Documenten feed

Feed

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…Stemmingen 10. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen 31 209, nr. 251 (aangehouden) -de motie-Gabriëls c.s. over module … motie-Kostić over de aanbeveling uitvoeren dat natuurinclusief inrichten, bouwen en renoveren moet bijdragen aan de minimumvereisten voor een gebiedsspecifieke…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

De Nieuw Europees Bauhaus-prijzen 2024 tonen duurzame, inclusieve en mooie projecten in heel Europa

vrijdag 12 april 2024

…campustransformatie (Luxemburg ), winnaar in de categorie „Vorm van een circulair industrieel ecosysteem en ondersteuning van het levenscyclusdenken”, voor … beperken. Re-Sourcing Commons (Oostenrijk), in de categorie „Vorm van een circulair industrieel ecosysteem en ondersteuning van het levenscyclusdenken”, voor…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst procedurevergadering IenW 10 april 2024

woensdag 10 april 2024

…hiervoor aanmelden en of er specifieke thema's zijn binnen het onderwerp circulair economie waar in elk geval aandacht aan zou moeten worden besteed. Noot: … gebouwen (mpg) - 28325-268 Besluit: Reeds betrokken bij het commissiedebat Circulair bouwen op woensdag 3 april 2024. Volgcommissie(s): BiZa 35. Agendapunt: Reactie…


Conceptverslag Circulair bouwen

woensdag 10 april 2024

…Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over Circulair bouwen. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur … Waterstaat d.d. 3 juli 2023 inzake routekaart en convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (31209, nr. 244); - de brief van de staatssecretaris van Infrastructuur…


Sprekerslijst

woensdag 10 april 2024

…Socialistische Partij SPREKERSLIJST Woensdag 10 april 2024 Tweeminutendebat Circulair bouwen (CD 3/4) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. G.J.W. Gabriëls GroenLinks-PvdA…


Tweeminutendebat Circulair bouwen (CD 3/4) (ongecorrigeerd)

woensdag 10 april 2024

…Circulair bouwen Aan de orde is het tweeminutendebat Circulair bouwen (CD d.d. 03/04). De voorzitter: Inmiddels is de minister van Binnenlandse Zaken … Fijn dat u bij ons bent. Aan de orde is thans het tweeminutendebat Circulair bouwen. Wij hebben vijf mensen die het woord tot ons gaan richten. De eerste…


Tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid (CD 28/3) (ongecorrigeerd)

woensdag 10 april 2024

…waarin hij eigenlijk zegt: laten we dan spoorlijnen in het buitenland gaan bouwen. Heb ik dat goed, of kan meneer Van Dijk de Nederlander gewoon geruststellen … over de moties. Ik schors vijf minuten voor het volgende debat over circulair bouwen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…waarin hij eigenlijk zegt: laten we dan spoorlijnen in het buitenland gaan bouwen. Heb ik dat goed, of kan meneer Van Dijk de Nederlander gewoon geruststellen … het volgende debat over circulair bouwen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Circulair bouwen Circulair bouwen Aan de orde is het tweeminutendebat…


Agenda procedurevergadering IenW 10 april 2024

maandag 8 april 2024

…melden zich hiervoor aan? Zijn er specifieke thema's binnen het onderwerp circulair economie waar in elk geval aandacht aan zou moeten worden besteed? Noot: … (mpg) - 28325-268 Voorstel: Reeds betrokken bij het commissiedebat Circulair bouwen op woensdag 3 april 2024. Volgcommissie(s): BiZa 35. Agendapunt: Reactie…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 15

vrijdag 5 april 2024

…maximum spreektijden van 2 minuten per fractie 22. Tweeminutendebat Circulair bouwen (CD 3/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie23. Tweeminutendebat…


Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd)

donderdag 4 april 2024

…eerste spreker het lid Van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract; • Circulair bouwen (CD d.d. 03/04), met als eerste spreker het lid Gabriëls van GroenLinks-PvdA;…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…als eerste spreker het lid Van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract; Circulair bouwen (CD d.d. 03/04), met als eerste spreker het lid Gabriëls van GroenLinks-PvdA; … Arbeid juist dat die balans terug moet komen door een strakker systeem op te bouwen. Nogmaals, ik vind het heel raar dat we het in een gezondheidsdebat wederom…


Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn

woensdag 3 april 2024

…hebben opgevat dan alleen maar het bouwen van voldoende kwalitatief hoogwaardige woningen. Het gaat ook om het bouwen van voldoende betaalbare woningen … houden van woningen. Het betaalbaar houden van woningen gaat over voldoende bouwen, wat we nu niet doen, over het binnen de perken houden van de leenruimte…


Circulair bouwen

woensdag 3 april 2024

…We gaan beginnen met dit commissiedebat circulair bouwen. Een hartelijk welkom aan de mensen op de publieke tribune die hier zijn en die de debat op afstand … ongevallen vermindert in plaats van allerlei circulair geneuzel. Tot slot, er is een grote opgave wat betreft het bouwen van woningen. Tot 2030 moeten 1 miljoen…


Tweede Kamer, 60e vergadering

woensdag 3 april 2024

…kunnen we gebruikmaken van talenten om te zorgen dat we samen die gemeenschap bouwen? Dat is door talenten te herkennen en te erkennen en door de krachten te … alsof we helemaal bij nul beginnen. Een aantal dingen in die werkagenda bouwen voort op dingen die al gebeuren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het ministerie…


Monitor Sportbeleid 2023

dinsdag 2 april 2024

…zich heeft gemeld als speler op het terrein van sportaccommodaties. Het bouwen, beheren en exploiteren van sportaccommodaties is en blijft in Nederland … voor de sport . De routekaart focust op vier punten: CO 2 - reductie, circulair gebruik van materialen, uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen en een…


Stand van zaken met betrekking tot de milieuprestatie gebouwen (mpg)

dinsdag 2 april 2024

…de milieuprestatie gebouwen (mpg) voorafgaand aan het Commissiedebat circulair bouwen d.d. 3 april 2024. In voorliggende brief geef ik de stand van zaken … Infrastructuur en Waterstaat vanwege haar verantwoordelijkheid voor circulair bouwen binnen de grond-, weg- en waterbouw en de inhoudelijke raakvlakken…


Beslisnota bij Kamerbrief Stand van zaken met betrekking tot de milieuprestatie gebouwen (mpg)

dinsdag 2 april 2024

…milieuprestatie gebouwen (mpg), voorafgaand aan het commissiedebat Circulair bouwen d.d. 3 april 2024. Geadviseerd besluit U wordt geadviseerd de bijgevoegde … commissiedebat Circulair bouwen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. -In dit debat staat uw Kamerbrief over normering circulair bouwen van 4…


Conceptverslag Woningbouwopgave en koopsector (wordt voortgezet op 4 april 2024)

vrijdag 29 maart 2024

…oktober 2023 inzake ladder voor duurzame verstedelijking en buitenstedelijk bouwen en EIB-rapport over "een straatje erbij" (32847, nr. 1105); • de brief van … we willen dat de pensioenfondsen en andere investeerders optimaal kunnen bouwen. Voorzitter. Allereerst dus: meer woningen en snel. 400.000 huishoudens…


Brief RCGOG 'Reflectie op plan van aanpak sociale veiligheid NPO'

woensdag 27 maart 2024

…nodig en de wil om te veranderen. Bovendien is het een voortdurend en circulair proces, dat begint en eindigt met de omgangscultuur. Risicoanalyse en plan … is. Dit startpunt kan leiden tot een positieve drive en motivatie om te bouwen aan een echt sociaal veilige werkomgeving. De analyse van de drie pilaren…


Besluitenlijst procedurevergadering IenW 27 maart 2024

woensdag 27 maart 2024

…bereikbaarheid* (3u, 4m) wo 03-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen wo 03-04-2024 14.30 - 15.30 Technische briefing Verduurzaming luchtvaart…


Tweede Kamer, 57e vergadering

woensdag 27 maart 2024

…overwegende dat er potentieel veel klimaatwinst te behalen valt bij het circulair inrichten van de Nederlandse landbouw; verzoekt de regering een onderzoek … nationale veiligheid bedreigt, zo groot is dat je daar geen coalitie op kunt bouwen. Dus ik wacht tot een ander moment, voorzitter, om de collega's van de PVV-fractie…


conceptverslag Duurzaamheid en digitalisering

dinsdag 26 maart 2024

…om grondstoffen- en energieverbruik te beperken, maar ook om producten circulair te kunnen ontwerpen. Het Smart Industry-programma is volgens mij inmiddels … voor Nederland, duurzaamheidseisen en landschapsinpassing. We moeten verder bouwen aan heldere randvoorwaarden voor nieuwe datacenters in Nederland. Ten eerste…


Agenda procedurevergadering IenW 27 maart 2024

maandag 25 maart 2024

…bereikbaarheid* (3u, 4m) wo 03-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen wo 03-04-2024 14.30 - 15.30 Technische briefing Verduurzaming luchtvaart…


Woningbouwopgave en koopsector

donderdag 21 maart 2024

…En drie, dat pensioenfondsen en andere investeerders ook optimaal kunnen bouwen. Voorzitter, allereerst, meer woningen dus en snel. 400.000 huishoudens … Mijn fractie vindt dan ook dat corporaties die dus anticyclies kunnen bouwen, beter gefaciliteerd moeten worden. Fiscale regelingen die voor commerciële…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten