Documenten feed

Feed

Sprekerslijst

dinsdag 28 mei 2024

…_____________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie … JA21 SP = Socialistische Partij SPREKERSLIJST Dinsdag 28 mei 2024 Debat over de toekomst van Tata Steel Naam: Fractie: Spreektijd: 1. I. Kostic PvdD 4 min…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 30 mei 2024

maandag 27 mei 2024

…Verzoeken voor de regeling van werkzaamheden Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering … aangemeld bij de griffier. Zaak: Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 23 mei 2024 Voorstel van de leden Sneller…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 27 mei 2024

maandag 27 mei 2024

…(oudere lijsten zijn hier te vinden) De Europese Commissie heeft in de periode tussen 25 april en 23 mei 2024 de volgende voorstellen voor Europese wetgeving … wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende documenten aan de Tweede Kamer gestuurd: I. Nieuw voorgestelde EU-wetgeving (Verordeningen, richtlijnen en…


8e Herziene convocatie commissiedebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing op 4 juni 2024

maandag 27 mei 2024

…Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing van 1 februari 2023, over o.a. de blusinstructie en de uitgevoerde onderzoeken … onderzoeken in relatie tot de Richtlijn Veilig optreden bij vuurwerk Zaak: Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius Œ 1 maart 2023…


Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd)

maandag 27 mei 2024

…informele NAVO-ministeriële van 30 en 31 mei 2024 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft op 23 mei 2024 … Buitenlandse Zaken, over: • de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2024 inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van…


Antwoord op vragen van het lid Faber-Van de Klashorst over onvoldoende toezicht door reclassering op personen die als opgelegde maatregel een enkelband dragen

maandag 27 mei 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 mei 2024 … als opgelegde maatregel een enkelband dragen Hierbij zend ik u de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) over onvoldoende…


Uitvoering maatregelen uit plan van aanpak hoogbegaafdheid en verkenning

maandag 27 mei 2024

… 46143851 Alle leerlingen verdienen het om gezien en erkend te worden in wat ze nodig hebben. Het is aan scholen en leraren om deze onderwijs- en ond … ondersteuningsbehoeftes te herkennen en hen een passende onderwijsplek te bieden. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde leerlingen, maar helaas is deze ondersteuning…


Herziene convocatie rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte op 25 juni 2024; datum gewijzigd

maandag 27 mei 2024

…bevolkingsdynamiek - Peter Boelhouwer, Hoogleraar Housing Systems - Friso de Zeeuw, Emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Blok II: Praktijk en dilemmaTMs … Teerds, Senior docent geschiedenis en theorie van de stedenbouw - Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Agendapunt: Ontvangen position…


Publicatie n.a.v. Woo-verzoek over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen van OCW

maandag 27 mei 2024

…reactie op een Woo-verzoek informatie openbaar maken die betrekking heeft op de gevolgen van de verkiezingsuitslag van november 2023 voor de beleidsterreinen … beleidsterreinen van OCW. Gezien de aandacht van uw Kamer voor de verkiezingsbijeenkomst die o.a. door OCW is georganiseerd hecht ik eraan uw Kamer op dit Woo-besluit…


Herziene convocatie rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie op 13 juni 2024; datum gewijzigd

maandag 27 mei 2024

…stand van zaken (15.00-15.55 uur) - Helga de Valk, Lid Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - Tamar de Waal, Universitair hoofddocent UvA - Ruud … Humboldt Universiteit Blok II: Praktijk en dilemmaTMs (16.00-16.55 uur) - Onno de Zwart, Directeur Verwey-Jonker Instituut - Petra Ginjaar, Divosa - Marjet…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Meetelen en Faber-van de Klashorst over de rellen en racistische leuzen gericht naar kermisexploitanten in Emmeloord

maandag 27 mei 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 mei 2024 … Uitstelbericht Kamervragen over de rellen en racistische leuzen gericht naar kermisexploitanten in Emmeloord Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Economische…


Motie van het lid Van der Lee

maandag 27 mei 2024

……


Motie van het lid El Abassi

maandag 27 mei 2024

……


Motie van het lid El Abassi

maandag 27 mei 2024

……


Motie van het lid El Abassi

maandag 27 mei 2024

……


V-100 Aanbiedingen vragen aan de Kamer

maandag 27 mei 2024

…die vandaag naar Den Haag zijn gekomen, een zaal vol met mensen uit de praktijk. Dat is heerlijk. Handen uit de mouwen. Tijd is geld, dus ik verwacht … ideeën. Een speciaal woord van welkom aan mevrouw Josiasse, die wij kennen als lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Ook welkom aan de mensen…


Motie van het lid Bamenga

maandag 27 mei 2024

……


Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme - de volgende stap (36272)

maandag 27 mei 2024

…met de behouding van het initiatief nota van collega's Elian en Bikker over antisemitisme. Belangrijk onderwerp, helaas ook een actueel onderwerp, zeg … allereerst het woord geven aan mijn collega Ceder van de ChristenUnie. En u heeft drie minuten spreektijd. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het bizarre…


Motie van het lid Becker

maandag 27 mei 2024

……


Uitstel beantwoording vragen van het lid Faber-van de Klashorst over heenzenden jeugdige criminelen na mishandelen conducteur

maandag 27 mei 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 27 mei 2024 … conducteur Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Faber-van de Klashorst (PVV), van uw Kamer aan de minister van Justitie en Veiligheid…


Motie van de leden Becker en Ceder

maandag 27 mei 2024

……


Antwoord op vragen van de leden Bikker en Grinwis over het bericht 'Mila woont met haar pasgeboren baby in een auto in Noord, urgentieverklaring afgewezen'

maandag 27 mei 2024

…Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden aan op de vragen van de leden Bikker en Grinwis (beiden … (beiden ChristenUnie) over het bericht 'Mila woont met haar pasgeboren baby in een auto in Noord, urgentieverklaring afgewezen', ingezonden op 19 maart 2024…


Motie van het lid Diederik van Dijk

maandag 27 mei 2024

……


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Bikker en Grinwis over het bericht 'Mila woont met haar pasgeboren baby in een auto in Noord, urgentieverklaring afgewezen'

maandag 27 mei 2024

…1 Pagina 1 van 2 Aanleiding De leden Bikker en Grinwis (beiden ChristenUnie) hebben op 19 maart 2024 vragen gesteld over het bericht 'Mila woont met haar … in een auto in Noord, urgentieverklaring afgewezen'. Op 16 april is een uitstelbericht verstuurd. De beantwoording wordt parallel aangeboden aan de staatssecretaris…


Motie van het lid Diederik van Dijk c.s.

maandag 27 mei 2024

……


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten