Documenten feed

Feed

Vertegenwoordigingen Teheran en Erbil blijven gesloten voor publiek

zondag 14 april 2024

De Nederlandse ambassade in Teheran en het consulaat in Erbil blijven uit voorzorg tot nader order gesloten voor publiek. Het ministerie van Buitenlandse … Buitenlandse Zaken heeft dit besloten in verband met de spanningen tussen Iran en Israël. Mensen die een afspraak hadden, zijn of worden spoedig geïnformeerd dat…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Vertegenwoordigingen in Teheran en Erbil zondag gesloten voor publiek

zaterdag 13 april 2024

De Nederlandse ambassade in Teheran en het consulaat in Erbil blijven aanstaande zondag uit voorzorg gesloten voor publiek. Het ministerie van Buitenlandse … dit besloten in verband met de oplopende spanningen tussen Iran en Israël. In de loop van zondag besluit het ministerie of de betreffende consulaire balies…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

36496 Nader verslag inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

vrijdag 12 april 2024

… 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten … met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 12 april 2024 De vaste…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 12 april 2024

…Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024.1 De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke…


Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…22 april as. vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats in Luxemburg. Op de agenda staan de Russische agressie tegen Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten … en de situatie in Soedan. Aansluitend vindt het High-Level Forum on Regional Security and Cooperation met de EU, de Gulf Cooperation Council en de Golfstaten…


Beslisnota bij Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…" " "…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 12 april 2024

…bied ik u, mede namens de minister-president, de geannoteerde agenda aan voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024. De minister van Buitenlandse…


Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…Raad (ER) plaats in Brussel. De ER zal spreken over concurrentievermogen en industrie, de toekomst van de interne markt en de EU-Turkije relatie. Mogelijk … onderwerpen aan de orde. De minister-president is voornemens deel te nemen aan deze buitengewone ER. Concurrentievermogen en Industrie De ER zal van gedachten…


Beslisnota bij Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024

vrijdag 12 april 2024

……


Overzicht uitbetalingen RRF eerste kwartaal 2024

vrijdag 12 april 2024

…Geachte voorzitter, De implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) geeft aanleiding tot verzoeken … verzoeken tot uitbetaling van middelen uit de RRF. In een brief van 17 september 2021 heeft het kabinet aangegeven dat uw Kamer periodiek, namelijk eens per…


Actuele stand van de subsidies en leningen uit de RRF

vrijdag 12 april 2024

…Bijlage 2: actuele stand van de subsidies en leningen uit de RRF Tabel 1: overzicht subsidies aan lidstaten uit de RRF (in miljoenen euro)1 Committeringen … voorfinanciering BE 4807 282 102 872 BG 5690 1369 CZ 8357 682 702 2692 DK 1560 131 543 DE 28026 6246 EE 947 83 383 IE 915 0 EL 18200 769 159 7592 ES 79820 2586 1043…


Overzicht beoordeelde betaalverzoeken RRF eerste kwartaal 2024

vrijdag 12 april 2024

…ore/api/integration/ers/379956/095316/1/attachment Uitvoeringsbesluit van de Commissie https://commission.europa.eu/document/download/b07ec3fc-74db-4e … ore/api/integration/ers/385416/096006/1/attachment Uitvoeringsbesluit van de Commissie https://commission.europa.eu/document/download/99a63d58-f1fc-41…


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…Vastgesteld........ Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen … te leggen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over onder meer de Geannoteerde agenda met de inzet voor de Wereldbank Voorjaarsvergadering…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 12 april 2024

…verwijzing naar de schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer d.d. 3 april 2024 met als kenmerk 36180-91/2024D12895 naar aanleiding van de geannoteerde agenda … agenda voor de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2024, gaan uw Kamer, mede namens de minister van Financiën, hierbij de antwoorden toe van de zijde van het…


Beslisnota bij Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…" " "…


Gewijzigd amendement van het lid Flach 36378-25 ter vervanging van nr. 12 over een voorhangbepaling voor artikel 3.36

vrijdag 12 april 2024

…Flach ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 12 Ontvangen 12 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 6.4 wordt na … lid, en”. Toelichting De mate waarin elektriciteitsnetten verzwaard worden is een bepalende factor voor de energietransitie en de aansluiting van bedrijven…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Dobbe over het bericht dat er bij een Nederlandse wapeninzet in Afghanistan in 2007 mogelijk zes burgerslachtoffers zijn gevallen

vrijdag 12 april 2024

…> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 12 april … april 2024 Betreft Uitstel beantwoording van de vragen van het lid Dobbe (SP) over het bericht dat er bij een Nederlandse wapeninzet in Afghanistan in 2007…


Voorlopig politiek akkoord op Europese IMVO-wetgeving

vrijdag 12 april 2024

…Op 14 december jl. hebben de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorlopig politiek akkoord bereikt in de triloog over een Europese … Europese richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze richtlijn verplicht grote bedrijven gepaste…


Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Bamenga over EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains

vrijdag 12 april 2024

…Hierbij bied ik, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de Leden Boswijk (CDA) en Bamenga … met kenmerk 2024Z02852. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Geoffrey van Leeuwen Antwoorden van de minister voor Buitenlandse…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Bamenga over EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains

vrijdag 12 april 2024

……


Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

vrijdag 12 april 2024

… Geachte voorzitter, Van 4 tot en met 14 december 2023 vond in New York de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome (Assembly … Internationaal Strafhof (ISH) plaats. Over de Nederlandse inzet tijdens deze Vergadering werd uw Kamer geïnformeerd middels de Kamerbrief van 7 december 2023.1…


Amendement Flach 36378-24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening

vrijdag 12 april 2024

…2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 6.8 komt te luiden: Artikel 6.8 decentrale overheden 1. Provinciale staten en de gemeenteraad … van elektriciteit of gas aan regels te binden, voor zover het gaat om: a. de tarieven die in rekening kunnen worden gebracht voor het produceren, transporteren…


Beslisnota bij Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

vrijdag 12 april 2024

……


Inbreng verslag schriftelijkoverleg over Stand van zaken nieuwe verdeling provinciefonds (Kamerstuk 36410-C-5)

vrijdag 12 april 2024

…Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor … hebben de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief…


Agenda van de vergadering van 15 en 16 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…00 uur 1. Behandeling 36 488 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging … minimumloon 2024) 36 441 Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld …


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten