Documenten feed

Feed

Stand van uitvoering sociale zekerheid juni 2024

dinsdag 4 juni 2024

…Hierbij speelt dienstverlening met oog voor de menselijke maat en het doevermogen van mensen een cruciale rol. In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg; Verslag van een mondeling overleg met de minister van VWS over gegevensuitwisseling in de zorg

maandag 27 juni 2022

…probleem opgelost. Maar ik zie dat niet zo, ook in het kader van het doevermogen van mensen en dat soort zaken. Hebben we überhaupt zicht op wat mensen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslagen van de hoorzittingen

donderdag 25 februari 2021

…Mevrouw Van Brenk (50PLUS): Nou wordt er steeds meer gesproken over het doevermogen van organisaties, maar ook van burgers. We hebben 2,5 miljoen laaggeletterden…


Verslagen van de hoorzittingen

donderdag 25 februari 2021

…Mevrouw Van Brenk (50PLUS): Nou wordt er steeds meer gesproken over het doevermogen van organisaties, maar ook van burgers. We hebben 2,5 miljoen laaggelet-…


Verslag van een wetgingsoverleg, gehouden op 5 november 2020, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel

donderdag 26 november 2020

…gevolgen van hun keuze goed kunnen overzien? Houdt hij rekening met het doevermogen van de burgers? Beseft hij dat 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd…


Verslag van een wetgingsoverleg, gehouden op 5 november 2020, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel

donderdag 5 november 2020

…gevolgen van hun keuze goed kunnen overzien? Houdt hij rekening met het doevermogen van de burgers? Beseft hij dat 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke

donderdag 5 november 2020

…gevolgen van hun keuze goed kunnen overzien? Houdt hij rekening met het doevermogen van de burgers? Beseft hij dat 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd…


Position paper Nibud t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel

dinsdag 6 oktober 2020

…die kwetsbaar is, op zowel financieel vlak als op het vlak van denk- en doevermogen. Het toeslagenstelsel zou zodanig ingericht moeten zijn dat het kwetsbare…


Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

dinsdag 18 september 2018

…kunnen begrijpen (denkver- mogen), maar moeten deze ook «aankunnen» (doevermogen).47 Vooral kwetsbare groepen die relatief veel met de overheid in aanraking … Om breed vooruitgang te boeken, heeft het kabinet een «toets van het doevermogen» onder andere onderdeel gemaakt van het Integraal afwegingskader voor…


Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

dinsdag 18 september 2018

…kunnen begrijpen (denkver- mogen), maar moeten deze ook «aankunnen» (doevermogen).47 Vooral kwetsbare groepen die relatief veel met de overheid in aanraking … Om breed vooruitgang te boeken, heeft het kabinet een «toets van het doevermogen» onder andere onderdeel gemaakt van het Integraal afwegingskader voor…


Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

maandag 2 juli 2018

…inburgeraars beschikken, om in termen van de WRR17 te blijven, over onvoldoende “doevermogen”. Zo is het aanvragen van een lening bij DUO een fikse te nemen hobbel…


Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

maandag 2 juli 2018

…inburgeraars beschikken, om in termen van de WRR17 te blijven, over onvoldoende «doevermogen». Zo is het aanvragen van een lening bij DUO een fikse te nemen hobbel…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten