Documenten feed

Feed

Agenda procedurevergadering cie Buza d.d. 15 februari 2024

maandag 19 februari 2024

…06-03-2024 16:00-17:30 Gesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid ma 11-03-2024 14:30-17:15 De Grote … 2024-2026 > Concept ŁGesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid > Concept ŁBesloten technische…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Langdurige zorg; Brief de minister van VWS met Beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de Nederlandse Zorgautoriteit

vrijdag 16 februari 2024

…adviezen uitgebracht (Advies van de Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen 9 , WRR 10 , RVS 11 ). Het is echter niet aan mij om aanpassingen in de wetgeving … Toekomst zorg thuiswonende ouderen: 'Oud en zelfstandig in 2030; juni 2020. 10 WRR: fiHoudbare ouderenzorgfl, augustus 2021 11 RVS: fiAnders leven en zorgen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst procedurevergadering d.d. 15 februari 2024

donderdag 15 februari 2024

…06-03-2024 16:00-17:30 Gesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid ma 11-03-2024 14:30-17:15 De Grote … werkprogramma 2024-2026 ŁGesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid > Concept ŁBesloten technische…


Convocatie technische briefing van het rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR op 28 maart 2024.

donderdag 15 februari 2024

…ondernemingen' van WRR Agendapunt: Aanbieding rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR Zaak: Brief derden … Regeringsbeleid (WRR) te Den Haag Œ 12 oktober 2023 Aanbieding rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR - 2023Z17258…


Voorlopig akkoord EU-voorstel Richtlijn verbetering van Arbeidsvoorwaarden bij Platformwerk (COM (2021) 762)

woensdag 14 februari 2024

…22112 nr. 3299). 2 Schijnzelfstandigheid in plat formwerk Onder meer door de WRR, de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap) 8 en door de SER (MLT…


Conceptverslag Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

maandag 12 februari 2024

…nieuwe economie. Dat betekent scherpe keuzes maken, zoals ook de SER, de WRR en de Keuzewijzer Klimaat en Energie adviseren. We moeten bereid zijn om onze … bij de voorjaarsbesluitvorming van vorig jaar in een eerste reactie op de WRR al een accentverschuiving gezien van de mate waarin rechtvaardigheid wordt…


Eindrapport 'Toekomst Toeslagenstelsel'

vrijdag 9 februari 2024

…belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving van regelingen voor burgers. De WRR schetst dat, om goed gebruik te kunnen maken van regelingen, er vermogen nodig … de vorm van het aanpassen van de toeslaggegevens. Recent verscheen van de WRR het rapport Grip, waarin het maatschappelijk belang van persoonlijke controle…


Herijking Werk aan Uitvoering

vrijdag 9 februari 2024

…onderzoek (via bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)) naar de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot schaarste en mogelijke…


Tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond

vrijdag 9 februari 2024

…binnenstedelijke doelen en private bu itenstedelijke belangen. Ruimte en Wonen. WRR (1998). Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek (rapport nr. 53, 1998). De Zeeuw…


Conceptverslag Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

vrijdag 9 februari 2024

…Voorzitter. Maatschappelijk werk loont nog onvoldoende. Dat stelt ook de WRR in het rapport Goede zaken. Ik citeer. "De overheid houdt gevestigde ondernemingen … deze maatschappelijke ondernemingen. De heer White vroeg expliciet naar het WRR-rapport Goede zaken. Dat rapport benadrukt het belang van de ondernemingen…


Bouwstenen voor het asielbeleid en asielstelsel

vrijdag 9 februari 2024

…worden met het doenvermogen van de aanvrager. 138 Doenvermogen wordt door de WRR beschreven als het vermogen om in actie te komen en vol te houden, ook bij … gevolgen mag hebben voor de rechtsbescherming van de aanvrager. _______ 138 WRR (2019). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid…


Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk (Kamerstuk 36200-IV-89)

vrijdag 9 februari 2024

…periode 2022-2024 (Kamerstuk 35925, nr. 42). 23 Worden de principes uit het WRR-rapport over rechtvaardig klimaatbeleid ook toegepast in het hele koninkrijk…


Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

vrijdag 9 februari 2024

…periode 2022-2024 (Kamerstuk 35 925 IV, nr. 42). 23 Worden de principes uit het WRR-rapport over rechtvaardig klimaatbeleid ook toegepast in het hele koninkrijk…


Rapport “Naar een Europese kapitaalmarktunie; barrières voor de verdere ontwikkeling van de Europese kapitaalmarkten”

donderdag 8 februari 2024

…Ministerie van Buitenlandse Zaken (202 0 ) 27 Ministerie van Financiën (2015) 28 WRR (2019); Ministerie van Financiën (2023a) 29 Voorbeelden zijn Optiver , BNP … Commission Idenburg, A. (2019). Aandeel financiële sector in de economie . WRR working paper No. 35. Novem- ber 2019 IMF (2019). A capital market union for…


Nationaal Plan Energiesysteem (NPE)

donderdag 8 februari 2024

…nieuwe economie. En dat betekent scherpe keuzes maken, zoals ook de SER, de WRR en de keuze wijze klimaat en energie adviseren. En we moeten bereid zijn … bij de voorjaarsbesluitvorming vorig jaar... in de eerste reactie op de WRR al een accentverschuiving gezien... van de mate waarin rechtvaardigheid wordt…


Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

woensdag 7 februari 2024

…staan. Maar maatschappelijk werk loont nog onvoldoende. Dat stelt ook de WRR in het rapport Goede Zaken. Ik citeer, de overheid houdt gevestigde ondernemingen … maatschappelijke ondernemingen. Voorzitter, de heer White vroeg expliciet naar het WRR-rapport Goede Zaken. Dat rapport benadrukt het belang van de ondernemingen…


conceptverslag Armoede- en schuldenbeleid

dinsdag 6 februari 2024

…mensen uitzichtloze tunnel moeten gaan bieden. Voorzitter. In november kwam de WRR met het rapport "Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle"…


Rapport onderzoek Vroegsignalering

maandag 5 februari 2024

… Weten is nog geen doen, Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid, WRR, 2017. 44 Te weten een voorwaardelijke bestuurlijke boete en/of het opleggen…


Besluitenlijst procedurevergadering Buza d.d. 1 februari 2024

donderdag 1 februari 2024

…2024-2026 > Concept Ł Gesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid > Concept Ł Rondetafelgesprek…


Armoede- en schuldenbeleid

donderdag 1 februari 2024

…uitzichtloze tunnel moeten gaan bieden. Voorzitter, in november kwam het WRR met het rapport GRIP. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle…


Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) 1e TK (ongecorrigeerd)

dinsdag 30 januari 2024

…Opnieuw de vraag aan de heer Tuinman over het Nederlandse vestigingsklimaat. De WRR heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan, onder andere naar aanleiding…


Verslag Burgerplatform Visie op de eerstelijnszorg in 2030

dinsdag 30 januari 2024

…omstandigheden in staat zijn tot de mate van redzaamheid die van hen verwacht wordt (WRR, 2017). Het is van b elang om oog te hebben voor deze groep bij het ontwikkelen … happelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. WRR. Nivel Burgerplatform Visie op de…


Tweede Kamer, 35e vergadering

dinsdag 30 januari 2024

…Opnieuw de vraag aan de heer Tuinman over het Nederlandse vestigingsklimaat. De WRR heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan, onder andere naar aanleiding…


Agenda procedurevergadering cie Buza. d.d. 1 februari 2024

maandag 29 januari 2024

…2024-2026 > Concept Ł Gesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid > Concept Ł Rondetafelgesprek…


Toekomstverkenning sector Forensische Zorg

vrijdag 26 januari 2024

…voor houdbar e zorg , Mensen, middelen en maatschappelijke draagvlak 2021 (WRR). 6 Voortgangsbrief forensische zorg , Ministerie van Justitie en Veiligheid … niet wordt vergoed. 42 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeerde onlangs dat beter moet worden gekozen waar de prioriteiten in…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten