Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, Boswijk en Ceder over het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023 van Kerk in Nood

dinsdag 28 november 2023

…ontwikkelingen op het terrein van godsdienstvrijheid en specifiek van christenvervolging? Antwoord De naleving van mensenrechten staat wereldwijd onder druk…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer over de vernieling van kerken in Pakistan

maandag 25 september 2023

…situatie naast vele andere verontrus- tende berichten en cijfers over christenvervolging onderstreept dat de inzet voor vrijheid van religie en de bescherming…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

vrijdag 25 augustus 2023

…die collegaTMs al hebben gesteld. Tot slot wil ik het hebben over de christenvervolging. Er is internationaal aandacht voor de behandeling van de Oeigoeren…


De vernieling van kerken in Pakistan

vrijdag 18 augustus 2023

…situatie naast vele andere verontrus- tende berichten en cijfers over christenvervolging onderstreept dat de inzet voor vrijheid van religie en de bescherming…


Antwoord op vragen van de leden Ceder, Van der Staaij, Peters, De Roon, Klink, Eppink en Omtzigt over de bescherming van mensen die met de dood bedreigd worden door wetten tegen geloofsafvalligheid en godslastering

dinsdag 11 juli 2023

…motie van 1 juli 2019 (32735, nr. 256) en later de initiatiefnota Christenvervolging - Schapen tussen de Wolven uit 2021 (35719, nr. 2), met de oproep…


China

donderdag 6 juli 2023

…vragen die collega's hebben gesteld, en tot slot het punt, het punt van christenvervolging. Er is internationaal aandacht voor de behandeling van de oeigoeren…


Het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023 van Kerk in Nood

vrijdag 23 juni 2023

…ontwikkelingen op het terrein van godsdienstvrijheid en specifiek van christenvervolging? Vraag 4 Herkent u de bevinding dat in Nigeria Œ waar bijna 95% van…


Het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd 2023 van Kerk in Nood

vrijdag 23 juni 2023

…ontwikkelingen op het terrein van godsdienstvrijheid en specifiek van christenvervolging? Vraag 4 Herkent u de bevinding dat in Nigeria Œ waar bijna 95% van…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Ceder, Van der Staaij, Peters, De Roon, Klink, Eppink en Omtzigt over de bescherming van mensen die met de dood bedreigd worden door wetten tegen geloofsafvalligheid en godslastering

dinsdag 13 juni 2023

…motie van 1 juli 2019 (32 735, nr. 256) en later de initiatiefnota Christenvervolging Œ Schapen tussen de Wolven uit 2021 (35 719, nr. 2), met de oproep…


De bescherming van mensen die met de dood bedreigd worden door wetten tegen geloofsafvalligheid en godslastering

woensdag 24 mei 2023

…motie van 1 juli 2019 (32 735, nr. 256) en later de initiatiefnota Christenvervolging Œ Schapen tussen de Wolven uit 2021 (35 719, nr. 2), met de oproep…


Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022

woensdag 17 mei 2023

…blasfemieInitiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over «Christenvervolging • In behandeling91Tweede Kamer, vergaderjaar 2022•2023, 36 360 V,…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Ceder over sekse- en familie-gerelateerde aspecten rondom christenvervolging

dinsdag 11 april 2023

…" "…


Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij en Ceder over sekse- en familie-gerelateerde aspecten rondom christenvervolging

dinsdag 11 april 2023

…Buitenlandse Zaken over sekse- en familie-gerelateerde aspecten rondom christenvervolging (ingezonden 15 maart 2023). Antwoord van Minister Hoekstra (Buitenlandse … juist jongens en mannen bijzonder getroffen worden door vormen van christenvervolging †sub-Sahara Afrika, en met name Nigeria, de meest dodelijke regio…


Sekse- en familie-gerelateerde aspecten rondom christenvervolging

woensdag 15 maart 2023

…Buitenlandse Zaken over sekse- en familie-gerelateerde aspecten rondom christenvervolging (ingezonden 15 maart 2023). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Peters, Pouw-Verweij, Ceder en Van der Staaij over de Ranglijst Christenvervolging 2023

woensdag 22 februari 2023

…"…


Antwoord op vragen van de leden Peters, Pouw-Verweij, Ceder en Van der Staaij over de Ranglijst Christenvervolging 2023

woensdag 22 februari 2023

…(JA21), Ceder (Christenunie) en Van der Staaij (SGP) over de Ranglijst Christenvervolging 2023. Deze vragen werden ingezonden op 19 januari 2023 met kenmerk … Staaij (SGP) over de Ranglijst Christenvervolging 2023. Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de Ranglijst Christenvervolging 2023? Antwoord Ja, ik heb deze…


De Ranglijst Christenvervolging 2023

donderdag 19 januari 2023

…over de Ranglijst Christenvervolging 2023 (ingezonden 19 januari 2023). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de Ranglijst Christenvervolging 2023?1 Vraag 2 Herkent … gevolg van diverse coups 1Open Doors, «Ranglijst Christenvervolging», https://www.opendoors.nl/christenvervolging/ ranglijst/ kv-tk-2023Z00576TMs-Gravenhage…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 13 september 2022

…dwingend mandaat (griffienummer 171847); een, van L.K., inzake extreme christenvervolging in Nigeria (griffienummer 171861). Deze geschriften worden van belang…


‘Digitale vervolging’ door in elk geval China en Rusland, en over de arrestatie van een 90-jarige priester door de Chinese autoriteiten

dinsdag 7 juni 2022

…freedom of religion or belief; Open Doors (2022), materialen Ranglijst Christenvervolging 2021 en 2022: trend digitale vervolging; zie ook landendossier China…


Antwoord op vragen van de leden Ceder, Van der Staaij, Peters, Eppink en Omtzigt over de Ranglijst Christenvervolging 2022 van Open Doors

maandag 14 februari 2022

…(ontvangen 14 februari 2022) Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van de Ranglijst Christenvervolging 2022? Antwoord Ja. Vraag 2 Hoe beoordeelt u de bevinding van Open … van minderheden in Afghanistan – dat op nummer 1 van de Ranglijst Christenvervolging staat? Antwoord Nederland vraagt, samen met gelijkgezinde landen,…


De Ranglijst Christenvervolging 2022 van Open Doors

donderdag 20 januari 2022

…Ranglijst Christenvervolging 2022 van Open Doors (ingezonden 20 januari 2022). Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van de Ranglijst Christenvervolging 2022? Vraag … Nigeriaanse overheid? Vraag 11 Uit de reactie op de vragen rond de Ranglijst Christenvervolging van 2021 betreffende een internationaal onderzoek bleek dat de aanklager…


Antwoord op vragen van de leden Van der Lee, Nijboer, Azarkan, Van der Plas, Van Raan, Omtzigt, Stoffer, Van Haga, Tony van Dijck, Den Haan en Dassen over het coalitieakkoord

vrijdag 14 januari 2022

…conditionaliteit. Vraag 21 Omvat de inzet voor geloofsvrijheid, waaronder christenvervolging, ook de (blijvende) aanstelling van een speciaal gezant voor godsdienstvrijheid…


Antwoord op vragen van de leden Van der Lee, Nijboer, Azarkan, Van der Plas, Van Raan, Omtzigt, Stoffer, Van Haga, Tony van Dijck, Den Haan en Dassen over het coalitieakkoord

vrijdag 14 januari 2022

…conditionaliteit. Vraag 21 Omvat de inzet voor geloofsvrijheid, waaronder christenvervolging, ook de (blijvende) aanstelling van een speciaal gezant voor godsdienstvrijheid…


Het coalitieakkoord

donderdag 23 december 2021

…2021Œ2022, Vragen2 Vraag 21 Omvat de inzet voor geloofsvrijheid, waaronder christenvervolging, ook de (blijvende) aanstelling van een speciaal gezant voor godsdienstvrijheid…


Coalitieakkoord 2021 – 2025, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

woensdag 15 december 2021

…(zoals misd rijven tegen de menselijkheid), geloofsvrijheid (waaronder christenvervolging), LHBTIQ+ en persvrijheid. De bestaande gezanten voor specifieke thema…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten