Documenten feed

Feed

Tweede Kamer, 92e vergadering

donderdag 4 juli 2024

…gaan we continu dit soort veenbrandjes meemaken. Misschien smult de parlementaire pers hiervan of smullen de mensen ervan die als politieke junkie houden … stabiel, degelijk beleid. Grote verschillen op inhoud horen bij een parlementaire democratie. Een beschamend circus niet. Dank u wel. De voorzitter…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Procedures en brieven SZW

dinsdag 2 juli 2024

…september. Gaan we naar agenda punt 12, kabinetsreactie op het rapport parlementaire enquête commissie fraude, beleid en dienstverlening blind van mensenrecht…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 26 juni 2024

…lidmaatschap van de parlementaire enquêtecommissie en de nieuwe rol. Maar volgens mij is het niet de bedoeling dat wij vanuit de parlementaire enquêtecommissie … snap dat spanningsveld. Het is niet mijn bedoeling dat dat iets met de enquête zelf te maken heeft. Maar zij was tijdens de coronaperiode ook gewoon werkzaam…


Toelichting Staatscommissie rechtsstaat op adviesrapport

woensdag 26 juni 2024

…waren al bekend, zijn al onderzocht door eerdere Kamercommissies, door parlementaire enquêtecommissies, door de Ombudsman, door andere instituten, de WRR … verantwoordelijk voor het rapport Blind voor Mens en Recht van de Parlementaire Enquête Commissie Vrouwen, Beleid en Dienstverlening, die met een hele andere…


Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen; Brief van de staatssecretaris van EZK over de Staat van Groningen 2024

woensdag 26 juni 2024

…1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 35 561 Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN … namens het kabinet uw Kamer een reactie gestuurd op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Het enquêterapport liet…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid

maandag 24 juni 2024

…aan de heer Struyken. In de afgelopen jaren hebben we verschillende parlementaire enquêtes en schandalen een schokkend beeld geschetst over de manier … manier waarop groepen in onze samenleving zijn behandeld. De parlementaire enquête naar het toeslagenschandaal onthulde hoe duizenden ouders onterecht werden…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Financiën

vrijdag 21 juni 2024

…een al afgezwakte motie die vroeg om de analyses en conclusies van de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid te omarmen. De PVV ontkende dat dat fraudebeleid … voorkomen van nieuwe schandalen. Staat u achter de aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Commissie Vrouwenbeleid En herkent u dat er sprake was van racisme…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

donderdag 20 juni 2024

…wat nieuw is, niet alleen voor mij, maar ook voor de hele Nederlandse parlementaire democratie. Namelijk de eerste hoorzitting doen in de Kamer met aankomende … de beoogd staatssecretaris voor Groningen, de heer Van Maren. De parlementaire enquête Groningers boven gas hebben een aantal stevige aanbevelingen gedaan…


Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

maandag 17 juni 2024

…bepaalt welke meningen niet deugen. Terwijl Kamerleden genieten van parlementaire onschendbaarheid, die in de grond net is vastgelegd. En ja, in het reglement … scherp blijven volgen, dat doen we nu, maar ook straks, om met alle parlementaire middelen die wij tot onze beschikking hebben te strijden tegen het gedachtegevoed…


Wet uitvoering maatregelen parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

maandag 17 juni 2024

…1 Intern gebruik Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen en de Mijnbouwwet in verband met de uitvoering van diverse maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport van de p arlementaire enquête commissie aardgaswinning Groningen [werktitel] [versie internetconsultatie ] VOORSTEL VAN WET Wij Willem…


Materieel/Personeel

donderdag 13 juni 2024

…mogelijk naar 4000 mensen per jaar uit te breiden. En om een verplichte enquête in het dienstpleegbrief mogelijk in te voeren in 2025. We zien echter dat … Paternotte. We hebben trouwens ook een goed werkbezoek gebracht aan het parlementaire assemblee in Bulgarije in de NAVO. Dus nog mijn dank voor het kameradschap…


Tweede Kamer, 84e vergadering

donderdag 13 juni 2024

…jarenlang debatten gevoerd. Er is een parlementaire ondervragingscommissie aan het werk geweest. Er is een parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening … elkaar vast kunnen houden. Voorzitter. 83% van de ouders heeft in een enquête aangegeven dat ze tevreden zijn. En natuurlijk is mijn vraag als bestuurder…


Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen; Brief van de staatssecretaris van EZK over samenwerken in Groningen

donderdag 6 juni 2024

…1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 35 561 Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen D BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN … Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 1 debat over het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen op 7 juni 2023.…


Tweede Kamer, 79e vergadering

donderdag 30 mei 2024

…serieus naar te kijken, want we hebben niet voor niets met elkaar een parlementaire enquête gehad over dat problematische gedrag en die buitenlandse beïnvloeding … verwijzing naar het dienjaar. Dat is eigenlijk ter voorbereiding op de enquête naar het voorbeeld van het Scandinavische model waar we straks mee gaan…


Tweede Kamer, 79e vergadering

donderdag 30 mei 2024

…serieus naar te kijken, want we hebben niet voor niets met elkaar een parlementaire enquête gehad over dat problematische gedrag en die buitenlandse beïnvloeding … verwijzing naar het dienjaar. Dat is eigenlijk ter voorbereiding op de enquête naar het voorbeeld van het Scandinavische model waar we straks mee gaan…


Risicoprofilering in het handhavingsbeleid

donderdag 23 mei 2024

…te pakken. Voor uw medewetgever, de Senaat, was dat reden voor dit parlementaire onderzoek. Aandacht voor het individu betekent, ga er niet klakkeloos … En bij een rond de tafel gesprek ter voorbereiding op de eerste parlementaire enquête in februari 2022 riepen wij vanuit Control Alt Delete op om tijdens…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…voorzitter : Ik stel voor de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening te beëindigen en de leden van de parlementaire enquêtecommissie decharge … parlementair middel is. Het is mooi dat de heer Mohandis dat uit de parlementaire gereedschapskist haalt. Het kan ook net iets sneller, denk ik. Ik gun…


Fossiele subsidies

donderdag 16 mei 2024

…faillissement door buitenlandse concurrentie onafwendbaar was. De tweede parlementaire enquête die volgde was duidelijk. Sluiting was onvermijdelijk en de politiek…


Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…aangenomen. Stemming brief Gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium … Presidium over een gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona (36142, nr. 5) . De voorzitter : De heer Dassen. De heer Dassen…


Stemming brief Gewijzigd onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over corona

donderdag 25 april 2024

……


Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

donderdag 25 april 2024

…gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden. Is … als hamerstuk toegevoegd. Dat is de wet aanpassing geschillen regeling enquête procedure. En dan moet er eentje geprioriteerd worden. Nee, en de andere…


Tweede Kamer, 70e vergadering

donderdag 25 april 2024

…enkele ogenblikken geschorst. Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en … Aan de orde is de voortzetting van het debat over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening . Termijn antwoord (Zie…


Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening; Motie; Motie van het lid Stultiens c.s. over het door de Kamer onderschrijven van de analyse, conclusies en aanbevelingen uit het rapport

donderdag 25 april 2024

…WEEDE K AMER DER S TATEN- G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 35 867 Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Nr. 9 MOTIE VAN HET LID STULTIENS…


Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening; Motie; Motie van het lid Kamminga c.s. over het instellen van een werkgroep om een integraal beeld te krijgen van de opvolging en samenhang van de aanbevelingen die in verschillende rapporten zijn gedaan om de werkwijze van de Kamer te versterken

donderdag 25 april 2024

…WEEDE K AMER DER S TATEN- G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 35 867 Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KAMMINGA … beraadslaging, constaterende dat het rapport Blind voor mens en recht van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening diverse aanbevelingen…


Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening; Motie; Motie van het lid Van Baarle over uitspreken dat de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening dat het recht op gelijke behandeling is geschonden, wordt onderschreven

donderdag 25 april 2024

…WEEDE K AMER DER S TATEN- G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 35 867 Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN … Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening wordt geconcludeerd…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten