBS, die bijdragen aan mensenrechtenschendingen; constaterende dat samenwerking … in gesprek te gaan met alle partners die samenwerken met vervoersbedrijven CAF en EBS en andere bedrijven die direct of indirect actief betrokken zijn bij…


Tweede Kamer, 81e vergadering

woensdag 5 juni 2024

…constaterende dat verschillende gemeenten en provincies zakendoen met bedrijven zoals CAF en EBS, die bijdragen aan mensenrechtenschendingen; constaterende dat samenwerking … in gesprek te gaan met alle partners die samenwerken met vervoersbedrijven CAF en EBS en andere bedrijven die direct of indirect actief betrokken zijn bij…


Hulp- en geneesmiddelenbeleid

donderdag 30 mei 2024

…geïnformeerd. De heer Klaassen vroeg, en mevrouw Paulus mij vroeg net ook al, naar CAF Trio en hoe het nou toch kan dat daar zo'n miscommunicatie over is geweest … doen? Ja, nou, tot mijn spijt was de informatie die ik heb ontvangen over CAF Trio van het Zorginstituut niet volledig en daarom heb ik twee brieven naar…


Voetbal gerelateerd Geweld

vrijdag 24 mei 2024

…Gemeentewet. Het sluiten van publiek toegankelijke inrichting Bijvoorbeeld een caf” in de buurt. Dit wordt als e ! ectief gezien. Geen knelpunten bekend. Tijdelijk … Haag en PSV Eindhoven ontstonden er in de avond buiten het stadion bij een caf” vechtpartijen tussen supporters. 2 mannen waren hierbij betrokken en werden…


Risicoprofilering in het handhavingsbeleid

donderdag 23 mei 2024

…hadden, waarom waren zij dan geselecteerd? Ik ging onderzoek doen naar het CAF-team, het Combiteam Aanpak Facilitators. A license to disturb, misschien … afpakjes dag, yes we hebben er 100. Allemaal sprankelende spreuken van het CAF team. Een team dat alles mocht doen wat eigenlijk verboden was. De grenzen…


NS Jaarverantwoording 2023

vrijdag 17 mei 2024

…het personeelstekort. Bovendien ontwikkelt NS samen met treinenfabrikant CAF een algoritme dat een afwijking hebben. Met toepassing van Robotic Process … afhankelijkheid van externe pro ductieketens. Een van de samenwerkingen is met CAF , om 3D -printing toe te passen in de productie van de nieuwe generatie Dubbel…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024

donderdag 25 april 2024

…werkwijze CAF Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 22 april 2024 Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF - 31066-1375 … van het externe onderzoek naar het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) in maart 2024 gereed zou zijn. Nu deelt de staatssecretaris mee dat het onderzoeksrapport…


Procedurevergadering Financiën

donderdag 25 april 2024

…uur. Ik zie geen bezwaar. Punt 27, uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF. Het voorstel is om dat voor kennisgeving aan te nemen. Dan zijn er geen…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 24 april 2024

…2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF - 31066-1375 staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 22 april 2024…


Conceptverslag Openbaar vervoer en taxi

woensdag 24 april 2024

…provincie Utrecht en de gemeente Amsterdam is bekend dat ze zaken doen met CAF. CAF is betrokken bij de uitbreiding van Jerusalem Light Rail. Jerusalem Light … minister bereid in gesprek te gaan met alle partners die samenwerken met CAF of EBS en hen erop te wijzen dat ... De voorzitter: Meneer El Abassi, u bent…


Tweede Kamer, 68e vergadering

dinsdag 23 april 2024

…kunnen gebeuren, mis ik. Of het nou gaat om de risicoselectiemodellen of CAF, groepskenmerken als herkomst of nationaliteit hebben toeslagenontvangers…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024

maandag 22 april 2024

…werkwijze CAF Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 22 april 2024 Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF - 2024Z07226 … van het externe onderzoek naar het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) in maart 2024 gereed zou zijn. Nu deelt de staatssecretaris mee dat het onderzoeksrapport…


Eindrapport ´'Uitwerking bedrijfstypen voor duurzame landbouw: dierlijke en plantaardige sectoren''

maandag 22 april 2024

…(Kamerstuk 28286, nr. 1330) een quickscan van WEcR en Connecting Agri en Food (CAF) naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze quickscan is in het kader van het…


Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF

maandag 22 april 2024

…Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) toegezegd zodat er volledige duidelijkheid komt over de onderzoeken en werkwijze van het CAF.1 Het eerste deel van het onderzoek … februari jl. heb ik aangegeven dat het tweede deel van het onderzoek (werkwijze CAF-dossiers) in maart 2024 afgerond zou zijn.3 Het onderzoek wordt echter later…


Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF

maandag 22 april 2024

……


Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen; Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 19 april 2024

…wetsbehandeling vindt de sociaal economische impactanalyse plaats die door WeCR/CAF wordt uitgevoerd en die door de partijen van het convenanttraject wordt begeleid…


Voortgangsrapportage; 20e voortgangsrapportage van het Programma ERTMS

donderdag 18 april 2024

…heeft eind 2022 besloten tot de aanschaf van 10 nieuwe treinen met ERTMS van CAF, type Civity. Loopt op schema Qbuzz heeft de aanbesteding voor het nieuwe…


Openbaar vervoer en taxi

woensdag 17 april 2024

…provincie Utrecht en de gemeente Amsterdam... is bekend dat ze zaken doen met CAF... een bedrijf dat betrokken is bij de uitbreiding van Jerusalem Light Rail … minister bereid in gesprek te gaan met alle partners die samenwerking met CAF of EBS en hen erop te wijzen... Heer El Abassi, u bent door uw vier minuten…


Toetsingskader voor de aankoop van hybride kapitaal bij de IBRD – onderdeel van de Wereldbankgroep

maandag 15 april 2024

…G20-rapport over kapitaaltoereikendheidseisen (‘Capital Adequacy Frameworks’; CAF) van multilaterale ontwikkelingsbanken is hierin leidend geweest, en Nederland … reeds gemobiliseerde middelen. Met de gedeeltelijke implementatie van de G20 CAF-aanbevelingen heeft de IBRD de komende 10 jaar meer dan USD 50 mld. aan additionele…


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…G20-geleide Capital Adequacy Framework Review (CAF) hebben de leden van de NSC-fractie de vraag welke CAF-aanbevelingen niet zijn opgevolgd en waarom niet … document bevat het meest recente totaaloverzicht van de implementatie van de CAF-aanbevelingen door alle betrokken multilaterale ontwikkelingsbanken. Multilaterale…


Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…G20- geleide Capital Adequacy Framework Review (CAF) hebben de leden van de NSC-fractie de vraag welke CAF-aanbevelingen niet zijn opgevolgd en waarom niet … document bevat het meest recente totaaloverzicht van de implementatie van de CAF-aanbevelingen door alle betrokken multilaterale ontwikkelingsbanken. Multilaterale…


Monitor Kindermarketing voedingsproducten 2023

donderdag 11 april 2024

…ruim aan bod komen. Zo liet ze bijvoorbeeld Joe & The Juice in 9 posts zien, Caf ecito in 8 en Starbucks in 6. Daarnaast liet ook Jeremy Frieser in 22 posts…


Reactie op verzoek commissie over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een dierwaardige veehouderij die op verzoek van Caring Farmers en de Dierenbescherming is opgesteld

donderdag 11 april 2024

…af die op verzoek van de convenanttafel dierwaardige veehouderij door WeCR/CAF wordt opgesteld en deze zomer wordt verwacht. De ‘houtskoolschets’ van deze…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten