Documenten feed

Feed

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de reactie op het rapport 'Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen' van de NVOG (Kamerstuk 31765-843)

dinsdag 2 april 2024

…leven. Zij spreken liever van bekkenbodemaandoeningen (bij punt 1), van hormoon-gerelateerde gezondheidsklachten (bij punt 3) en van klachten aan de uitwendige…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Achtergronddocument 'Ontstaan en voortduren van fibromyalgie'

woensdag 20 maart 2024

…gerelateerd aan de HPA - as (cortisol, adrenocorticotroop hormoon (ACTH) , corticotropin - releasing hormoon (CRH) ) en het autonome zenuwstelsel (adrenaline,…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Advies GR; Verbetermogelijkheden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker

dinsdag 12 maart 2024

…borstkanker3Dit eiwit kan de groei van een tumor stimuleren. Voor zowel hormoon -gevoelige tumoren als HER2-positieve tumoren zijn aanvullende borstkanker3het…


Reactie op het rapport 'Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen' van de NVOG

donderdag 7 maart 2024

…omvang en inhoud van de zorg die de huisarts levert bij menstruatie- en hormoon gerelateerde klachten. De resultaten kunnen als input dienen voor een maatschappelijke…


Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36410-XIV) 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 31 januari 2024

…Canada worden geproduceerd met het door de EU verboden melkstimulerend hormoon BST. Rundvlees uit de VS en Canada komt van runderen die met groeihormonen…


Tweede Kamer, 36e vergadering

woensdag 31 januari 2024

…Canada worden geproduceerd met het door de EU verboden melkstimulerend hormoon BST. Rundvlees uit de VS en Canada komt van runderen die met groeihormonen…


Ziekenhuiszorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg (Kamerstuk 31016-352)

dinsdag 5 december 2023

…zijn om daarover nader uitleg te krijgen. Genoemde leden constateren dat hormoon- en chirurgische behandelingen voor elke transitie duizenden euroTMs kosten … weersvoorspelling dat het 18-23 graden wordt. Genoemde leden constateren dat hormoon- en chirurgische behandelingen voor elke transitie duizenden euroTMs kosten…


Verslag van een schriftelijk overleg over Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg (Kamerstuk 31016-352)

maandag 4 december 2023

…zijn om daarover nader uitleg te krijgen. Genoemde leden constateren dat hormoon- en chirurgische behandelingen voor elke transitie duizenden euro’s kosten … weersvoorspelling dat het 18-23 graden wordt. Genoemde leden constateren dat hormoon- en chirurgische behandelingen voor elke transitie duizenden euro’s kosten…


36475 Memorie van toelichting inzake het voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide)

donderdag 30 november 2023

…hun directe omgeving zwaar vervuilen met verzurende, kankerverwekkende en hormoon verstorende stoffen, als bedrijven die van plan zijn om nog decennialang…


Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6; Derde actualisatie van de wetenschappelijke literatuur

maandag 23 oktober 2023

…daling in plasmaspiegels van testosteron, follikelstimulerend hormoon (FSH) en luteiniserend hormoon (LH), glutathion, superoxide dismutase, catalase, carnitine…


Conceptverslag Gewasbeschermingsmiddelen

vrijdag 13 oktober 2023

…bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn, schadelijk voor de voortplanting of hormoon verstorend, of dat ze bewezen moeilijk biologisch afbreekbaar zijn en zich…


Zwangerschap en geboorte

dinsdag 10 oktober 2023

…specifieke aandoening en dan gaat het om het bredere kader. Het scala van hormoon, gerelateerde problemen, menstruatie, problemen, endometriose, bekkenbodemproblemen…


Rapport Loont een dubbele doelstelling van waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit?

dinsdag 10 oktober 2023

…is, wat goed is voor mensen, ook goed voor planten en dieren (bijv. geen hormoon ontregelende stoffen het water), maar soms ook niet: mensen ontlenen welvaart…


Tweede Kamer, 4e vergadering

dinsdag 26 september 2023

…willen dat het kon! Nee hoor, wij stemmen altijd gewoon unaniem. Voorzitter. Hormoon- en geslachtsveranderende behandelingen zijn onomkeerbaar en kunnen onherstelbare…


Dierenwelzijn en zoönosenrisico's op Nederlandse reptielenbeurzen WUR

donderdag 13 juli 2023

…dagelijks hanteren gedurende 5 minute n leidt tot een verhoging van het stress hormoon ( Kalliokoski et al . 2012). Bovendien kan het dier bij onjuist hanteren…


Dierenwelzijn en zoönosenrisico's op Nederlandse reptielenbeurzen WUR

donderdag 13 juli 2023

…dagelijks hanteren gedurende 5 minute n leidt tot een verhoging van het stress hormoon ( Kalliokoski et al . 2012). Bovendien kan het dier bij onjuist hanteren…


Reactie op het artikel 'We kunnen niet allebei ziek zijn, ik móét van de migraine af'

vrijdag 7 juli 2023

…hoofdpijn- poliTMs of -centra, door een gynaecoloog behandeld is met een hormoon- spray waarna de klachten zijn verdwenen. Ik ga ervan uit dat de Kamer-…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg (Kamerstuk 31016-352)

vrijdag 23 juni 2023

…zijn om daarover nader uitleg te krijgen. Genoemde leden constateren dat hormoon- en chirurgische behandelingen voor elke transitie duizenden euro’s kosten…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Twee onderzoeksrapporten op gebied van transgenderzorg (Kamerstuk 31016-352)

vrijdag 23 juni 2023

…zijn om daarover nader uitleg te krijgen. Genoemde leden constateren dat hormoon- en chirurgische behande-lingen voor elke transitie duizenden euroTMs kosten…


Dieren in de veehouderij

donderdag 15 juni 2023

…melkkoeien kunnen lokken naar de machine. Door het geluid van haar kalf komt het hormoon oxytocine vrij wat ervoor zorgt dat de koe. De moederkoe intens naar het…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Dieren in de veehouderij

donderdag 15 juni 2023

…kunnen lokken naar de melkmachine. Door het geluid van haar kalf komt het hormoon oxytocine vrij dat ervoor zorgt dat de moederkoe intens naar het kalf gaat…


Conceptverslag Dieren in de veehouderij

donderdag 15 juni 2023

…kunnen lokken naar de melkmachine. Door het geluid van haar kalf komt het hormoon oxytocine vrij dat ervoor zorgt dat de moederkoe intens naar het kalf gaat…


Onderzoek vraag transgenderzorg in Nederland

dinsdag 9 mei 2023

…fertiliteitszorg en groepen van chirurgische behandelingen . 2.2.1 De vraag naar hormoon behandelingen en fertiliteitszorg Binnen hormoonbehandelingen maken we op…


Mijn Gender Wiens Zorg: Onderzoek naar de toename in en veranderingen van de vraag naar transgenderzorg.

dinsdag 9 mei 2023

…transgender personen gedefinieerd worden als individuele aandoeninge n waarbij hormoon - en chirurgische behandelingen een oplossing kunnen bieden. Het medisch…


Onderzoek vraag transgenderzorg in Nederland

dinsdag 9 mei 2023

…fertiliteitszorg en groepen van chirurgische behandelingen . 2.2.1 De vraag naar hormoon behandelingen en fertiliteitszorg Binnen hormoonbehandelingen maken we op…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten