Documenten feed

Feed

Aanbiedingsbrief

vrijdag 19 juli 2024

…voorzitter, Graag bied ik de beantwoording aan van het schriftelijk overleg betreffende de Raad Buitenlandse Zaken op 16 juli 2024. De minister van Buitenlandse…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

vrijdag 19 juli 2024

…VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld, .. xxxx 2024 Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken hebben de onderstaande fracties de behoefte … aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2024 (Kamerstuk 21501-02, nr. 2918) en het Verslag…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Verslag Raad Buitenlandse Zaken 24 juni 2024 (Kamerstuk 21501-02-2917)

vrijdag 19 juli 2024

…" " " "…


Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Kahraman over Hongaarse voorzitterschap Europese Raad

vrijdag 19 juli 2024

…Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Omtzigt (NSC) en Kahraman (NSC) over Hongaarse … kenmerk 2024Z12057. De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Omtzigt (NSC)…


Antwoord op vragen van het lid Van Campen over het artikel Brussel boycot EU-vergaderingen Hongarije

vrijdag 19 juli 2024

…voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Campen (VVD) over KV Van Campen over het artikel Brussel boycot … kenmerk 2024Z12039. De minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Campen (VVD)…


Computerstoring Crowdstrike

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20011 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … ik uw Kamer over de computerstoringen die in Nederland en wereldwijd hebben plaatsgevonden als gevolg van een softwareupdate van het programma Falcon Sensor…


Beslisnota bij Kamerbrief Computerstoring Crowdstrike

vrijdag 19 juli 2024

…Aanleiding Vanaf de ochtend van 19 juli 2024 (omstreeks 0800u) melden organisaties wereldwijd dat Windows -computers crashen als gevolg van een update van … beveiligingssoftware van het cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike. In sommige gevallen heeft dit gevolgen voor de dienstverlening van deze organisaties. De huidige inschatting…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van Justitie en Veiligheid

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … gedrag op het ministerie van Justitie en Veiligheid Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de minister…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Brekelmans over het landenbeleid Ethiopië

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Kamervragen over het landenbeleid Ethiopië Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Brekelmans (VVD), van uw Kamer aan de minister van…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Koekkoek en Teunissen over het gebruik van dwangmiddelen bij begeleide terugkeer

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Uitstelbericht Kamervragen over het gebruik van dwangmiddelen bij begeleide terugkeer Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Koekkoek (Volt)…


Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

vrijdag 19 juli 2024

…> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 19 juli … ik uw Kamer laten weten dat Defensie en de Centrales van overheidspersoneel tijdelijk een nieuwe werkwijze voor de omgang met persoonsgegevens bij reorganisaties…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Koekkoek over het NOS artikel 'Vluchtelingen moeten vijf weken weg vanwege studentenfeest, mogen daarna weer terug'

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Kamervragen over het NOS artikel 'Vluchtelingen moeten vijf weken weg vanwege studentenfeest, mogen daarna weer terug' Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Patijn over het inburgeringsexamen in het buitenland

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Uitstelbericht Kamervragen over het inburgeringsexamen in het buitenland Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Patijn (GroenLinks-PvdA)…


Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Krul (CDA) over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’…


Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Eén op twintig ouderen wordt mishandeld: We zien het topje van de ijsberg’

vrijdag 19 juli 2024

……


Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

vrijdag 19 juli 2024

…Hierbij zend ik u het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 5 juli 2024. Dit verslag wordt ook gepubliceerd op de eigen website … website van het Financieel Stabiliteitscomité. In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van DNB, de AFM en het ministerie van Financiën…


Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

vrijdag 19 juli 2024

…Stabiliteitscomité 5 juli 2024 In het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank … Bank (DNB) en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van financiële stabiliteit in Nederland. Het Centraal Planbureau (CPB) neemt…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Boon en Deen over een protest op 19 juni 2024 buiten de Tweede Kamer

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over een protest op 19 juni 2024 buiten de Tweede Kamer Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over de betrokkenheid van de regering bij het strafproces tegen een Kamerlid en openbaarmaking van alle daarop betrekking hebbende documenten

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … 2024 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de betrokkenheid van de regering bij het strafproces tegen een Kamerlid en openbaarmaking van alle daarop betrekking…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over politiek gemotiveerd geweld

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … gemotiveerd geweld Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Houwelingen (FVD), van uw Kamer aan de minister van Justitie en Veiligheid…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Krul over het bericht ‘Als model gelokt, voor de camera misbruikt’

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Kamervragen over het bericht ‘Als model gelokt, voor de camera misbruikt’ Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Krul (CDA), van…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het tekort aan sociaal advocaten

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Kamervragen over het tekort aan sociaal advocaten Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de staatssecretaris…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over de bescherming van dieren tegen stalbranden

vrijdag 19 juli 2024

…Voorzitter, De vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de bescherming van dieren tegen stalbranden van 8 juli jl. (kenmerk 2024Z11891) kunnen niet binnen de gebruikelijke … termijn worden beantwoord in verband met het zomerreces. Ik zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de vragen doen toekomen. Hoogachtend, Femke…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Bruyning over pleegzorg

vrijdag 19 juli 2024

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 19 juli 2024 … Hierbij deel ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede dat de schriftelijke vragen van het lid Bruyning (Nieuw Sociaal…


Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen

vrijdag 19 juli 2024

…brief informeer ik de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de voorbereidingen voor de nationale bestrijding van de rundveeziekten Infectieuze … Tevens informeer ik de Kamer over het visiedocument van de veterinaire beroepsgroep en over een onderzoek naar de risico's van de consumptie van bushmeat…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten